Курсы DevOps Engineer

Фильтр
Курс
Рекомендуем
Формат
Online
Начало занятий
01.08.2024
Длительность
4 месяцев
Уровень
Для опытных
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
уточняйте
Вечерние занятияВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
Robot Dreams
 • DevOps
Подробнее

Комплексна програма навчання методології DevOps для налаштування та підтримки потрібного софту в компанії, а також автоматизації кожного етапу розробки: від написання коду до релізу.

Програма курсу

Вступ до DevOps

Ознайомитесь з концепцією DevOps, його цілями та перевагами.

Віртуальні машини (VMs)

Ознайомитесь з концепцією віртуальних машин (VMs) та їх роллю в інфраструктурі DevOps.

Основи Linux

Ознайомитесь з основними концепціями та навичками роботи з операційною системою Linux, основними командами для керування нею.

Основи мережевих технологій, TCP/IP стек та модель OSI

 • Отримаєте розуміння основних принципів мережевих технологій, TCP/IP стеку та моделі OSI
 • Знатимете основні протоколи TCP/IP стеку та їх функціональність
 • Будете розпізнавати різні шари моделі OSI та їх взаємодію

Вступ до Bash-скриптів

Навчитесь основам написання скриптів на мові командного рядка Bash для автоматизації рутинних задач в середовищі DevOps.

Вступ до Git

 • Ознайомитесь з системою контролю версій Git
 • Навчитесь основним командам для управління версіями коду, таким як git add, git commit, git pull, git merge, git rebase

Вступ до хмарних обчислень

Ознайомитесь з основними поняттями та можливостями хмарних платформ AWS та Azure.

Встановлення та конфігурація Docker

 • Ознайомитесь з принципами робити Docker
 • Навчитесь встановлювати та конфігурувати Docker, створювати та запускати образи, працювати з контейнерами

Огляд AWS, Azure, Google Cloud Platform

Ознайомитесь з основними функціональними можливостями та сервісами, які пропонують хмарні платформи AWS, Azure та Google Cloud.

Вступ до мікросервісної архітектури

Ознайомитесь з концепцією мікросервісної архітектури та її перевагами для розробки та впровадження програмного забезпечення.

Оркестрація мікросервісів

Навчитесь принципам та інструментам оркестрації мікросервісів, таким як Kubernetes, Docker Swarm.

Основи SQL

 • Ознайомитесь з основними принципами та мовою запитів SQL для роботи з реляційними базами даних
 • Навчитесь оперувати даними за допомогою команд

Вступ до NoSQL

Ознайомитесь з різними типами NoSQL-баз даних, такими як документо-орієнтовані, ключ-значення, колоночні та графові.

Реплікація та шардування баз даних

 • Ознайомитесь з процесом реплікації та шардування баз даних
 • Навчитесь налаштовувати реплікацію та отримаєте розуміння, для чого її використовують

Основи CI/CD

Вивчите основні концепції та переваги неперервної інтеграції та постачання (CI/CD) в процесі розробки програмного забезпечення.

Впровадження Ansible

 • Вивчите основи інфраструктурного кодування та використання Ansible для автоматизації конфігурації та управління інфраструктурою
 • Ознайомитесь з подібними інструментами та їх відміностями

CI/CD з використанням інструментів (Jenkins, GitLab CI)

 • Ознайомитесь з популярними інструментами CI/CD, такими як Jenkins, GitLab CI
 • Навчитесь налаштовувати та використовувати їх для автоматизації процесу розробки та постачання програмного забезпечення

Вступ до моніторингу

Ознайомитесь з основними концепціями моніторингу, його важливістю та роллю в розробці та управлінні інфраструктурою, з інструментами збору та візуалізації.

Журналювання та аналіз журналів

Ознайомитесь з журналюванням, важливістю збору та аналізу журналів в системах та додатках.

Основи кібербезпеки

 • Знатимете основні принципи кібербезпеки та заходи, які потрібно прийняти для захисту інфраструктури та додатків від потенційних загроз
 • Ознайомитесь з типовими інструментами для гарантування безпеки

Захист мережі та додатків

Навчитесь захищати мережі та додатки від атак, включаючи захист мережевих з'єднань, виявлення та запобігання атакам, аутентифікацію та авторизацію.

