Курсы Frontend Developer: HTML и CSS

Подборка лучших курсов Frontend Developer, которые познакомят вас с современными практиками разработки сайтов. Вы сможете усвоить с нуля основные технологии для верстки сайтов: HTML, CSS, JavaScript и Bootstrap. Продвинутые Frontend разработчики также найдут для себя подходящие обучающие программы.
Читать далее

Сравнение всех курсов

Фильтр
Видеокурс / Платформа
Рекомендуем
Формат
Online
Начало занятий
Будь-який момент
Длительность
10 занятий
Уровень
Для начинающих
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
уточняйте
Гибкий графикРеальный проект в портфолио
Robot Dreams
 • Frontend
Подробнее

Курс, який навчить писати чистий код на JavaScript, працювати з розміткою, блоковою, табличною та модульною версткою, адаптувати екрани під різні формати та самостійно створювати сайти та додатки на JS

Програма курсу

Знайомство з HTML та структурою веб сторінок

 • Дізнаєтеся, з яких елементів складається сайт
 • Ознайомитеся зі змістом та розміткою вебсторінок
 • Налаштуєте редактор коду та корисні розширення
 • Опануєте базові теги та атрибути

Таблиці, списки та форми

 • Розберетеся в особливостях блокової та табличної верстки та сферах їхнє застосування
 • Навчитеся створювати текстові блоки, вставляти посилання та розміщувати зображення
 • Вибудуєте навігацію на сторінці за допомогою посилань-якорів
 • Навчитеся створювати форми та їхні елементи

Вступ до CSS

 • Ознайомитеся зі стилями та навчитеся додавати їх на HTML-сторінку
 • Дослідите відносні та статичні одиниці виміру
 • Навчитеся підключати шрифти
 • Опануєте модульну систему верстки Grid та технологію позиціювання елементів Flexbox
 • Підключите CSS-бібліотеки

Інструменти CSS та робота з хостингом

 • Протестуєте роботу з редактором VS Code
 • Навчитеся працювати із системами контролю версій GitHub, Gitlab, Bitbucket etc, а також із хостингом Github Pages
 • Розмістите свій вебсайт в інтернеті

Верстка та робота з макетами

 • Навчитеся виділяти логічні блоки в макеті
 • Створите змінні для кольорів та шрифтів
 • Ознайомитеся з різними видами верстки та навчитеся адаптувати сторінку під різні пристрої
 • Вивчите властивості різних браузерів та поняття кросбраузерності

Основи JavaScript: структура коду, типи даних та основні оператори

 • Навчитеся підключати JavaScript до вебсторінки різними способами
 • Вивчите змінні, типи даних та перетворення типів
 • Навчитеся працювати з умовними операторами

Основи JavaScript: об'єкти, масиви, цикли та функції

 • Вивчите властивості та методи об'єктів та масивів
 • Навчитеся працювати з колекціями Map та Set, WeakMap, WeakSet
 • Розберетеся в роботі циклів і навчитеся перебирати дані для написання бізнес-логіки програм
 • Вивчите види функцій та зрозумієте, як вони допомагають повторно використовувати код

ООП JavaScript: класи ES5 і ES6

 • Зрозумієте, що таке прототипне успадкування
 • Навчитеся користуватися функціями конструктора
 • Вивчите класи ES6
 • Напишете власні класи

ООП в JavaScript: відмінності від інших мов

 • Навчитеся застосовувати ключове слово this та контекст виклику
 • Вивчите основні відмінності ООП JavaScript від ООП в інших мовах
 • Спробуєте розбити код на незалежні модулі

Запити, обробка подій та введення користувача

 • Навчитеся налаштовувати та надсилати AJAX-запити
 • Навчитеся створювати DOM-елементи та додавати їх на сторінку
 • Напишете правильний запит та отримаєте дані із сервера
 • Навчитеся обробляти події користувача

Особливості курсу

 • JavaScript
 • Frontend
 • Навички
 • Кар'єра
 • Бонус: підписка на WebStorm від JetBrains

Викладачі курсу

Владислав Бурденюк - Senior Software Engineer в Allset

Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
16.01.2024
Длительность
41 занятий
Уровень
Для начинающих
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
уточняйте
Вечерние занятияСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
Robot Dreams
 • Frontend
Подробнее

Курс Frontend Developer враховує сучасні потреби ринку та скіли, які підвищують шанс на отримання оферу - від верстання інтерфейсів завдяки HTML/CSS до написання коду на JavaScript та підвищення продуктивності за допомогою ReactJS та Next.js

Програма курсу

Frontend/HTML/CSS/JS/GIT

 • Розумітимете роль та функції Frontend-розробника
 • Розглянете технології та мови - HTML / CSS / JavaScript
 • Ознайомитеся з інструментами розробки - IDE, DevTools
 • Дізнаєтеся, що таке система контролю версій Git

Вступ. Основи Web-розробки

 • Дізнаєтесь основні принципи роботи веббраузерів
 • Зрозумієте значення кросбраузерності та основні відмінності в інтерпретації ними
 • Розрізнятимете завдання веброзробника, пов'язані з роботою в клієнтській частині вебзастосунків
 • Зрозумієте принцип роботи з системою контролю версій Git
 • Матимете актуальний акаунт на GitHub та створений репозиторій для роботи з курсом

Мова розмітки HTML

 • Дізнаєтеся, як створювати структуру HTML-документа, включно із заголовком, тілом, розділами, абзацами, списками та формами
 • Використовуватимете семантичну розмітку
 • Застосовуватимете різні теги та атрибути для форматування тексту, створення посилань, вставки зображень та інших елементів

Основи розробки на JavaScript

 • Вивчите основи JS, навчитеся працювати із function, callbacks, prototype, а також із глобальними об'єктами document, window, navigator
 • Дізнаєтеся, що таке HTML5 API та доступні його різновиди
 • Застосовуватимете кожен із запропонованих API

Робота з CSS

 • Знатимете різні типи відтворення, методів позиціювання
 • Працюватимете з текстом, кольором, фоном та технологією Flexbox

Анатомія вебзастосунків. Основи принципів UI/UX

 • Створюватимете макети зі статичною або адаптивною сіткою (layout anatomy)
 • Орієнтуватиметеся в принципах UI/UX-дизайну
 • Проєктуватимете зручну для сприйняття розмітку вебзастосунку (сайту)

Робота з SASS (SCSS) препроцесором

 • Використовуватимете пакетний менеджер yarn для встановлення пакетних залежностей, додаткових бібліотек, модулів
 • Підключатимете SASS-препроцесор до проєкту, використовуватимете змінні, міксини, цикли та інші функціональності SCSS

Вступ до розробки на JavaScript

 • Використовуватимете структуру коду, змінні, типи даних
 • Здійснюватимете логічні порівняння та ухвалюватимете рішення на основі результатів цих порівнянь
 • Виконуватимете операції або обробку даних на основі визначених умов
 • Матимете знання щодо створення функції, а також функцій, які можна призупинити й відновити під час виконання
 • Знатимете, як використовувати обробники подій (event handlers)

Поглиблення в розробку на JavaScript: структури даних

 • Працюватимете з різними типами структур даних, як-от масиви (Array), об'єкти (Object)
 • Створюватимете багаторівневі структури даних, наприклад, масиви об'єктів або об'єкти, що містять інші об'єкти
 • Використовуватимете об'єкти Set, Map та Object для збереження та обробки даних
 • Зможете маніпулювати з масивами, використовуючи методи, як-от push, pop, shift, unshift, splice
 • Використовуватимете об'єкт Reflect для виконання різних операцій: створення нових об'єктів, виклик методів, отримання та встановлення властивостей тощо

Поглиблення в розробку на JavaScript: робота з мережею

 • Розроблятимете базове RESTful API, використовуючи різні HTTP-методи, як-от GET, POST, PUT, DELETE
 • Орієнтуватиметесь, які URL-шаблони використовують для маршрутизації запитів
 • Використовуватимете Fetch API для відправлення HTTP-запитів з клієнтської сторони вебзастосунку
 • Працюватимете з Promise для управління асинхронним кодом
 • Використовуватимете async-await для зручного написання асинхронного коду
 • Налагоджуватимете мережеві запити за допомогою DevTools

ООП-програмування

 • Зрозумієте основні концепції ООП - класи, об'єкти, спадкування, поліморфізм, інкапсуляція
 • Навчитеся використовувати кожну концепцію на практиці

Патерни проєктування

 • Знатимете основні патерни проєктування, які допомагають розробляти ефективний і підтримуваний код
 • Зрозумієте значення патернів у проєктуванні вебзастосунків

Принципи програмування

 • Ознайомитеся з принципами програмування
 • Матимете достатньо знань, щоб писати чистий та зрозуміли код
 • Знатимете, як не допустити повторень у своєму коді, аби зекономити час та ресурси на розробку

Методи генерації вебсторінок

 • Вивчите типи вебрендерингу та навчитеся їх розрізняти
 • Навчитеся вибирати тип рендерингу залежно від ситуації

Розробка на ReactJS

 • Ознайомитеся зі структурою React-застосунку та його основними компонентами
 • Працюватимете з JSX (розширення синтаксису JavaScript) для опису інтерфейсу користувача

Поглиблення в розробку на ReactJS

 • Розумітимете роботу із хуками, чітко розрізнятимете їхні типи за призначенням
 • Набуде навичок у створенні Custom Hooks
 • Вмітимете працювати з React Router

Розробка на ReactJS. Знайомство з бібліотекою Redux

 • Розберетеся в глобальному та локальному контексті в ReactJS
 • Розглянете бібліотеку Redux для керування станом додатка

UI/UX frameworks

Отримаєте знання з Bootstrap та Tailwind CSS, щоб використовувати їх у розробці вебінтерфейсів.

