Курс Frontend Developer

 • Online
 • Для начинающих
 • Frontend
Образовательный центр: Robot Dreams
Формат:Курс
Язык обучения:Ukrainian
Длительность обучения:41 занятий
Начало курса:16.01.2024
Стоимость обучения:Уточняйте

Курс Frontend Developer враховує сучасні потреби ринку та скіли, які підвищують шанс на отримання оферу - від верстання інтерфейсів завдяки HTML/CSS до написання коду на JavaScript та підвищення продуктивності за допомогою ReactJS та Next.js

Програма курсу

Frontend/HTML/CSS/JS/GIT

 • Розумітимете роль та функції Frontend-розробника
 • Розглянете технології та мови - HTML / CSS / JavaScript
 • Ознайомитеся з інструментами розробки - IDE, DevTools
 • Дізнаєтеся, що таке система контролю версій Git

Вступ. Основи Web-розробки

 • Дізнаєтесь основні принципи роботи веббраузерів
 • Зрозумієте значення кросбраузерності та основні відмінності в інтерпретації ними
 • Розрізнятимете завдання веброзробника, пов'язані з роботою в клієнтській частині вебзастосунків
 • Зрозумієте принцип роботи з системою контролю версій Git
 • Матимете актуальний акаунт на GitHub та створений репозиторій для роботи з курсом

Мова розмітки HTML

 • Дізнаєтеся, як створювати структуру HTML-документа, включно із заголовком, тілом, розділами, абзацами, списками та формами
 • Використовуватимете семантичну розмітку
 • Застосовуватимете різні теги та атрибути для форматування тексту, створення посилань, вставки зображень та інших елементів

Основи розробки на JavaScript

 • Вивчите основи JS, навчитеся працювати із function, callbacks, prototype, а також із глобальними об'єктами document, window, navigator
 • Дізнаєтеся, що таке HTML5 API та доступні його різновиди
 • Застосовуватимете кожен із запропонованих API

Робота з CSS

 • Знатимете різні типи відтворення, методів позиціювання
 • Працюватимете з текстом, кольором, фоном та технологією Flexbox

Анатомія вебзастосунків. Основи принципів UI/UX

 • Створюватимете макети зі статичною або адаптивною сіткою (layout anatomy)
 • Орієнтуватиметеся в принципах UI/UX-дизайну
 • Проєктуватимете зручну для сприйняття розмітку вебзастосунку (сайту)

Робота з SASS (SCSS) препроцесором

 • Використовуватимете пакетний менеджер yarn для встановлення пакетних залежностей, додаткових бібліотек, модулів
 • Підключатимете SASS-препроцесор до проєкту, використовуватимете змінні, міксини, цикли та інші функціональності SCSS

Вступ до розробки на JavaScript

 • Використовуватимете структуру коду, змінні, типи даних
 • Здійснюватимете логічні порівняння та ухвалюватимете рішення на основі результатів цих порівнянь
 • Виконуватимете операції або обробку даних на основі визначених умов
 • Матимете знання щодо створення функції, а також функцій, які можна призупинити й відновити під час виконання
 • Знатимете, як використовувати обробники подій (event handlers)

Поглиблення в розробку на JavaScript: структури даних

 • Працюватимете з різними типами структур даних, як-от масиви (Array), об'єкти (Object)
 • Створюватимете багаторівневі структури даних, наприклад, масиви об'єктів або об'єкти, що містять інші об'єкти
 • Використовуватимете об'єкти Set, Map та Object для збереження та обробки даних
 • Зможете маніпулювати з масивами, використовуючи методи, як-от push, pop, shift, unshift, splice
 • Використовуватимете об'єкт Reflect для виконання різних операцій: створення нових об'єктів, виклик методів, отримання та встановлення властивостей тощо

Поглиблення в розробку на JavaScript: робота з мережею

 • Розроблятимете базове RESTful API, використовуючи різні HTTP-методи, як-от GET, POST, PUT, DELETE
 • Орієнтуватиметесь, які URL-шаблони використовують для маршрутизації запитів
 • Використовуватимете Fetch API для відправлення HTTP-запитів з клієнтської сторони вебзастосунку
 • Працюватимете з Promise для управління асинхронним кодом
 • Використовуватимете async-await для зручного написання асинхронного коду
 • Налагоджуватимете мережеві запити за допомогою DevTools