Основи Infrastructure as Code (IaC)

 • Ознайомитесь з концепцією Infrastructure as Code (IaC) і перевагами використання коду для автоматизованого управління інфраструктурою
 • Матимете розуміння, як його використовувати, та знатимете базовий синтаксис

Робота з Terraform

Ознайомитесь з основами роботи з Terraform - інструментом для визначення інфраструктури коду.

IaC з використанням AWS

Навчитесь використовувати IaC-підхід за допомогою Terraform для розгортання та управління інфраструктурою в AWS.

Вступ до Kubernetes

Ознайомитесь з основами Kubernetes, основними компонентами, концепціями та командами конфігурації.

Розгортання та управління додатками в Kubernetes

Навчитесь розгортати та управляти додатками в Kubernetes, використовуючи декларативний підхід.

Моніторинг та логування в Kubernates

 • Отримаєте розуміння моніторингу та логування в середовищі Kubernetes
 • Матимете навички налаштування інструментів для збору та аналізу даних

Вступ до GitOps

 • Ознайомитесь з концепцією GitOps
 • Матимете розуміння переваг використання цього підходу в управлінні інфраструктурою та додатками

Впровадження GitOps в інфраструктурі

Зможете реалізовувати GitOps практики для управління інфраструктурою.

Основи Serverless

 • Ознайомитесь з концепцією Serverless
 • Зрозумієте переваги використання цього підходу у розробці та розгортанні додатків

Розробка та впровадження додатків Serverless (AWS Lambda)

Навчитесь розробляти та розгортати складніші додатки за допомогою Serverless підходу з використанням платформи AWS Lambda.

Стратегії пошуку роботи

 • Матимете працюючий шаблон CV
 • Навчитесь ефективному спілкуванню на співбесідах
 • Підготуєтесь до практичних завдань

Презентації фінальних проєктів

Презентуєте виконані фінальні проєкти, отримаєте фідбек від лектора.

Особливості курсу

 • База програмування
 • Робота з системами контролю версій
 • Розуміння мережевих протоколів
 • Хмарні платформи
 • HR консультація

Викладачі курсу

Віктор Келеберда - DevOps Engineer

Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
19.07.2024
Длительность
7 месяцев
Уровень
Для начинающих, Для опытных
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
5 700 UAH за месяц
Гибкий графикВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментора
DAN IT Education
 • DevOps
Подробнее

Курс для новачків та спеціалістів, які бажають перекваліфікуватися та професійно зростати. Протягом навчання Ви навчитесь керувати операційними системами Linux, використовувати Git для контролю версій, програмувати на Python та писати Bash-сценарії, а також працювати з інструментами автоматизації збірки Maven, Gradle, npm та Yarn для збирання проєктів й керування залежностями.

Програма курсу

Модуль 1. Вступ до DevOps

 • Основи DevOps: його принципи та переваги
 • Життєвий цикл розробки програмного забезпечення (SDLC) та роль DevOps у ньому
 • Відмінності між методологіями Agile та Waterfall
 • Оптимізація робочих процесів завдяки Kanban

Модуль 2. Основи Linux

 • Основи Linux
 • Концепції та команди для роботи з Linux
  • Процес завантаження системи systemd та Linux
  • Управління ресурсами з використанням cgroups
  • Синхронізація часу за допомогою Chrony
  • Організація безпечного віддаленого доступу з використанням SSHD
  • Техніка моніторингу, налаштування й управління обліковими записами користувачів
  • Знайомство з віртуалізацією

Модуль 3. Основи мережі

 • Основи мереж
 • Концепції мережі
 • Система доменних імен (DNS) та її роль у мережевому зв’язку

Модуль 4. Керування версіями з Git

 • Основи Git. Управління версіями та гілками
 • Git flow
 • Налаштування та робота з Git для спільної розробки програмного забезпечення
 • Налаштування власного Git-сервера на основі GitLab

Модуль 5. Програмування

 • Основи програмування на мові Python
 • Концепції об’єктноорієнтованого програмування (ООП)
 • Практики написання чистого коду на Python
 • Основи написання скриптів мовою Bash
 • Рекомендації щодо написання ефективних та безпечних скриптів Bash