Розробка на JavaScript: створення вебзастосунку

 • Матимете практичні навички та рекомендації щодо розробки SPA-застосунку на рівні реального вебзастосунку з використанням ReactJS
 • Застосовуватимете SCSS та фреймворк Tailwind (або Bootstrap)
 • Використовуватимете CSR (Client-Side Rendering)
 • Розробите повноцінний single-page application із керуванням стану та використанням CSS Framework

JavaScript Server-Side. Знайомство з фреймворком Next.js

 • Розумітимете принципи серверного рендерингу та можливостей Next.js для побудови універсальних вебзастосунків
 • Відрізнятимете особливості Data Fetching: getServerSideProps, getStaticProps, getStaticPaths. Знатимете, для чого і коли використовувати кожен з них
 • Знатимете роутинг Next.js
 • Описуватимете внутрішнє API для повернення JSON-даних із сервера
 • Матимете навички в оптимізованому використанні картинок на рівні SSR із Next.js
 • Працюватимете із Lazy Loading, кешуванням

JavaScript Server-Side. Практика Next.js

 • Працюватимете з розробкою server-side application з використанням Next.js
 • Підключатимете фреймворки для стилізації типу Tailwind, а також проводитимете налаштування кастомних тем
 • Розберетесь із роботою маршрутизатора на практиці та роботою кешування на рівні фреймворку
 • Матимете практичні навички використання SSR, CSR

Vercel. Публікація готового проєкту

 • Створюватимете git-репозиторію з підключенням до системи деплойменту
 • Налаштовуватимете деплоймент репозиторію із вебзастосунком на рівні Vercel
 • Матимете навички застосування змін через Pull Request у GitHub

Підбивання підсумків. Поширені запитання на технічній співбесіді

Особливості курсу

 • Топовий інструментарій розробки
 • Оформлення та розширення портфоліо
 • HR-консультація

Викладачі курсу

Андрій Римарук - Senior JavaScript Frontend Developer at Welltech

Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
Дата формується
Длительность
12 месяцев
Уровень
Для начинающих
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
45 360 UAH за курс
Вечерние занятияВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
IT STEP Academy
 • Frontend
Подробнее

Ви почнете з основ верстки HTML та CSS. Вивчите JavaScript та фреймворки, а до кінця курсу навчитеся робити веб-сторінки та корпоративні сервіси. Отримаєте досвід роботи в команді та почнете кар'єру веб-розробника.

Програма курсу

Введення у Web. Структура HTML

 • Введення у предмет
 • Введення в мову розмітки. Мова розмітки гіпертексту HTML
 • Правила запису тегів та їх атрибутів у стандарті HTML5. Синтаксичні відмінності HTML4, XHTML, HTML5
 • Основні помилки у записах тегів
 • Структура документа HTML5
 • Кодування сторінки та meta-теги
 • Класифікація тегів: лінійні та блокові
 • Модель форматування тексту: заголовки та абзаци. Елементи p, h1..h6. Вирівнювання тексту блокових елементів: атрибут align
 • Класифікація тегів: логічне та фізичне форматування
 • Практика: створення найпростішої web-сторінки

Форматування за допомогою CSS

 • CSS - каскадні таблиці стилів
 • Теги без форматування div - блоковий, span - лінійний
 • Аналогія HTML та CSS на прикладі лінійних та блокових тегів
 • Додаткові властивості CSS для форматування тексту: letter-spacing, line-height, text-intend, text-transform, white-space, word-spacing
 • Використання атрибутів class та id для завдання стилів
 • Використання зовнішніх CSS-файлів стилів
 • Практика: форматування тексту за допомогою CSS
 • Створення списків
 • Створення вкладених списків
 • Форматування списків за допомогою CSS
 • Списки визначень: dl, dd, dt
 • Управління відступами та полями
 • Практика створення списків

JavaScript та бібліотека jQuery

 • Введення в JavaScript
 • Об'єкт. Масиви. Об'єкт Array. Терміни. Об'єкти String, Date, Math. Введення в об'єкт. Введення в об'єктно-орієнтоване програмування
 • Опрацювання подій
 • Browser Object Model. Document Object Model
 • Форми
 • Перевірка достовірності форм. Використання куків
 • Малювання за допомогою canvas, підтримка медіа-можливостей
 • JSON, AJAX
 • ECMAScript 6, ECMAScript 11
 • Модульне тестування
 • Структурні патерни
 • Патерни проєктування
 • Патерн MVS
 • Принципи проєктування класів Solid
 • Введення у jQuery. Події jQuery. Стилі та анімація. Взаємодія із DOM. AJAX та jQuery
 • Командна праця. Управління програмними проєктами

Використання фреймворку Angular, React

 • NodeJS
 • Складання проєктів за допомогою Webpack та інших інструментів
 • Angular
 • React

Особливості курсу

 • Заняття 2 рази на тиждень по 2 пари
 • Структурована подача знань
 • Підтримка викладачем
 • Готовий проєкт для портфоліо
 • Підготовка до працевлаштування
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
03.07.2024
Длительность
6 месяцев
Уровень
Для начинающих
Язык обучения
Ukrainian, English
Стоимость
уточняйте
Вечерние занятияВыдаётся диплом/сертификатВозможно трудоустройствоСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
GoIT
 • Frontend
Подробнее

Програма навчання Junior Frontend Developer. На онлайн-курсі ти навчишся створювати інтерфейси вебсайтів та застосунків

Програма курсу

Програма навчання Junior Frontend Developer. На онлайн-курсі ти навчишся створювати інтерфейси вебсайтів та застосунків

HTML та CSS

 • Основи HTML. Теги й атрибути. Семантика
 • Основи CSS. Селектори. Колір
 • Оформлення тексту й шрифти
 • Блочна модель. Flexbox
 • Фон і декоративні елементи
 • Позиціонування елементів
 • Трансформації. Переходи та анімація
 • Форми
 • Респонсівна верстка та адаптивна графіка
 • Методології. Препроцесори
 • +2 особистих і 1 командний проєкт

JavaScript

 • Змінні та типи даних. Відгалуження. Цикли
 • Масиви. Функції
 • Об’єкти. Операції rest і spread
 • Масиви: методи перебирання
 • Ключове слово this. Прототипи й класи
 • DOM та події
 • Патерни й оптимізація подій
 • Інфраструктура проєктів. Вебсховище
 • Асинхронність і Date. Проміси
 • Взаємодія з бекендом
 • CRUD. Асинхронні функції
 • +1 командний проєкт

Soft skills

 • Філософія Agile
 • Методологія Scrum
 • Робота в команді
 • Тайм-менеджмент
 • Аналітика проєктівпроєктів
 • English speaking club (пакет Plus)
 • Робота з EnglishDom Wordsз EnglishDom Words
 • Заняття з працевлаштуванняз працевлаштування
 • Складання грамотного резюме
 • Створення сторінки на LinkedIn
 • Написання мотиваційного листа
 • Майданчики для пошуку роботи
 • Підготовка до HR-інтерв’ю
 • Підготовка до технічного інтерв’ю
 • Комунікативні навички
 • Тестові співбесіди

Особливості курсу

 • Вечірні заняття (17:30 - 21:30)
 • 2-3 вебінари на тиждень
 • Кабінет my.goit
 • Спілкування в чаті

Викладачі курсу

 • Діма Рябовол - Markup Developer в Studytube
 • Вова Мельник - Frontend Lead в GoIT
 • Андрій Данилко - Senior Frontend Developer в GoIT
 • Саша Вєнік - Senior Frontend Engineer в Compstack
 • Гері Горват - Senior Frontend Developer в TEAM International
 • Денис Мещеряков - Senior JavaScript Developer в SevenPro
 • Льоша Рєпін - Senior Frontend Developer в GoIT
 • Ярослав Косиця - Senior Frontend Developer в GoWeb
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
20.08.2024
Длительность
6 недель
Уровень
Для начинающих
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
999 UAH за курс
Гибкий графикСопровождение ментора
Okten School
 • Frontend
Подробнее

Програма курсу

Вступ до Веб-технологій

Що таке web, та що до нього дотичне. Як працює браузер. Структура веб сторінки на прикладі webflow.

Webflow

Використання конструкторів сайту для базового розуміння роботи розмітки та стилів, яке полегшить майбутнє навчання.

HTML

Загальна структура сторінки та базові теги, гіперпосилання, зображення та інше.

Стилізація CSS

Стилі та їх різновиди, способи підключення, пріорітетність, базова стилізація, сторонні шрифти, абсолютні та відносні розміри.

Типи елементів

Блочні та рядкові елементи, зовнішні та внутрішні відступи, маніпуляція з зображеннями.

Різновиди селекторів

Різновиди селекторів, вага селекторів, псевдокласи, псевдоелементи.

Flex & Grid CSS

Використання flexbox та Grid CSS для маніпуляції над розташуванням елементів.

Семантика в розробці

Поняття та розуміння семантики для ранжування сайту.

Figma

Знайомство з FIGMA, верстка за макетом.

Медіа теги

Робота з медіа тегами (video, audio), google maps, youtube.

Форми

Робота з формами, типи форм, події форм.

Сторонні бібліотеки

Робота з bootstrap, fontawesome та favicons.

Custom Animation

Кастомна анімація будь-яких елементів.

Адаптивна верстка

Адаптація макетів під різні пристрої, робота з breakpoints.

Особливості курсу

 • Реально необхідна інформація
 • 6 тижнів занять
 • 5 занять на тиждень
 • Живі заняття
 • Спілкування з реальними менторами
 • Повторне проходження курсу
 • Постійний доступ до інформації

Викладачі курсу

 • Сергій Журавльов - Засновник BigBird, співзасновник OktenWeb Digital Studio
 • Віктор Кмін - Senior Developer at Honda Motor Co., Ltd.
 • Тарас Якимюк - Senior Developer at Rolique
 • Альона П'яних - Senior React Developer at GridDynamics
 • Роман Жеребецький - Senior Developer at EPAM Systems
 • Святослав Дюганчук - Senior QA at N-IX
 • Віталій Демчишин - Senior Fullstack Developer at BigBird
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
20.08.2024
Длительность
6 месяцев
Уровень
Для начинающих
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
уточняйте
Гибкий графикВозможно трудоустройствоСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
Okten School
 • Frontend
Подробнее

Навчимо вас HTML/CSS, Git, JavaScript, TypeScript React, Angular, Node.JS, MySQL, MongoDB, Nest.JS, Next.JS, а потім ще і працевлаштуємо.