ООП-програмування

 • Зрозумієте основні концепції ООП - класи, об'єкти, спадкування, поліморфізм, інкапсуляція
 • Навчитеся використовувати кожну концепцію на практиці

Патерни проєктування

 • Знатимете основні патерни проєктування, які допомагають розробляти ефективний і підтримуваний код
 • Зрозумієте значення патернів у проєктуванні вебзастосунків

Принципи програмування

 • Ознайомитеся з принципами програмування
 • Матимете достатньо знань, щоб писати чистий та зрозуміли код
 • Знатимете, як не допустити повторень у своєму коді, аби зекономити час та ресурси на розробку

Методи генерації вебсторінок

 • Вивчите типи вебрендерингу та навчитеся їх розрізняти
 • Навчитеся вибирати тип рендерингу залежно від ситуації

Розробка на ReactJS

 • Ознайомитеся зі структурою React-застосунку та його основними компонентами
 • Працюватимете з JSX (розширення синтаксису JavaScript) для опису інтерфейсу користувача

Поглиблення в розробку на ReactJS

 • Розумітимете роботу із хуками, чітко розрізнятимете їхні типи за призначенням
 • Набуде навичок у створенні Custom Hooks
 • Вмітимете працювати з React Router

Розробка на ReactJS. Знайомство з бібліотекою Redux

 • Розберетеся в глобальному та локальному контексті в ReactJS
 • Розглянете бібліотеку Redux для керування станом додатка

UI/UX frameworks

Отримаєте знання з Bootstrap та Tailwind CSS, щоб використовувати їх у розробці вебінтерфейсів.

Розробка на JavaScript: створення вебзастосунку

 • Матимете практичні навички та рекомендації щодо розробки SPA-застосунку на рівні реального вебзастосунку з використанням ReactJS
 • Застосовуватимете SCSS та фреймворк Tailwind (або Bootstrap)
 • Використовуватимете CSR (Client-Side Rendering)
 • Розробите повноцінний single-page application із керуванням стану та використанням CSS Framework

JavaScript Server-Side. Знайомство з фреймворком Next.js

 • Розумітимете принципи серверного рендерингу та можливостей Next.js для побудови універсальних вебзастосунків
 • Відрізнятимете особливості Data Fetching: getServerSideProps, getStaticProps, getStaticPaths. Знатимете, для чого і коли використовувати кожен з них
 • Знатимете роутинг Next.js
 • Описуватимете внутрішнє API для повернення JSON-даних із сервера
 • Матимете навички в оптимізованому використанні картинок на рівні SSR із Next.js
 • Працюватимете із Lazy Loading, кешуванням

JavaScript Server-Side. Практика Next.js

 • Працюватимете з розробкою server-side application з використанням Next.js
 • Підключатимете фреймворки для стилізації типу Tailwind, а також проводитимете налаштування кастомних тем
 • Розберетесь із роботою маршрутизатора на практиці та роботою кешування на рівні фреймворку
 • Матимете практичні навички використання SSR, CSR

Vercel. Публікація готового проєкту

 • Створюватимете git-репозиторію з підключенням до системи деплойменту
 • Налаштовуватимете деплоймент репозиторію із вебзастосунком на рівні Vercel
 • Матимете навички застосування змін через Pull Request у GitHub

Підбивання підсумків. Поширені запитання на технічній співбесіді

Особливості курсу

 • Топовий інструментарій розробки
 • Оформлення та розширення портфоліо
 • HR-консультація

Викладачі курсу

Андрій Римарук - Senior JavaScript Frontend Developer at Welltech

Категории курса

Читайте нас в Telegram, чтобы не пропустить анонсы новых курсов.

Похожие курсы

Учебный центр
CyberBionic Systematics
Формат
Online
Начало обучения
Дата формується
Длительность
10 часов
Уровень
Для начинающих, Для опытных
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
55 USD за курс
Учебный центр
Stfalcon Academy
Формат
Offline
Начало обучения
01.09.2024
Длительность
4 месяцев
Уровень
Для начинающих
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
16 200 UAH за курс
Учебный центр
GoITeens
Формат
Online
Начало обучения
Дата формується
Длительность
12 месяцев
Уровень
Для детей
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
уточняйте
Учебный центр
Optima Academy
Формат
Online
Начало обучения
Будь-який момент
Длительность
1 месяцев
Уровень
Для детей
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
1 950 UAH за курс