Модуль 6. Тестування в DevOps

 • Тестування в середовищі DevOps
  • Основи тестування програмного забезпечення
  • Методології тестування
  • Популярні інструменти тестування
  • Практики ефективного тестування

Модуль 7. Docker та Docker Compose

 • Основи контейнеризації та оркестрації контейнерів
 • Встановлення Docker
 • Запуск контейнерів та докеризування вебдодатків
 • Docker Registry для адміністрування образів контейнерів
 • Написання файлів Docker Compose для багатоконтейнерних додатків

Модуль 8. Неперервна інтеграція та розгортання (CI/CD)

 • Основи CI/CD
 • Ефективне впровадження пайплайнів CI/CD
 • Інструменти неперервної доставки
 • Процес налаштування сервера Jenkins
 • Написання автоматизованих пайплайнів
 • Налаштування GitLab CI
 • GoCD — ще один популярний інструмент неперервної доставки

Модуль 9. Інструменти збирання

 • Основи інструментів збирання
 • Maven і Gradle
 • npm і Yarn

Модуль 10. Інфраструктура як код

 • Важливість автоматизації надання та управління інфраструктурою
 • Terraform, Ansible для керування конфігураціями та автоматизації
 • Jinja шаблони для створення динамічних конфігурацій

Модуль 11. Платформа хмарних обчислень AWS

 • EC2 для обчислювальних ресурсів
 • IAM для адміністрування доступом
 • S3 для зберігання об’єктів
 • ALB для балансування навантаження
 • VPC для налаштування віртуального приватного хмарного середовища
 • RDS для управління базами даних
 • SQS для роботи із чергами
 • API Gateway для створення RESTful API
 • Lambda для без серверного обчислення
 • CloudWatch для моніторингу
 • ECS, EKS і Fargate для оркестрації контейнерів
 • Інструменти AWS DevOps, Vagrant та Packer для створення образів віртуальних машин

Модуль 12. Вебсервери

 • Основи вебсерверів
 • Nginx та PHP-FPM
 • Apache HTTP Server
 • Налаштування та керування вебсерверами

Модуль 13. Керування артефактами

 • Управління артефактами програмного забезпечення та залежностями за допомогою OSS Nexus
 • Налаштування автоматизованих пайплайнів CI/CD з використанням GitLab і Nexus

Модуль 14. RESTful API та jq

 • Основи RESTful API
 • jq - інструмент командного рядка для обробки та маніпулювання JSON-даними
 • Ефективні практики для проєктування та впровадження RESTful API

Модуль 15. Kubernetes

 • Архітектура Kubernetes
 • Концепції: поди та сервіси
 • Файлові конфігурації Kubernetes
 • Інтеграція з GitLab CI/CD
 • Постійне зберігання
 • Тестувальні середовища
 • Керування секретами
 • Розгортання додатків

Модуль 16. Моніторинг та журналювання

 • Інструменти Fluentd, Elasticsearch та Kibana для агрегації й візуалізації журналів
 • Моніторинг сервісів за допомогою Prometheus
 • Побудова інтерактивних панелей у Grafana для візуалізації даних

Модуль 17. DevOps для управління базами даних

 • Основи баз даних
 • Інструменти й принципи DevOps для управління базами даних
 • Оновлення баз даних
 • Патчі та керування схемою за допомогою інструментів Flyway та Liquibase
 • Платформи Teiid та OpenShift

Модуль 18. Основи безпеки

 • Інструмент управління паролями HashiCorp Vault та шифрування SSL/TLS
 • Концепції PKI (Інфраструктура відкритих ключів) та шифрування

Бонусний модуль: Англійська для ІТ

Особливості курсу

 • Живі заняття у вечірній час (19:00-22:00) та на вихідних (10:00-13:00)
 • Система оцінки знань
 • Підтримка ментора
 • Велика кількість практичних завдань
 • Допомога у працевлаштуванні