Програма курсу

Git

 • Встановлення системи контролю версій
 • Інтеграція з IDEA
 • Базові команди інтерфейсу
 • Розгалуження в проєктуванні коду
 • Робота в команді за допомоги Git
 • Безпечне об'єднання
 • Вирішення конфліктів
 • Колаборація та Pull Requests

HTML/CSS

 • Основи HTML. Рядки, блоки, розміри, відступи
 • Робота з CSS, різновиди та методології в css
 • Flexbox, Grid CSS та інші підходи позиціонування
 • Робота з медіаконтентом та формами
 • Figma
 • Шфрити та іконки
 • Адаптивна верстка
 • Проєкт з HTML

JavaScript

 • Базові типи та конструкції
 • Цикли, масиви та об'єкти
 • Різновили функцій та робота з ними
 • Класи, конструктори, прототипи
 • Об'єктна модель документа та події
 • Асинхронність та Event Loop
 • Робота з API
 • Проєкт з використанням html та javascript

MySQL

 • Встановлення. Переваги та недоліки
 • Базові операції
 • Відношення між таблицями та нормальні форми баз даних
 • Об'єднання таблиць та каскадні операції
 • Індексація атрибутів
 • Переваги та недоліки реляційних СУБД
 • Приклади архітектур з використанням MYSQL
 • Контроль знань

MongoDB

 • MongoDB. NoSQL
 • Базові операції
 • Проблема відношень в MongoDB
 • Агрегації та внутрішні посилання
 • Індексація документів
 • Переваги та недоліки NoSQL
 • Приклади архітектур з використанням NoSQL
 • Контроль знань

TypeScript

 • Типи та типізація даних
 • Функції та методи
 • Створення класів
 • Інтерфейси та їх використання
 • Types, UnionTypes
 • Generics
 • Перечислення (Enums)

React + TS

 • Знайомство з React
 • Компоненти та їх різновиди
 • Модульні та класичні стилі
 • State та State lifting ,Props та Props Drilling
 • Обробка подій та форми
 • Маршрутизація
 • Життєвий цикл компонента
 • Робота зі сторонніми API
 • Хуки та кастомні хуки
 • Класові компоненти
 • Context API
 • Redux & Redux Toolkit
 • Бібліотеки візуальних компнентів

Next.JS

 • Знайомство з Next.JS
 • SSR
 • Різниця в компонентах client vs server
 • Керування станом в компонентах
 • Динамічний рендеринг заголовків
 • Pages Router, App Router
 • Statefull компоненти
 • Робота зі сторонніми API

Angular

 • Angular & AngularCLI
 • Комунікація між компонентами
 • Pipe та Custom Pipes
 • Directives and Advanced Components
 • Service Layer
 • Маршрутизація та стани маршрутів
 • Modules & Lazy Loading

Scrum

 • Знайомство з методологією
 • Різновиди підходів
 • Різниця у впровадженні підходів
 • Реалізація

Проєкт

 • Написання ТЗ
 • Розробка власного проєкту згідно з ТЗ

Особливості курсу

 • Об'єм до 960 годин
 • 6 занять на тиждень
 • Безкоштовне повторне проходження курсу
 • Англійська мова
 • Додатковий курс у подарунок
 • Додаткові консультації
 • Стажування на проєкті
 • Гарантія працевлаштування
 • Вимоги до відвідування

Викладачі курсу

 • Сергій Журавльов - Засновник BigBird, співзасновник OktenWeb Digital Studio
 • Віктор Кмін - Senior Developer at Honda Motor Co., Ltd
 • Тарас Якимюк - Senior Developer at Rolique
 • Альона П'яних - Senior React Developer at GridDynamics
 • Роман Жеребецький - Senior Developer at EPAM System
 • Святослав Дюганчук - Senior QA at N-ix
 • Віталій Демчишин - Senior Fullstack Developer at BigBird
Больше информации
Видеокурс / Платформа
Формат
Online
Начало занятий
Будь-який момент
Длительность
7 дней
Уровень
Для детей
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
299 UAH за курс
Гибкий графикВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
GoITeens
 • Frontend
 • WEB Developer / Webmaster
Подробнее

Вивчіть основи HTML/CSS, JavaScript та запустіть свій перший сайт.

Програма курсу

За тиждень кожен охочий зробить власний сайт-календар. За допомогою HTML/CSS можна візуалізувати 3 цілі, а також список навичок, необхідних для їхньої реалізації. А за допомогою JavaScript - динамічні графіки.

Урок 1. Знайомство з HTML/CSS/JavaScript. Налаштування редактору коду

Виконуємо перші завдання з програмування у тринажері. Завантажуємо і налаштовуємо редактор коду VS Code.

Урок 2. Робота з зображеннями та посиланнями. Запуск проєкту в редакторі

Практикуємо HTML/CSS/JavaScript в тринажері для створення фотографій і посилань на власному сайті. Запускаємо свій готовий проєкт в редакторі VS Code.

Урок 3. Фінальне налаштування проєкту. Публікація сайту на хостингу

Оформлюємо дошку бажань, використовуючи власний контент: фотографії, текст, цифри. Завантажуємо фінальний проєкт на хостинг Netlify.

Особливості курсу

 • Всі завдання в одному місці
 • Доступ назавжди
 • Спільнота найкращих
 • 3 відеоуроки
 • 6 практичних занять
 • Сертифікат
 • Технічна підтримка впродовж всього курсу
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
Дата формується
Длительность
12 месяцев
Уровень
Для детей
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
уточняйте
Гибкий графикСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
GoITeens
 • Frontend
Подробнее

Навчимо вашу дитину професійно розробляти сайти та допоможемо розвинути навички, необхідні для успішного майбутнього.

Опис курсу

IT-сфера може стати надійним трампліном для професійного зростання вашої дитини

Вивчивши програмування вже зараз, учень прокачає в собі необхідні якості - посидючість, відповідальність, концентрацію, стратегічне і логічне мислення та зможе виконувати за гроші перші проєкти вже через декілька років.

Програмування Front-end в академії GoITeens - для дітей, які:

 • Цікавляться IT-технологіями та полюбляють сидіти за комп'ютером
 • Хочуть оволодіти практичними навичками
 • Хочуть досягти успіху у майбутньому

У результаті навчання ваша дитина:

 • Навчиться розбиратися в сучасних технологіях та розвине кругозір
 • Засвоїть навики розробки сайтів та зможе заробляти на цьому у майбутньому
 • Удосконалить комунікативні навички, вміння працювати в команді та доводити справи до кінця
 • Розкриє творчий потенціал та креативність, навчиться придумувати та реалізовувати свої ідеї
 • Навчиться виступати на публіку, оформлювати та презентувати свої думки
 • Знайде однодумців, які прагнуть розвиватися та вдосконалювати навички

На курсі Front-end приділяється увага як технічним навичкам, так і особистим, які допоможуть у спілкуванні з оточуючими та досягнені цілей.

Засвоєння Tech Skills

 • Вивчення роботи з HTML, CSS
 • Мова розмітки HTML5
 • Каскадні таблиці стилів CSS3 та технологія FlexBox
 • Система контролю версій та хостинг GitHub
 • Псевдокласи та псевдоелементи
 • Створення динамічних сайтів та Web-додатків
 • Мова програмування JavaScript
 • Оператор вибору та цикли
 • Масиви. Обчислення рядів даних
 • Написання зручного та ефективного коду програм
 • Document Object Model
 • Створення віджетів на сайтах та односторінкових додатків

Засвоєння Soft Skills

 • Робота в команді
 • Лідерство
 • Основи планування і цілепокладання
 • Тайм-менеджмент
 • Критичне мислення
 • Публічні виступи і самопрезентація
 • Ведення переговорів і комунікація
 • Брейншторм
 • Проєктний менеджмент
 • Методології Agile/Scrum

HSP-підхід до навчання

Це методологія за якою навчають Microsoft, Google, Apple та Amazon.

 • Hard Skills - Знання та навички програмування для створення власних проєктів
 • Soft Skills - Навички взаємодії між людьми для роботи та у звичайному житті
 • Projects - Всі навички відточуються під час створення власного проєкту

Власна формула навчання

 • 10% - теорія. Цього достатньо, щоб учні зрозуміли, як робити перші кроки в веб-розробці
 • 70% - практика. Загальні знання та навички учні отримуватимуть саме під час створення проєкту
 • 20% - зворотній зв'язок. Наші вчителі та ментори завжди підказують напрямок дій, щоб учень зміг зробити проєкт власноруч

Графік занять

Ви можете обрати зручний графік для своєї дитини:

 • 1 раз на тиждень у вихідні
 • 2 рази на тиждень у будні ввечері

Тривалість занять

 • 1,5 години уроки з програмування
 • 1 раз на тиждень заняття з Soft Skills

Як проходить безкоштовний пробний урок

На уроці ви і ваша дитина:

 • Познайомитеся з викладачем
 • Дізнаєтеся, як проходить навчання онлайн
 • Зрозумієте чи цікаво вивчати дитині Front-end
 • Приймете рішення щодо подальшого навчання

Як проходять заняття

 • Діти повторюють попередню тему, аналізують домашні роботи
 • Вивчають нову тему
 • Виконують практичні цікаві завдання як самостійно, так і в групах, під наглядом викладача
 • Підбивають підсумки, повторюють тему, отримують домашнє завдання

Чому GoITeens?