Викладачі курсу

 • Роман Греков - DevOps Engineer at Playson
 • Вадим Гайдамака - DevOps Team Lead at Jahnson Controls
 • Роман Тарасенко - DevOps Engineer at SystemGroup Ukraine
 • Буханько Олександр - Lead DevOps Engineer at ZEAL/Lotto24
 • Волошенко Тарас - Site Reliability Engineer at NDA
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
12.09.2024
Длительность
24 занятий
Уровень
Для начинающих
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
уточняйте
Гибкий графикВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
Hillel IT school
 • DevOps
 • SysAdmin
Подробнее

На цьому курсі ти познайомишся з основами Linux, де зможеш зануритися в світ операційних систем відкритого коду та вивчити основи адміністрування. Отримаєш знання та практичні навички з установки, конфігурації та адміністрування операційної системи Linux, включаючи роботу з файловою системою, управління користувацькими акаунтами та встановлення програмного забезпечення.

Програма курсу

Вступ

 • Огляд курсу: Познайомся з основними аспектами та темами курсу
 • Встановлення OC Linux: Дізнайся про особливості різних дистрибутивів та процес встановлення

Підсистема справки та базові команди

Освоєння довідкової системи та найважливіших команд.

Робота з файлами та каталогами

Текстовий редактор vim: створення, редагування та керування файлами та папками.

Управління користувачами та групами

Створення, редагування та видалення користувацьких акаунтів.

PAM-модулі

Введення в систему аутентифікації на основі плагінів.

Типи файлів Unix

Ознайомлення з основними типами файлів в Unix.

Жорсткі диски

Монтування розділів: керування дисковим простором та розділами.

RAID та LVM

Технології для збільшення надійності та гнучкості управління дисками.

Встановлення програмного забезпечення

Освоєння пакетних менеджерів та встановлення програм.

Управління процесами

 • Утиліти ps, top, htop, atop
 • Моніторинг та управління запущеними процесами

Журналювання

Ведення та аналіз системних журналів.

Резервне копіювання

Стратегії та інструменти для збереження даних.

Налаштування мережевих параметрів

Конфігурація мережі та з'єднань.

Програмування на bash

Основи написання сценаріїв для автоматизації задач.

Особливості курсу

 • Невеликі групи
 • Система особистих кабінетів
 • Доступ до відеозаписів занять
 • Викладачі практики
 • Оперативна служба підтримки студентів
 • Практичні заняття

Викладачі курсу

 • Володимир Нестеренко - Systems Engineer, DevOps
 • Андрій Тулупов - Network/System Endineer at Olivenet Data Centers
 • Микита Жаворонков - Linux C/C++ Engineer at GlobalLogic
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
16.09.2024
Длительность
7 недель
Уровень
Для начинающих, Для опытных
Язык обучения
Ukrainian, English
Стоимость
8 599 UAH за курс
Вечерние занятияВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментора
SoftServe Academy
 • DevOps
Подробнее

Перевагою даного курсу є можливість отримати базові знання по ключових технологіях DevOps та опанувати базові навички по роботі з хмарними сервісами, зокрема Microsoft Azure та AWS, з точки зору DevOps практик.

План курсу

Вступ

 • DevOps як професія
 • Огляд методології DevOps та її значення в сучасній розробці програмного забезпечення
 • Вступ до хмарних обчислень та їх роль у створенні масштабованої та гнучкої інфраструктури

Архітектури додатків та розробка

 • Розуміння відмінностей між архітектурою фронтенду та бекенду в веб-додатках
 • Дослідження RestAPI та його значення у побудові гнучких та масштабованих додатків
 • Поняття розгортання додатків
 • Розуміння важливості налаштування під час розгортання
 • Робота з популярними інструментів для збірки (Gradle, Maven, WebPack) для керування залежностями та процесами збірки

CI/CD

 • Ознайомлення з практиками безперервної інтеграції та безперервної розгортки (CI/CD)
 • Робота з популярними інструментами CI/CD (Jenkins, GitHub Actions) для автоматизації робочих процесів розробки програмного забезпечення

Перевірка коду

 • Розуміння важливості перевірки коду та аналізу якості в розробці програмного забезпечення
 • Робота з SonarQube для проведення перевірок коду та забезпечення якості