 • Контроль якості навчання та підтримка учнів
 • Максимум практики та простих завдань
 • Постійний зворотній зв'язок з батьками

Викладачі курсу

 • Софія Максимова - Викладач Soft Skills
 • Віктор Сташко - Викладач Front-end
 • Юлія Царьова - Викладач Soft Skills
 • Володимир Паньків - Викладач Front-end
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
01.08.2024
Длительность
18 недель
Уровень
Для начинающих, Для опытных
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
15 600 UAH за курс
Вечерние занятияВыдаётся диплом/сертификатВозможно трудоустройствоСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
Prog Academy
 • Frontend
Подробнее

На курсі запропоновано десятки практичних завдань різної складності для закріплення теорії. В кінці курсу ви створите проєкт, який стане частиною портфоліо і резюме, а також отримаєте практику роботи в команді над реальним комерційним проєктом.

Програма курсу

Верстка HTML/CSS

 • Основні завдання фронтенду. Інструменти розробки
 • Введення у HTML. Структура коду
 • Основні теги роботи із текстом, зображеннями
 • Створення веб-форм
 • Робота із таблицями даних
 • Списки
 • Введення в CSS, поділ змісту та уявлення
 • Контейнер CSS. Підключення CSS стилів. Застосування валідатора
 • CSS селектори
 • Способи розкладки CSS: float, grid, flexbox
 • Використання SASS, SCSS
 • Анімація, трансформація, переходи
 • Роботи з градієнтами
 • Сучасні типи верстки
 • Методологія БЕМ та рекомендації щодо назви класів
 • CSS-фреймворки: Bootstrap
 • CSS media queries
 • Нові специфікації HTML5 та CSS3
 • Семантичні теги. Теги фізичної та логічної розмітки у HTML5
 • Різні види верстки. Адаптивність та оптимізація верстки
 • IT-English Speaking Club з викладачем із IT компанії

JavaScript

 • JavaScript: історія, роль, синтаксис
 • Базові конструкції мови
 • Примітивні типи даних, змінні, оператори
 • Логічні структури
 • Робота з масивами: одновимірними, двовимірними
 • Методи та функції
 • Класи та об'єкти. Основи ООП
 • Конструктори та прототипи
 • JavaScript у браузерах: модель W3C DOM
 • Форми та регулярні вирази
 • Події, опрацювання подій
 • Інтерактивні інтерфейси. AJAX, Promise, Fetch
 • Сучасні можливості ES6-ES9
 • Архітектура REST
 • Бібліотека jQuery
 • Вивчення React та/або Vue.js
 • Збірка проектів: WebPack, Gulp
 • Робота з npm, npx, yarn
 • Основи Node.JS
 • Написання дипломного проекту для портфоліо. Code review від викладача
 • Гарантоване стажування у комерційному проекті за підсумками тестування та захисту дипломного проекту
 • IT-English Speaking Club з викладачем із IT компанії

Пакет PLUS

Включає базовий курс та додатково:

 • 60 хв індивідуальних консультацій з викладачем в кожному модулі
 • Авторський відео курс в особистому кабінеті
 • Поглиблений курс з React в особистому кабінеті
 • Можливість проходити заняття повторно
 • Можливість заморозити навчання до 3-х місяців
 • Додаткові години у IT English Speaking Club

Особливості курсу

 • Для людей віком від 12 років
 • Вечірня група (з 19.00)
 • Чат з тренером і групою
 • Стажування у реальному проєкті
 • IT English Speaking Club
 • Додаткові можливості у пакеті PLUS

Викладачі курсу

 • Всеволод Євгієнко - CEO та тренер
 • Дмитро Міщук - Тренер
 • Олександр Цимбалюк - Тренер
 • Філіп Севене - Тренер
 • Олег Суховеров - Тренер
 • Олег Новіков - Тренер
 • Олексій Рихлюк - Тренер
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
30.09.2024
Длительность
20 часов
Уровень
Для начинающих, Для опытных
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
132 USD за курс
Вечерние занятияВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментора
CyberBionic Systematics
 • Angular
 • Frontend
Подробнее

Цей курс є частиною спеціальності Frontend розробник. Він допоможе вам вивчити основи платформи Angular.

Програма курсу

Введення до Angular

 • Знайомство з фреймворком Angular
 • Огляд необхідних інструментів для початку розроблення
 • Створення додатку, огляд файлів та папок створеного проєкту
 • Знайомство з синтаксисом та структурою коду на Angular
 • Створення компонентів і їх реєстрація через CLI
 • Компонентний підхід задання стилів
 • Компоненти та модулі в додатку, а також те, як вони описані шаблоном Декоратор
 • Додавання картинок/іконок до проєкту

Події та датабайдинг

 • Основи маршрутизації і основні принципи виведення даних на сторінку
 • Створення простого проєкту з маршрутизацією
 • Задання різної логіки виведення даних
 • Стилізація розмітки через інструменти Angular
 • Розбір синтаксису запитів та технічної різниці між ними в їх використанні

Директиви, пайпи. Роль модулів Angular

 • Використання директив
 • Створення необхідних шаблонів, які повторюються в проєкті
 • Перетворення даних за допомогою пайпів
 • Модульна архітектура

Компоненти та їх робота

 • Стилі компонентів
 • Передача даних між компонентами
 • Взаємодія компонентів
 • Життєвий цикл компонентів

Основи роботи сервісів та їх роль у додатку

 • Основи роботи сервісів
 • Створення та реєстрація сервісу
 • Локальні сервіси
 • Область видимості сервісів та їх взаємозв'язок

Введення у HttpClient та RxJS

 • Основи бібліотеки RxJS та її використаннядля роботи з асинхронністю
 • Модуль HttpClientModule для взаємодії з сервером

Форми в Ангуляр

 • Створення форм в Angular
 • Двосторонній байдинг
 • Реактивні форми. Відображення стану форми та її полів
 • Валідатори
 • Управління формою, її полями
 • Асинхронні валідатори

Маршрутизація

 • Основи маршрутизації, динамічні сторінки
 • Динамічні сторінки і передача даних між ними
 • Обмеження маршрутизації в Angular

Практичне заняття

Частина 1

Практичне заняття

Частина 2

Після завершення курсу ви будете вміти:

 • Розуміти роль та переваги Angular у веб-технологіях
 • Створювати простий додаток, який буде складатися з компонентів, модулів та сервісів
 • Налаштовувати маршрутизацію в додатку та передавати дані між сторінками
 • Використовувати додаткові вбудовані інструменти для додатку, такі як: директиви, пайпи, сервіси, форми
 • Виконувати запити та приймати відповіді з серверної сторони сайту/додатку

Особливості курсу

 • Практичні заняття і перевірка ДЗ
 • Безкоштовний відеокурс
 • Онлайн тестування і сертифікація

Викладачі курсу

 • Дмитро Охріменко - Експерт з побудови розподілених та веб-орієнтованих додатків
 • Сергій Патьоха - Senior Software Engineer
 • Олександр Гончаренко - Web Frontend Developer
 • Анна Павлюк - Web Frontend Developer
 • Олена Хижняк - Web Frontend Developer
 • Поліна Соколенко - Web Frontend Developer
 • Віталій Мазяр - Web Frontend Developer
 • Оксана Дмитрієва - Web Frontend Developer
 • Денис Ковтун - Web Frontend Developer
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
28.08.2024
Длительность
18 часов
Уровень
Для опытных
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
120 USD за курс
Гибкий графикВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
CyberBionic Systematics
 • Frontend
Подробнее

Пройшовши цей курс ви дізнаєтеся, як застосовувати передові технології, засновані на HTML5, для написання програм, що дозволяють максимально використовують можливості сучасних браузерів.

Програма курсу

Принципи побудови розмітки, Flex, Grid, шаблони сайтів

 • Знайомство з технологією CSS Grid Layout
 • Grid container
 • Grid lines
 • Grid track
 • Grid cell
 • Перший CSS Grid макет

Мікродані і користувацькі дані

 • Додавання до розмітки мікроданих
 • Використання мікроданих
 • Додавання до розмітки користувацьких даних
 • Доступ до користувацьких даних за допомогою JavaScript
 • Управління користувацькими даними
 • Створення програмидля карти за допомогою користувацьких даних
 • Отримання основних геолокацій даних
 • Drag and drop
 • Progress bar

WebWorker. Audio, Video

 • WebWorker
 • Додавання HTML5-аудіо та управління аудіопотоком
 • Створення аудіопрогравача
 • Додавання HTML5-відео

Робота з графікою на стороні клієнта

 • Робота з готовими зображеннями
 • Графіка і CSS
 • SVG масштабована векторна графіка

Canvas

 • Моделювання на елементі canvas
 • Використання ефекту прозорості
 • Встановлення розмірів "полотна"
 • Використання градієнтів, візерунків та стилів ліній
 • Додавання на "полотно" зовнішніх зображень
 • Налаштування кольорових перетворень
 • Використання геометричних перетворень
 • Додавання на "полотно" тексту. Обрізання малюнків на "полотні"
 • Додавання ефекту анімації до малюнків на "полотні"
 • Малювання графіків на "полотні"
 • Збереження малюнку з "полотна" у файлі
 • Розгляд бібліотек Canvas

Анімація та градієнти

 • Масштабування
 • Поворот
 • Кручення
 • Зрушення
 • Ключові кадри
 • Посилання на keyframe
 • Повторне використання анімації в стані hover
 • Тимчасові функції
 • Затримка переходу

Sass основи

 • Що таке Sass
 • Вкладеність
 • Змінні
 • Математика
 • Строки
 • Функція або міксин
 • Аргументи
 • Змінні аргументи
 • Висновок

Практика

Написання макету сторінки з використанням вивчених інтернет-технологій

Практика

Особливості курсу

 • Практичні заняття і перевірка ДЗ
 • Безкоштовний відеокурс
 • Онлайн тестування і сертифікація

Викладачі курсу

 • Сергій Патьоха - Senior Software Engineer at BIScience
 • Олександр Гончаренко - Web Frontend Developer
 • Анна Павлюк - Web Frontend Developer
 • Олена Хижняк - Web Frontend Developer
 • Поліна Соколенко - Web Frontend Developer
 • Дмитро Охріменко - Експерт з побудови розподілених та веб-орієнтованих додатків
 • Анастасія Ткаченко - Web Frontend Developer
 • Філіп Севене - Web Frontend Developer
 • Віталій Мазяр - Web Frontend Developer
 • Оксана Дмитрієва - Web Frontend Developer
 • Ростислав Сілівейстр - Web Frontend Developer
 • Олександр Петрик - FullStack Developer
 • Денис Ковтун - Web Frontend Developer
 • Богдан Мартиненко - Frontend Developer
 • Тарас Заславський - Frontend Developer
 • Владислав Бєлік - React Frontend Developer
 • Олексій Татаренков - Frontend Developer
 • Олексій Кучеренко - Тренер консультант напрямку Frontend
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
02.08.2024
Длительность
9 месяцев
Уровень
Для начинающих
Язык обучения
Ukrainian, English
Стоимость
52 044 UAH за курс
Вечерние занятияВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
SoftServe Academy
 • Frontend
Подробнее

Пориньте в професію крок за кроком - від нуля до вашої першої пропозиції про роботу

План навчання

Базовий рівень

Після HTML/CSS/JavaScript базового курсу ти вмітимеш:

Створювати сучасні, мобільні і десктопні веб-сайти з високим рівнем SEO-оптимізації з використанням HTML, CSS та JavaScript.

Після JavaScript базового курсу ти вмітимеш:

 • Створювати динамічні та функціональні веб-сайти, добавляючи інтерактиви, паролі, інтегруючи кнопки та ігрові елементи
 • Розробляти базові веб-додатки
 • Розробляти серверні програми, будуючи всю серверну інфраструктуру

Після DB базового курсу ти вмітимеш:

Керувати даними, створювати запити до таблиць бази даних, проектувати, створювати та адмініструвати бази даних за допомогою мови SQL

Після DevOps для розробників базового курсу ти вмітимеш:

 • Використовувати на базовому рівні інструментарії розгортання, підтримки та тестування середовищ виконання програмного забезпечення
 • Створювати та оптимізовувати інфраструктури необхідні для роботи програмних продуктів
 • Використовувати технології автоматизації виробничих процесів (CI/CD ) пов’язаних з розробкою програм та їх розгортання
 • Створювати самостійно та використовувати контейнери і відповідні інструменти для роботи з ними

Практичний рівень

Після Практичного React ти вмітимеш:

 • Взаємодіяти з Git, GitHub
 • Створювати веб-додатки за допомогою ReactJS і Node.js
 • Тестувати веб-додатки
 • Розуміти принципи SOLID і знати, як їх застосовувати
 • Працювати в команді за методологією SCRUM і розвивати навички м'якого спілкування
 • Створити повнофункціональний веб-проєкт
 • Застосовувати ключові аспекти роботи з JavaScript

Проєктний рівень

Після проєктного навчання ти вмітимеш:

 • Працювати за методологією Agilе
 • Писати якісний код, покривати його Unit-тестами
 • Розробляти застосунки з використанням JavaScript та сучасних фреймворків (React/Node.js)
 • Ефективно працювати в проєктній команді: оцінювати задачі, розставляти пріоритети та працювати з дедлайнами
 • Рев'ювити код своїх тіммейтів
 • Працювати з проєктною документацією та інструментами розробки, системами керування завданнями та обліку дефектів (GitHub Project)

Особливості курсу

 • Вимоги до вступу на кожний етап
 • Постійна менторська підтримка
 • Кар'єрний консультант на всій дорозі
 • Додаткове електронне навчання
 • Англомовний клуб
 • Сертифікат готовності роботи після завершення
 • Цілодобовий доступ до відео та матеріалів
 • Англійський марафон
 • Тренінги Soft-Skills
 • Технічне інтерв'ю для успішних випускників
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
15.07.2024
Длительность
10 месяцев
Уровень
Для начинающих
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
3 400 UAH за месяц
Вечерние занятияВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
DAN IT Education
 • Frontend
Подробнее

Курс дозволить опанувати та зрозуміти принципи роботи HTML, CSS та JavaScript. На заняттях Ви навчитесь працювати з бібліотеками React.js, Redux, розумієте принципи побудови сучасних односторінкових додатків. Додатково отримаєте Soft навики, такі як робота в команді, розподіл задач, вміння презентувати себе та свої проєкти, критичне мислення та інше.

Програма курсу

Модуль: Soft Skills

 • Основні комунікативні навички.
 • Орієнтування у ситуації спілкування.
 • Управління емоціями. 
 • Емоційний інтелект. 
 • Критичне мислення. 
 • Робота у команді.
 • Самопрезентація.

Модуль 1. Частина 1: Основи HTML, CSS

 • HTML – засіб логічної розмітки веб-сторінки
  • Використовуючи структуру розмітки, можливо вносити дані на сторінку. У процесі першого модуля студенти навчаться описувати цю структуру, використовуючи HTML-теги
 • Основи CSS
  • Селектори CSS
  • Оформлення елементів
  • Управління розміром і положенням блоків на сторінці
  • Поля і відступи
  • Порядок верстки блоку
  • Тестування результатів верстки
  • Адаптивна веб-верстка
  • Нюанси кросбраузерності верстки
  • Базова анімація
  • Стандарт CSS3
  • Основні інструменти розробника
 • Основи JavaScript
  • Базові і об’єктні типи даних
  • Перетворення типів
  • Змінні і правила їх іменування
  • Умови, оператори, масиви, цикли, функції
  • Області видимості, замикання
  • Контекст виклику
  • Керуючі конструкції
  • Обробка помилок
  • Введення в браузерні події
  • Localstorage/Sessionstorage
  • Порядок обробки подій (event loop)
  • Взаємодія з браузером DOM
  • Функціями зворотного виклику (callback)
  • Знайомство з бібліотекою Jquery

Модуль 2. Advanced HTML/CSS

 • CSS методології на прикладі BEM
 • Верстка з піксельної точністю
 • Верстка з підтримкою Retina екранів
 • Крос-браузерна верстка
 • Web accessibility
 • Mobile first

Модуль 3. Advanced JavaScript

 • Основи об’єктно-орієнтованого програмування (ООП)
 • Базові шаблони проєктування
 • Основи функціонального програмування
 • Можливості стандарту ES6/ES7 (ECMAScript)
 • Також будуть розглянуті:
  • Конструктори
  • Прототипне наслідування (prototype)
  • Рекурсія
  • Модулі
  • Strict mode
  • Cookies
  • Async/ Await
 • Знайомство зі стандартами WebSocket, JSONP, AJAX, XMLHttpRequest, Promise, Single Page Application
 • Загальна інформація про RESTful API

Модуль 4. Основи роботи з бібліотекою React.js.

 • Верстка JSX
 • Віртуальний DOM
 • Components
 • Робота з Props/State компонента
 • React Router
 • Redux
 • Робота з ImmutableJS в React/Redux додатку
 • Робота з middleware, Redux-thunk
 • Redux-forms
 • Тестування додатку за допомогою Jest та Enzyme
 • Використання хуків у React

Воркшоп: Серверний JavaScript (BackEnd)

 • Знайомство з технологією Node.js
 • Інфраструктуру і використання пакетного менеджера NPM (package manager)
 • Фреймворк Express.js
 • Роботу з базами даних на прикладі MongoDB

Додаткові навички

 • Робота з Git Bash
 • Workflow від створення сховища до його відправки на віддалений сервер
 • Робота з гілками
 • Робота з файлами

Воркшопи та майстер класи

 • Курс Front End включає майстер-класи, воркшопи та участь у вебінарах від ізраїльських та українських фахівців

Soft skills, технічна англійська і підготовка до співбесіди

Фінальний проєкт

Особливості курсу

 • Живі заняття у вечірній час (19:00-22:00)
 • Система оцінки знань
 • Постійна підтримка ментора
 • Робота над реальними проєктами у команді
 • Увага до Soft skills
 • Допомога у працевлаштуванні

Викладачі курсу

 • Ігор Тоболяков - Front End Developer в Newfold Digital
 • Віталій Мудрий - Software Engineer в Gravity
 • Роман Марченко - Senior Frontend Developer, Freelance
 • Володимир Стішковський - Node.js Backend developer, Eventyr
 • Арсеній Деркач - Front-end React developer в Revjet
 • Максим Матвеєв - FrontEnd developer, Freelance
 • Богдан Адмін - Senior Software Engineer, NDA
 • Іван Сердюков - Web development lead at Clario
 • Володимир Білоус - Middle Frontend developer в Memcrab LLC
 • Андрій Моргун - Middle front-end engineer, LULU Software
 • Микола Несміянов - Middle Frontend Developer, Freelance
 • Станіслав Чірва - Senior Frontend (JS) Engineer, EPAM Systems
 • Олексій Колісник - Middle Front End developer, Galaxy Control Systems
 • Максим Луцков - Middle Front-end developer, Freelance
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
23.07.2024
Длительность
9 недель
Уровень
Для начинающих
Язык обучения
Ukrainian, English
Стоимость
20 700 UAH за курс
Гибкий графикВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
Web Academy
 • Frontend
Подробнее

На Вас чекають живі онлайн-заняття, під час яких Ви вивчатимете основи Front-end розробки та одразу ж застосовуватиме знання на практиці. Разом із досвідченим Front-end Engineer Ви напишете свій код та проаналізуєте помилки.