Автоматизація

 • Ознайомлення з поняттям автоматизації, керування конфігурацією та розгортання програм
 • Огляд засобів автоматизації

Контейнери та оркестрація

 • Розуміння контейнерів, упаковки та розгортання додатків в легковагі та ізольовані контейнери
 • Робота з Docker та інструментами оркестрації: Docker Compose, Kubernetes та середовищем Kubernetes - Minikube

IaC

 • Огляд концепції інфраструктура як код
 • Робота з Terraform, інструментом для створення та керування інфраструктурою

Моніторинг

 • Вступ до моніторингу, спостереження за продуктивностю і працездатностю систем та програм
 • Робота з моніторинговою системою Zabbix

Хмарні системи

 • Поняття хмарних систем, хмарні провайдери IaaS
 • PaaS/Хостинг
 • Робота з сервісами AWS, Azure та GCP

Артефакти

 • Артефакти в DevOps та їхня роль в розробці
 • Робота з артефактами та репозиторіями артефактів на прикладі пакетів web розробки npm

Особливості курсу

 • Підтримка ментора впродовж навчального процесу
 • Підсилення твого CV
 • Доступ до додаткових електронних курсів для навчання у власному темпі
 • Онлайн-курси за рівнем англійської та Speaking Club

Викладачі курсу

Ihor Kapatsila - Ментор Softserve Академії

Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
12.08.2024
Длительность
5 месяцев
Уровень
Для опытных
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
21 000 UAH за курс
Вечерние занятияВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментора
ActPro
 • DevOps
Подробнее

Протягом курсу Ви навчитесь розгортати інфраструктуру локально або у хмарному середовищі AWS, використовувати популярні інструменти як Ansible, Docker, GitLab CI/CD, Nginx, Postgres, ELK та Kubernetes. Також ви зможете підтримувати, а при необхідності оптимізувати наявні проєкти.

Програма курсу

Модуль 1: Вступ в DevOps

 • Огляд та мета курсу
 • Методологія DevOps
 • Огляд основних інструментів та практик

Модуль 2: Адміністрування Linux

 • Робота з Vagrant
 • Процес завантаження, функції ядра Linux, робота з bash, регулярні вирази, awk
 • Файлова система, стандарт POSIX, inode, м’які та жорсткі посилання, програми для роботи з файлами
 • Управління процесами, сигнали, псевдо-файлова система /proc, програми ps, top, htop, atop
 • Systemd, робота з юніт-сервисами та таймерами, аналіз та пошук помилок за допомогою journalctl
 • Bash scripting, змінні оточення, розгалудження, цикли, взаємодія з користувачем
 • Мережа, netplan, ufw, SSH, робота з ключами, scp, rsync, NTP

Модуль 3: Створення хмарної інфраструктури в AWS (практика в ньому)

 • Знайомство з хмарною інфраструктурою та основними сервісами;
 • Робота з сервісами IAM, VPC, EC2, S3, Route53;
 • Творення ресурсів в AWS за допомогою Terraform;
 • Моніторинг CloudWatch;
 • Управління та оптимізація витрат

Модуль 4: Git та GitLab

 • Основи роботи з git
 • Push, fetch, pull
 • Git flow
 • Cloning repo, branches, merging branches, pull requests
 • Робота з Gitlab

Модуль 5: Використання Nginx як reverse proxy

 • Протоколи http, https, dns
 • Розуміння архітектури apache та nginx
 • Стек LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP)
 • Балансування навантаження за допомогою NGINX
 • Списки доступів та логування

Модуль 6: СУБД Postgres

 • Реляційні СУБД та SQL
 • Введення в PostgreSQL
 • Фізичні та логічні рівні
 • Види та пристрій реплікації
 • Резервне копіювання та відновлення

Модуль 7: Ansible

 • Введення в управління конфігурацією
 • Templates, handlers, dynamic inventory, vault, tags
 • Ролі, цикли, умови, фільтри
 • Best practices

Модуль 8: Docker

 • Введення в контейнеризацію
 • Пристрій Docker
 • Dockerfile, docker registry, doker-compose
 • Безпека контейнерів