Програма курсу

Огляд курсу. Основи синтаксису HTML

 • Інструменти
 • Структура HTML-документа
 • HTML-теги та їх атрибути
 • Семантичні елементи HTML5

Основи синтаксису CSS

 • Види селекторів у CSS
 • Специфіка селекторів
 • Одиниці розмірів у CSS
 • Налаштування фону

Основи HTML форм, верстка простої форми реєстрації

 • Поля введення різних типів даних
 • Типи кнопок
 • Ідентифікатори та значення

CSS бокс модель / Flex box

 • Потік сторінки та управління ним
 • Відступи
 • Вирівнювання

Position

 • Види позиціонування
 • Верстка модального вікна

Grid layout

 • Види сіток
 • Верстка сітки товарів за допомогою grid
 • Властивість gap, відступ між грід елементами

Адаптивна верстка

 • Що таке адаптивна верстка?
 • Запити за допомогою Media queries
 • Приклад верстки адаптивного меню

Препроцессори / SCSS

 • Основи SCSS
 • Змінні та їх відмінність від CSS-змінних
 • Синтаксис

Практика верстки реального шаблону

 • Верстка шаблону
 • Підсумок CSS
 • Практика

Основи JavaScript

 • Синтаксис
 • Типи даних
 • Оператори

Функції | Основи DOM | Події в JS

 • Масиви
 • Функції
 • Додавання відкриття/закриття меню

Функції поглибленно | DOM в деталях

 • Методи масивів push | pop | shift | unshift | slice | splice
 • Селектори querySelector | querySelectorAll
 • Події миші, клавіатури, елементів управління, CSS

Динамічне створення елементів HTML за допомогою JS

 • document.createElement()
 • Перетворення массивів в елементи HTML
 • Створення списку завдань за допомогою localStorage

Асинхронна поведінка, контекст виклику

 • Залишкові параметри та оператор розширення
 • this|call|apply|bind
 • Рекурсія/стек

AJAX, взаємодія з сервером, promise

 • Поняття клієнт | сервер
 • Огляд інструментів для налагодження мережевих запитів
 • Асинхронна поведінка

Практика створення асинхронного компонента сторінки: генератор випадкового рецепту

 • Знайомство з API random food
 • Створення функцій-компонентів
 • Підключення до серверного API

Огляд бібліотеки React JS

 • Способи підключення
 • Ідея компонентів
 • createrReactApp

Приклад створення додатка за допомогою React JS

 • Огляд API themoviedb.org
 • setup оточення для розробки використовуючи createReactApp
 • Створення сторінки списку фільмів

Особливості курсу

 • Zoom-лекції та практикуми
 • Тренер та ментор в чаті групи
 • Перевірка і код рев'ю Д/З ментором з коментарями
 • Сертифікат по закінченню курсу (при успішному захисті фінального проекту і виконаних Д/З)
 • Підтримка клієнтського сервісу
 • Відеозаписи блоку "IT Career"
 • Участь в Web Academy Club

Викладачі курсу

 • Ілля Литвинов - Senior Front-end Developer
 • Анастасія Бібік - React/React Native Developer
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
02.08.2024
Длительность
30 часов
Уровень
Для начинающих, Для опытных
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
198 USD за курс
Гибкий графикВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
CyberBionic Systematics
 • React
 • Frontend
Подробнее

На цьому курсі учні напишуть невеликий додаток за допомогою React, навчаться розбивати його на логічні частини та компоненти, попрактикуються в написанні стилів разом із CSS Modules, а також познайомляться з основними концепціями написання додатку за допомогою цієї платформи.

Програма курсу

Вступ до React

На уроці учні познайомляться з React, навчаться створювати простий додаток за допомогою Create React App.

JSX у React

На уроці учні познайомляться з JSX, навчаться писати прості компоненти за допомогою JSX.

Основи React

На уроці учні познайомляться з підвидами компонентів, дізнаються, що таке state у React компонентах, навчаться додавати події до елементів та працювати зі списками.

Стан та життєвий цикл

На уроці учні познайомляться зі станом та життєвим циклом в React компонентах, дізнаються різницю між функціональними та класовими компонентами, навчаться їх використовувати, а також коротко ознайомляться з Redux.

Форми

На уроці учні познайомляться з можливістю працювати з формами в React, а також з такими поняттями, як підйом стану та валідація з PropTypes.

Стилізація у React

На уроці учні познайомляться з можливістю стилізації компонентів у React, а також навчаться використовувати модулі CSS для стилізації.

Створення списку заміток

На уроці учні познайомляться з можливістю вибору типу компонента під час виконання, попрактикуються застосовувати знання props, state, lifecycle та інших, а також створять список нотатків за допомогою React.

Hooks

На уроці учні познайомляться з основними хуками React, принципами їх роботи та напишуть свій (кастомний) хук і закріплять пройдений матеріал на практиці.

Введення в роутинг

На уроці учні познайомляться з бібліотекою react-router, навчаться організовувати маршрутизацію у додатку.

Створення сторінки помилки

На уроці учні познайомляться із Запобіжниками, React.Fragment, Строгим Режимом у React, а також навчаться створювати сторінку помилки.

Створення модального вікна

На уроці учні познайомляться з Рефами, Context API і Рендер пропсами, створять модальне вікно з використанням контексту і рендер пропс.

Оптимізація та продуктивність React додатків

На уроці учні дізнаються, що React може бути повільним - зрозуміємо, коли це може відбуватись і як із цим боротися. Познайомимося з різними інструментами, які дозволяють виявити наявність вузьких місць у React додатках, інструментами для оптимізації та аналізу, а також розберемо "нормалізацію" сховища в Redux, з'ясуємо, чим гарні іммутабельні структури даних у JavaScript, і як зробити білд додатку стрункішим та худішим.

Практика

Практика

Практика

По завершенню курсу ви будете вміти:

 • Застосовувати базові концепції побудови односторінкових додатків в екосистемі React
 • Писати та розбивати додатки на логічні частини і компоненти
 • Стилізувати додатки за допомогою CSS модулів
 • Будувати прості односторінкові додатки за допомогою React

Особливості курсу

 • Практичні заняття і перевірка ДЗ
 • Безкоштовний відеокурс
 • Онлайн тестування і сертифікація

Викладачі курсу

 • Богдан Мартиненко - Frontend Developer
 • Тарас Заславський - Frontend Developer
 • Владислав Бєлік - React Frontend Developer
 • Ростислав Сілівейстр - Web Frontend Developer
 • Олексій Татаренков - Frontend Developer
 • Олексій Кучеренко - Тренер-консультант напрямку Frontend
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
18.07.2024
Длительность
38 занятий
Уровень
Для опытных
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
уточняйте
Гибкий графикВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
Hillel IT school
 • JavaScript
 • Frontend
Подробнее

Після проходження курсу випускники здобудуть навички для застосування JavaScript на достатньому рівні, щоб писати скрипти та форми, навчаться працювати з AJAX, а також налаштовувати збірку проєкту. Успішне завершення курсу дозволяє претендувати на вакансії Junior Front-End Developer.

Програма курсу

Знайомство з JS

 • Знайомство та план курсу
 • Введення в технологію веб-розробки
 • Підключення скриптів, перший запуск програми
 • Взаємодія з користувачем через примітивні функції
 • Git, Github

Змінні та оператори

 • Коментарі
 • Оголошення змінних
 • Сплив змінних
 • Порівняння var, let, const
 • Типи даних
 • Оператори

Умовні конструкції

 • Умовна конструкція if/else
 • Умовна конструкція switch
 • Тернарний оператор
 • Практика

Цикли

 • Введення в цикли
 • Види циклів
 • Цикл while
 • Цикл do…while
 • Цикл for
 • Інструкції break та continue
 • Вкладені цикли
 • Нескінчені цикли
 • Практика

Масиви

 • Основи роботи з масивами
 • Варіанти створення масивів
 • Методи для роботи з масивами
 • Перебір масивів за допомогою циклів for, for…in, for…of
 • Видалення елементів з масиву
 • Створення простих об’єктів
 • Практика

Основи функцій

 • Основи роботи з функціями
 • Варіанти створення функцій
 • Параметри функцій, значення за замовчуванням
 • Область видимості функції
 • Передача параметрів у функцію за значенням та за посиланням
 • Повернення значення з функції
 • Замикання
 • Лексична область видимості
 • Рекурсія

Контекст виконання функції

 • Глобальний об'єкт window
 • Функціональний контекст
 • Функції в об’єктах — методи
 • Методи підміни контексту
 • Стрілочні функції та їх відмінності від звичайних

Функції

 • Функція-коллбек
 • Функція вищого порядку
 • Перебір масивів за допомогою методів forEach, find, map, filter, reduce

DOM

 • Що таке DOM?
 • Отримання існуючих DOM-елементів
 • Динамічне створення та видалення нових DOM-елементів
 • Керування атрибутами та вмістом DOM-елементів
 • Можливі події
 • Додавання обробників подій DOM-елементів

Events

 • Фази обробки подій
 • Делегування подій
 • Об'єкт event та його методи
 • BOM-об'єкти

Робота з формами

 • Основні елементи-керування
 • Базові навички динамічної роботи з елементами керування
 • Валідація отриманих даних від користувача

WebStorages

 • Cookies
 • LocalStorage
 • SessionStorage
 • Практика

Практика та Livecoding

Регулярні вирази

 • Створення регулярного вираза
 • Робота з регулярними виразами за допомогою методів
 • Модифікатори регулярних виразів
 • Структура шаблонів. Метасимволи. Дужки. Квантифікатори

Бібліотеки та фреймворки

 • Огляд популярних бібліотек та фреймворків
 • Встановлення бібліотек за допомогою NPM
 • Приклади роботи з розповсюдженими бібліотеками

Асинхронне виконання коду

 • EventLoop
 • Функції відкладеного виконання коду

ESNext

 • EcmaScript
 • Babel
 • Spread & Rest оператори
 • Деструктуризація масивів та об’єктів
 • Оператор Nullish coalescing
 • Оператор Optional chaining
 • Інші найновіші оператори

HTTP

 • Огляд клієнт-серверної архітектури
 • Що таке протокол HTTP та як він працює
 • Огляд технології Ajax
 • Методи роботи з сервером по технології Ajax
 • Приклади відкритих API
 • Технологія WebSockets

Promise

 • Вступ до Promise
 • Стан Promise
 • Обробка Promise за допомогою методів then, catch, finally
 • Одночасна обробка кількох Promise
 • Livecoding

ООП

 • Основні поняття ООП
 • Фунції-конструктори
 • Прототипне успадкування
 • Створення об’єкту з певним прототипом
 • Створення сутностей за допомогою class
 • Успадкування сутностей створених через class
 • Приватні властивості
 • Статичні властивості за методи class
 • Практика

Робота з асинхронними функціями

 • Створення власних асинхронних функцій
 • Обробка асинхронних функцій з інструкцією await
 • Обробка помилок

Системи збирання коду

 • Огляд сучасних систем збирання коду
 • Основи роботи з Gulp
 • Компіляція та зборка sass-файлів
 • Транспіляція та зборка js-файлів
 • Плагін ESLint

Webpack

 • Огляд можливостей Webpack
 • Встановлення та конфігурація Webpack
 • Налаштування базових лоадерів та плагінів до Webpack
 • Запуск локального серверу за допомогою Webpack

Node.js

 • Огляд технології Node.js
 • Створення сервера на Node.js
 • Приклад створення сервера за допомогою бібліотеки express на Node.js
 • Приклад роботи власного фронтенд та бекенд додатків
 • Огляд програми Postman

React

 • Огляд поняття SPA
 • Введення в React
 • Основні концепції React
 • Створення первого React-додатку
 • Основи роботи з JSX
 • Варіанти створення компонентів
 • Передача props до компонентів
 • Обробка подій у React-компонентах

Компоненти React

 • Етапи життєвого циклу компонентів
 • Порівняння класових та функціональних компонентів
 • Робота з класовим компонентом
 • Методи життєвого циклу класового компоненту
 • Робота зі state

Функціональні компоненти в React

 • Основи роботи з функціональним компонентом
 • Особливості роботи з хуками: useState, useEffect, useRef, useCallback, useMemo, useContext
 • Створення власних хуків

Робота з формами в React

 • Робота з основними елементами керування форми

Маршрутизація в React

 • Основи роботи з бібліотекою react-router-dom

Бібліотеки для роботи з React-компонентами

 • Огляд бібліотек-компонентів AntD/Material UI
 • Робота з стилями у React за допомогою CSS-модулів та бібліотеки styled-components
 • Огляд бібліотеки для створення таблиць даних Ag Grid

Redux

 • Що таке state management?
 • Вступ до Redux та основні поняття
 • Основні етапи data flow у Redux
 • Інтеграція Redux з React-додатком
 • Робота з хуками useDispatch та useSelector
 • Middlewares на прикладі redux-thunk
 • Livecoding

Redux-Toolkit

 • Оптимізація роботи з Redux за допомогою Redux-Toolkit
 • Основні поняття Redux-Toolkit
 • Створення та використання RTK Query

TypeScript

 • Вступ до TypeScript – переваги та недоліки
 • Статична типізація у TypeScript
 • Типи та інтерфейси
 • Аліаси, можливі значення, необов’язкові параметри
 • Generics
 • Робота з TypeScript в React-додатку

Тестування React-додатків

 • Основні поняття тестування програмного забезпечення
 • Модульне тестування за допомогою бібліотеки Jest
 • Тестування React-додатків за допомогою бібліотеки React-Testing-Library

Екзамен

Особливості курсу

 • Для фахівців, які вже вміють верстати і бажають поглибити свої знання
 • Заняття проходять в режимі онлайн-трансляції
 • Особистий кабінет для кожного учня
 • Оперативна служба підтримки студентів
 • Відеозаписи занять зберігаються в особистому кабінеті
 • Усі записи уроків залишаються у студентів після закінчення навчання
 • Велика кількість практичних занять і Livecoding
 • Викладачі курсу - практикуючі фахівці, що працюють в топових компаніях
 • Можливість повернути всі внесені за навчання кошти до шостого заняття
 • Бонуси курсу:
  • тренінги по проходженню співбесіди та складанню резюме з HR-фахівцем компанії;
  • тестова співбесіда з технічним фахівцем.

Викладачі курсу

 • Віталій Пархоменко - Front-end Developer at Capgemini Engineering
 • Володимир Кривошапов - Senior JavaScript Developer at Playtika
 • Любомир Рудько - Senior Software Engineer at N-IX
 • Денис Лебеденко - Front-end Developer at Reply
 • Денис Решетняк - Senior Front-end Developer at WorkBuzz
 • Валерій Тернавський - Software Developer at Sense Bank
 • Дмитро Прокудін - JavaScript Software Engineer at Capgemini Engineering
 • Олексій Павленко - Senior Full-stack Developer at Sitecraft
 • Дмитро Крулькевич - Software Engineer at Continuumua
 • Роман Яремій - Full-stack Developer at N-IX
 • Володимир Шкарупін - Senior Developer at Archer
 • Олексій Дом'янич - Senior Software Engineer at SoftServe
 • Антон Головін - Front-end Team Lead at ForForce
 • Андрій Посітко - Front-end Engineer at CHI Software
 • Василь Петров - Senior Front-end Engineer at Vodworks
 • Олексій Толстоног - Software Developer at SoftServe
 • Максим Бєлкін - DM & JS Team Lead at Capgemini Engineering
 • Валерій Хомченко - Front-end Developer at SOLAR Digital
 • Катерина Шиповська - Senior JavaScript Engineer, Software Architect at Boosta
 • Владислав Продан - Middle Front-end Developer at Eleks
 • Володимир Шайтан - Technical Lead at Zoot
 • Андрій Черненко - Front-end Developer at Wargaming
 • Владислав Проценко - Chief Technology Officer at Profair Games
 • Арсеній Деркач - Senior React.js Software Engineer
 • Роман Таран - Senior Front-end Engineer
 • Соломія Браташ - JavaScript Developer
 • Влад Балабаш - Solution Architect, Senior JavaScript Developer
 • Ігор Михайличенко - Software Engineer
 • Олександр Фурманов - Front-end Developer
 • Марія Манойло - Teacher at Hillel IT School
 • Сергій Котерняк - Software Engineer
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
12.08.2024
Длительность
5 месяцев
Уровень
Для начинающих
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
22 000 UAH за курс
Вечерние занятияВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
Source IT
 • Frontend
Подробнее

Програма курсу

Основи верстки сайтів

 • Введення у веб розробку
 • Основи роботи з графічним редактором Figma
 • Введення HTML, теги, отрибути, елементи
 • Робота з об'єктами Form
 • Вступ до CSS - властивості, правила, успадкування, каскадування, нормалізація та скидання стилів
 • CSS стилі, робота зі стилями
 • CSS потоки, позиціонування та розташування об'єктів по сітці
 • Псевдокласи, псевдоелементи
 • CSS3 та робота з анімацією
 • FlexBox
 • Робота зі шрифтами

Оптимізація верстки та знайомство з Frontend

 • Адаптивна та чуйна верстка, основні правила створення адаптивного сайту
 • Media-запити
 • Препроцесор - SASS/SCSS, знайомство з LESS
 • Вступ до jQuery
 • Підключення, кастомізація та комплексна робота з плагінами
 • Tabs, Slider

Основи JavaScript

 • Редактори коду
 • Спосіб підключення до HTML
 • Суворий режим - "use strict"
 • Змінні
 • Типи даних
 • Взаємодія: alert, prompt, confirm
 • Базові операції
 • Пріоритет операцій
 • Оператори порівняння
 • Як працюють логічні оператори
 • Умовні оператори
 • Тернарні оператори
 • Оператор Switch Case
 • Цикли
 • Функції
 • Рядки
 • Числа
 • Масиви. Об'єкти

VCS Git

 • Встановлення та конфігурація Git
 • Базова робота з Git (git add, git commit)
 • Скасування змін у Git (git reset)
 • Розгалуження Git (checkout)
 • Робота з віддаленим репозиторієм
 • Налаштування SSH

Робота з DOM

 • Що таке DOM
 • Доступ до елементів
 • Вміст елементів
 • Атрибути
 • Класи
 • Додавання подій
 • Сплив і занурення
 • Об'єкт події
 • Делегування подій

Об'єкти та функції

 • Об'єкти та прототипи
 • Як працюють прототипи
 • Створення та налаштування об'єктів
 • Ітерація ключів об'єкту
 • Як працюють замикання
 • Що таке контекст
 • Прив'язка контексту
 • Рекурсія

Додаткові можливості JavaScript

 • Обробка помилок
 • Ajax
 • Promise, async/await
 • Генератори, просунута ітерація
 • Модулі
 • Fetch API
 • Event Loop

Фреймворки

 • Огляд React/Vue/Angular
 • Базове застосування
 • Проєкт
 • Підготовка до співбесіди. Іспит

Результат після проходження курсу

 • Впевнені знання з теорії HTML, CSS, SCSS, JS
 • Чітке розуміння життєвого циклу розробки веб-продукту
 • Розуміння кроссбраузерної, адаптивної верстки та семантичної html-розмітки
 • Навички роботи з jQuery
 • Знання алгоритмів, структур даних та загальних принципів організації коду
 • Розуміння принципів ООП
 • Досвід самостійної розробки програм JavaScript
 • Практичні навички роботи з Git
 • Навички роботи з одним із фреймворків (React/Vue/Angular)

Особливості курсу

 • Можливість оплати курсу частинами
 • Сертифікат після проходження курсу
 • Курс збудований з урахуванням реальних вимог IT компаній
 • Протягом усього курсу ведеться рейтинг успішності
 • Додаткове заняття зі стратегії працевлаштування
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
12.08.2024
Длительность
2 месяцев
Уровень
Для начинающих
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
10 000 UAH за курс
Гибкий графикВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
Source IT
 • Frontend
Подробнее

Програма курсу

Модуль 1 - Основи верстки сайтів

 • Введення у веб-розробку
 • Основи роботи з графічним редактором Figma
 • Введення в HTML, теги, атрибути, елементи
 • Робота з об'єктами Form
 • Введення в CSS - властивості, правила, успадкування, каскадування, нормалізація та скидання стилів
 • CSS стилі, робота зі стилями
 • CSS потоки, позиціонування та розташування об'єктів по сітці
 • Псевдокласи, псевдоелементи
 • CSS3 та робота з анімацією
 • FlexBox
 • Робота зі шрифтами