Модуль 9: Continuous Integration & Continuous Delivery

 • Введення в CI/CD
 • Пристрій Gitlab CI
 • Безперервне постачання ПЗ
 • Побудова pipeline в GitLab

Модуль 10: Kubernetes

 • Введення в Kubernetes, архітектура та основні компоненти
 • Розгортання кластера Kubernete
 • Взаємодія з кластером за допомогою API. Робота з kubectl
 • Знайомство та операції з просторами імен
 • Створення та управління Pods, Deployments, ReplicaSets
 • Створення та управління Services, Ingress, Controllers
 • Введення в Helm Charts
 • Використання Secrets для роботи з конфіденційною інформацією

Модуль 11: Моніторинг та логування

 • Моніторинг інфраструктури в Prometheus
 • Сбір логів в ELK

Коуч з працевлаштування в IT "Ефективний пошук роботи" (проводить HR провідних IT компаній)

 • Види компаній і навіщо це знати
 • Як шукати роботу
 • Корисні ресурси та соціальні мережі
 • Структура резюме
 • З чого почати
 • Що краще не вказувати
 • Супровідний лист
 • Покликали на співбесіду, що робити
 • День Співбесіди
 • Обговорення питань, які з’явились щодо готового резюме
 • Пітч (структура і логіка)
 • Процес найму в компаніях
 • Розповсюдженні питання на співбесідах
 • Як позбутися страхів

Особливості курсу

 • Групи до 15 осіб
 • Вечірні заняття 2 рази на тиждень (19:00-21:00)
 • Теоретичні знання закріплюються на практиці
 • Викладачі - практикуючі фахівці рівня не нижче за Senior
 • Додаткові консультації з HR провідних IT компаній

Викладачі курсу

 • Боєвець Дмитро - Devops/Information Security Officer
 • Володимир Нестеренко - DevOps, Системний інженер
 • Вікторія Захарова - Ведуча тренінгу Працевлаштування в IT
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
01.08.2024
Длительность
7 месяцев
Уровень
Для начинающих
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
уточняйте
Вечерние занятияВыдаётся диплом/сертификатВозможно трудоустройствоСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
Platma Academy
 • DevOps
Подробнее

Програма курсу

Модуль 1. Що таке DevOps

Результат: Розуміння зон відповідальності професії DevOps інженера та специфіки і фокусу його роботи.

Модуль 2. Теоретичні основи IT інфраструктури

Результат: Розуміння компонентів сучасної IT інфраструктури та їх ролей.

Модуль 3. Основи ОС Linux

Результат: Знання принципів роботи та вміння конфігурувати основні компоненти ОС Linux.

Модуль 4. Основи комп'ютерних мереж

Результат: Розуміння як "під капотом" влаштована комп'ютерна мережа і що саме коїться в мережі коли ви відкриваєте веб-сайт, базові навички вирішення мережевих неполадок за допомогою основних інструментів та команд.

Модуль 5. Основи скриптингу

Результат: Навички з написання скриптів для ОС Linux, які є основою роботи DevOps інженера та значною частиною його робочого дня.

Модуль 6. Управління кодом та системи контролю версій

Результат: Вміння користуватись репозиторіями, керувати гілками, будувати стратегію гілок та взаємодіяти з командою розробників.

Модуль 7. Безперервна інтеграція та безперервна доставка (CI/CD)

Результат: Навичка виконувати центральну частину роботи DevOps інженера - будувати автоматизований CI/CD пайплайн.

Модуль 8. Основи хмарної інфраструктури на базі AWS

Результат: Розуміння основних служб AWS, навички побудови мережі, кластерів та сховищ, вміння налагодити систему моніторингу для власних ресурсів.

Модуль 9. Налаштування бажаного стану систем на прикладі Ansible

Результат: Ви можете вміло налаштовувати системи, розуміти агентні та безагентні програми, працювати з Ansible, включаючи встановлення, конфігурацію та обробку помилок.

Модуль 10. Автоматизація розгортання інфраструктури за допомогою підходу "Інфраструктура як код" на прикладі Terraform

Результат: Розуміння основних служб AWS, навички побудови мережі, кластерів та сховищ, вміння налагодити систему моніторингу для власних ресурсів.