Модуль 2 - Оптимізація верстки сайтів та знайомство з Frontend

 • Адаптивна та чуйна верстка, основні правила створення адаптивного сайту
 • Медіа-запроси
 • Препроцесор - SASS/SCSS, знайомство з LESS
 • Введення у jQuery
 • Підключення, кастомізація та комплексна робота з плагінами
 • Tabs, Slider
 • Основи JavaScript - змінні, функції, робота з елементами

Результати після проходження курсу:

 • Впевнені знання mark-up та можливість продовжувати навчання у напрямку програмування (JavaScript, PHP, Java)
 • Вміння самостійно створювати красиві та зручні сайти для Web та Mobile
 • Власний готовий проєкт та приклади робіт, які можна показати на співбесіді
 • Найкращі студенти отримають рекомендації для працевлаштування в IT компанії

Особливості курсу

 • Є можливість оплатити курс частинами
 • Наприкінці курсу надається сертифікат
 • Курс збудований з урахуванням реальних вимог IT компаній
 • Протягом всього курсу ведеться рейтинг успішності
 • Бонусне заняття зі стратегії працевлаштування
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
20.07.2024
Длительность
7 месяцев
Уровень
Для начинающих
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
4 000 UAH за месяц
Гибкий графикВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
PeaPod
 • Frontend
Подробнее

На базі курса ви отримаєте знання з HTML, CSS, вивчите базу мови програмування JavaScript та створите свої перші проєкти: портал новин та список справ (to do list). Програма складена за принципом збільшення складності та передбачає багато практичних завдань.

Програма курсу

Модуль 1. Введення в основи Front-end розробки. Мова розмітки HTML, CSS

 • Вивчення синтаксису мови розмітки HTML
 • Структура (скелет) HTML документа
 • Заголовки, параграфи, посилання, зображення, форми, таблиці в HTML
 • Вивчення основ мови CSS
 • Адаптивність та кросбраузерність. Media-запити
 • Робота над практичним завданням з HTML та CSS. Основи HTML5

Модуль 2. Технологія Flexbox

 • Структура документа HTML5. Вивчення тегів в HTML5
 • Практичні завдання HTML5+CSS
 • Технологія Flexbox. Верстання учбового макета сайту

Модуль 3. Технологія GRID CSS. Бібліотека Bootstrap

 • Базова сітка GRID CSS. Рядки і стовпці. Вирівнювання вмісту. Нумерація ліній сітки
 • Верстання макету Landing-page
 • Бібліотека Bootstrap. Розробка проєкта із використанням Bootstrap

Модуль 4. Основи JavaScript

 • Типи даних, змінні, числа, строки, введення в об'єкти
 • Масиви в JavaScript. Методи роботи із масивами
 • Функції в JavaScript. Робота із функціями
 • Об'єкти в JavaScript. Копіювання, створення, деструктуризація

Модуль 5. Введення в DOM. Атрибути елементів. Маніпуляція DOM елементами

 • Введення в події браузеру. Властивості і методи подій
 • Практична робота. Проєкт "список справ" (To do list)

Модуль 6. Асинхронність в JavaScript. Робота з AJAX. Promises-об'єкти

 • Введення в AJAX. POST-запити. Відладка в AJAX CORS. Обробка помилок
 • Введення в Promises
 • Практична робота. Розробка новинного порталу

Особливості курсу

 • Онлайн навчання у режимі реального часу
 • Доступ до записів уроку
 • Робота над портфоліо
 • Підтримка у чаті від викладачів
 • Доступ до матеріалів курсу
 • Сертифікат
 • Індивідуальний підхід

Викладачі курсу

Олександр Левицький - Python backend and frontend developer

Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
13.08.2024
Длительность
9 месяцев
Уровень
Для детей
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
уточняйте
Гибкий графикВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментора
DAN IT Education
 • Frontend
Подробнее

На завершення курсу кожен студент розробить повноцінний проєкт, який буде захищений. Це дозволить набути досвіду у формуванні власного проєктного погляду та аргументуванні думок. Ця навичка допоможе дитині просувати власні ідеї у сфері IT, здобуваючи авторитет серед дорослих програмістів.

Програма курсу

Модуль 1. HTML&CSS Basics

 • Основні HTML теги та атрибути
 • Основи CSS, блочна модель
 • Селектори CSS
 • Оформлення елементів
 • Поля і відступи
 • Порядок верстки блоку
 • Тестування результатів верстки
 • Управління розміром і положення блоків на сторінці 
 • Технологія Flexbox
 • Базова анімація 
 • Основні інструменти розробника 
 • Робота з GitLab, базові команди, створення свого репозиторію

Модуль 2: UI/UX design Basics

 • Базове знання Figma
 • Базове знання UI/UX
 • Основи сайтобудування

Модуль 3. Advanced HTML/CSS

 • Технологія Bootstrap 4 
 • Технологія Gulp
 • Просунута структура проєкту
 • Адаптивна верстка
 • Гумова верстка 
 • Препроцессори, а саме: Sass

Модуль 4. Basic JavaScript

 • Базові та об’єктні типи даних
 • Перетворення типів
 • Змінні й правила їх іменування
 • Умови, оператори, масиви, цикли, функції, робота з датами та часом
 • Введення в браузерні події
 • Робота з таймерами, localStorage
 • Області видимості
 • Контекст виклику
 • Обробка помилок
 • ООП в JavaScript – функції-конструктори, прототипи, класи

Модуль 5. Soft Skills

Модуль 6. Final Project

Особливості курсу

 • Для дітей віком від 12 до 15 років
 • До 15 дітей в групі
 • Система оцінки знань
 • Багато практичних завдань
 • Робота над власними проєктами
 • Сертифікат про закінчення навчання
Больше информации

Страницы

Читайте нас в Telegram, чтобы не пропустить анонсы новых курсов.

Відгуки про курси

Отзывы о курсах

Антон   24.05.2024

Я закінчив марафон покищо та був на IT fest. Бачу, як ментори працюють і можливість прогресу. Мені подобається формат навчання, але це треба дійсно бажати навчатися та поглиблюватися в це. Декілька учнів відвалилися з марафону через те, що тупо не встигали робити завдання, хоча це все ще тільки початок. Мене не треба було довго вмовляти, щоб піти на курс, бо я розумію для чого це роблю і є певна мета. Якщо ви не впевнені в тому, що воно вам треба, то буде здаватися шо це вас вмовляють. Можу щиро рекомендувати GoIT 
Враження людей після курсу теж читав

Плюсы:Навчальна програма, підтримка менторів
Минусы:покищо не знайшов
Рекомендации: Рекомендую
4
Средняя: 4 (1 голос)
Курсы Frontend
Олександр   14.05.2024

Успішно пройшов навчання і випустився влітку 2023,
Проходив курс з курс Front-end (HTML/CSS +JS) - відмінно стукрурований матеріал і чудова підтримка кураторів протягом усього навчання.

Рекомендации: Рекомендую
5
Средняя: 5 (1 голос)
Курсы Frontend
Руслан Ярош   30.04.2024

Закінчив курс за напрямком Frontend flex. Загалом на курсі все сподобалось. Дуже добре викладено матеріал по HTML, CSS і JS. По React i TypeScript даються базові знання - мінімум, який треба знати для початку роботи. Сподобалось, що є допомога у працевлаштуванні: є поради як скласти резюме, написати супровідний лист, щоб бути більш помітним серед тисяч інших кандидатів. Також є пробні співбесіди, які є особливо цінними для людей, які не мали попереднього досвіду реальних співбесід.

Але треба розуміти, що на даний час ринок дуже складний для новачків (кандидатів багато, пропозицій мало). Може пощастити і ви знайдете роботу із знаннями отриманих з курсів, але треба бути готовим, що після курсу вам потрібно буде самому опанувати додаткові технології, щоб збільшити шанс на працевлаштування.
Також стосовно портфоліо: у мейт проєкти для портфоліо цікаві і об'ємні, але треба розуміти, що людей з таким портфоліо буде безліч, тому слід подумати і про додаткові проєкти, які ви виконаєте самостійно, щоб його розширити. То у мене був випадок, коли рекрутер запитував приклади проєктів виконаних поза курсом мейта.

Плюсы:- пробні технічні співбесіди і співбесіди з рекрутером; - підтримка менторів і координаторів; - допомога у оформленні резюме, супровідного листа; - цікаві практичні завдання;
Минусы:Про мінуси сказати складно, якихось критичних зауважень не було.
Рекомендации: Рекомендую
5
Средняя: 5 (1 голос)
Курсы Frontend
Марія   20.04.2024
Есть вероятность, что данный отзыв носит заказной характер. Оценки по таким отзывов не засчитываются

Я дуже рада що обрала курс з Frontend у GO ITeens. Навчаюсь вже два семетра. За цей час вивчила багато потрібного для розробника сайтів та отримала досвід працювання у команді з одногрупниками. Кваліфіковані вчителі-спецеалісти дали знання та допомагали у складних ситуаціях. Дуже сподобалось навчання!

Плюсы:1. Кваліфіковані вчителі 2. Робота у команді 3. Допомога у дз
Минусы:Нема
Рекомендации: Рекомендую
5
Средняя: 5 (1 голос)
Курсы Frontend
Нікіта   04.04.2024
Есть вероятность, что данный отзыв носит заказной характер. Оценки по таким отзывов не засчитываются

Купив курс Frontend розробника на part-time рік тому і весь шлях до оферу мені допомагали ввічливі ментори. Іноді матеріал був неповний, але то є суть програмування - шукати інфу та розвиватися, тому загалом проблем не було. Все сподобалося, отримав багато корисних як хард, так і софт скілів. Однозначно рекомендую, особливо якщо ви настроєні на здобуття навичок у програмуванні, потрібна лише наполегливість та терпіння :)

Рекомендации: Рекомендую
5
Средняя: 5 (1 голос)
Курсы Frontend

Страницы