Модуль 11. Контейнеризація за допомогою Docker

Результат: Глибоке розуміння та практичні навички контейнеризації за допомогою Docker.

Модуль 12. Оркестрація контейнерів за допомогою Kubernetes

Результат: Навички розгортання та адміністрування комплексної захищеної контейнерної інфраструктури на базі Kubernetes.

Модуль 13. Ефективне управління робочою інфраструктурою

Результат: Знання і навички з ефективного моніторингу, логування та відновлення робочої інфраструктури.

Модуль 14. Професійний розвиток та завершення курсу

Результат: Готовність до працевлаштування в ролі DevOps інженера, включаючи резюме, розуміння подальшого кар'єрного шляху.

Особливості курсу

 • IT англійська
 • HR-підготовка
 • Працевлаштування у партнерів
 • Онлайн формат
 • Наголос на практику
 • Професійні ментори
 • Запис занять
 • Гнучкий графік
 • Онлайн-платформа

Викладачі курсу

 • Владислав Грам - Lead DevOps Strategy Advisor at Ciklum
 • Касумов Олексій - System Engineer at Signet
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
26.08.2024
Длительность
10 месяцев
Уровень
Для начинающих
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
50 294 UAH за курс
Гибкий графикВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
SoftServe Academy
 • DevOps
Подробнее

Програма курсу

Базовий рівень

Після DevOps 1: Основи Linux та мереж ти:

 • Засвоїш основні концепції операційних систем ти зможеш ефективно орієнтуватися і працювати з операційною системою Linux
 • Зможеш автоматизовувати завдання та оптимізовувати робочі процеси за допомогою Bash, сценаріїв PowerShell і використовувати регулярні вирази, інструменти обробки тексту
 • Матимеш фундаментальне розуміння принципів комп'ютерних мереж зможеш розуміти TCP/IP-адресування та підмережі, а також ефективно їх налаштовувати
 • Матимеш навички виявлення та вирішення типових проблем з мережею, усунення проблем із підключенням та проведенням діагностики мережі
 • Ефективно використовуватимеш Git і GitHub для контролю версій, забезпечуючи ефективну співпрацю та відстежуючи зміни в проектах програмного забезпечення
 • Навчишся налаштовувати віртуалізоване середовище та керувати ним, а також використовувати інструменти управління інфраструктурою
 • Матимеш чітке розуміння систем управління реляційними базами даних (RDBMS) і базові знання про бази даних NoSQL

Після DevOps 2: Основи CI/CD, контейнерів та хмар ти вмітимеш:

 • Будеш розуміти архітектуру сучасного програмного забезпечення та вміти самостійно розгортати його
 • Вмітимеш користуватися утилітами для розгортання програмного забезпечення
 • Навчишся працювати з Docker та докеризувати прості програмні додатки
 • Навчишся використовувати Docker Compose для розгортання комплексних програм та познайомишся з minikube та Kubernetes в цілому
 • Познайомишся з поняттям інфраструктури як сервісу та отримаєш базові навички роботи в хмарних середовищах Microsoft Azure та AWS
 • Познайомишся з можливостями платформ як сервісу і навчишся використовувати їх на практиці для розгортання сайтів
 • Навчишся використовувати CI/CD інструменти Jenkins та GitHub Action на прикладі простих задач
 • Освоїш використання SonarQube для тестування програмного забезпечення
 • Оволодієш навичками автоматичного розгортання прграмного забезпечення, його конфігурування
 • Навчишся використовувати моніторинг відслідковування роботи запущених програм
 • Навчишся використовувати terraform для розгортання інфраструктури
 • Навчишся використовувати артефакти як частину процесу розгортання програмного забезпечення

Після Python базового курсу ти вмітимеш:

Використовувати середовище розробки для мови програмування Python, будувати алгоритми за допомогою базових конструкцій мови, розробляти програми використовуючи механізми модулів та пакетів, працювати зі змінними різних типів даних та з даними у файлах, застосовувати на практиці основні принципи об'єктно-орієнтованого програмування.

Після DB базового курсу ти вмітимеш:

Керувати даними, будувати запити до таблиць бази даних, проєктувати, створювати та адмініструвати бази даних використовуючи мову SQL.

Практичний рівень

Після практичного DevOps ти вмітимеш:

 • Розумітимеш ключові принципи DevOps та його значення в організаціях
 • Поглибиш практичні навички в конфігуруванні операційних середовищ та роботі з комп'ютерними мережами
 • Працюватимеш з базами даних різних типів та матимеш практичний досвід конфігурування аплікацій для роботи з базами даних
 • Вмітимеш впроваджувати конвеєри безперервної інтеграції та безперервної доставки (CI/CD) за допомогою таких інструментів, як Jenkins, GitHub Actions
 • Володітимеш специфікою автоматизації за допомогою BASH та Python
 • Отримаєш практичні навички з автоматизації розгортання та керування програмним забезпеченням з використанням Ansible
 • Поглибиш практичні навички з контейнеризації та використання Docker і Kubernetes для керування контейнерними програмами
 • Навчися з допомогою Terraform описувати інфраструктуру як код
 • Ознайомишся з засобами моніторингу та журналювання, використанням таких програм як Prometheus і Grafana для отримання інформації щодо продуктивності та працездатності своїх програм та інфраструктури
 • Навчишся працювати в команді за методологією SCRUM
 • Прокачаєш soft skills та hard skills

Проєктний рівень

Після проєктного навчання ти:

 • Отримаєш досвід роботи на реальному opensource проєкті, розгортаючи його на різних платформах та різними доступними засобами
 • Отримаєш широкий спектр практичних навичок по роботі з різними технологіями і інструментами стеку DevOps різного рівня складності
 • Вмітимеш працювати в команді DevOps разом з QC, Developers, DB інженерами, під керівництвом досвідчених експертів та менторів
 • Навчишся планувати, оцінювати та виконувати завдання за методологією Agile (SCRUM, Kanban)
 • Вивчатимеш та вмітимеш застосовувати на практиці сучасні принципи проєктування додатків (SOLID, GoF, etc.)

Особливості курсу

 • Постійна підтримка ментора
 • Career advisor з тобою на всьому шляху
 • Додаткові е-лернінги
 • Розмовний клуб з англійської
 • Сертифікат по завершенню
 • 24/7 доступ до відео та матеріалів
 • Ком'юніті однодумців
 • Розвиток м'яких навичок
 • Технічне інтерв'ю для успішних випускників
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
29.07.2024
Длительность
7 недель
Уровень
Для начинающих
Язык обучения
Ukrainian, English
Стоимость
8 599 UAH за курс
Гибкий графикВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
SoftServe Academy
 • DevOps
Подробнее

Навчись оптимізувати взаємодію в малих командах та пришвидшуй розробку продукту

План курсу

Теми:

 • Основи системи контролю версій (Git/Github)
 • Основи комп'ютерних мереж
 • Основи операційної системи Linux та Bash
 • Процеси створення фронт та бекенду і допоміжні утиліти
 • RestAPI
 • Основи баз даних та їх адміністрування (SQL and noSQL)
 • Основи розгортання реляційних баз даних та їх адміністрування. Міграції
 • Основи розгортання нереляційних баз даних та їх адміністрування
 • Віртуалізація
 • Основи Docker
 • Основи Docker Compose та Kubernetes
 • Платформа як сервіс. Хостинги
 • CI/CD. GitActions
 • Перевірка коду. Sonar Cloud
 • Основи хмарних систем та обчислень. Azure, AWS, GCP

Після завершення курсу ти вмієш:

 • Налагоджувати інфраструктури забезпечення професійної розробки програмних продуктів
 • Використовувати технології автоматизації виробничих процесів пов’язаних з розробкою програм та їх розгортання

Чому DevOps:

 • Будучи DevOps, ти впливатимеш на продукт чи сервіс своїми рішеннями та створюватимеш справжню цінність
 • Ти бачитимеш повну картину й матимеш контроль над розробкою, операційними процесами та інфраструктурою, що сприятиме постійному вдосконаленню та поглибленню навичок
 • DevOps-інженери нечисленні, то ж обиратимуть не тебе, обиратимеш ти - проект, компанію, тощо
 • DevOps це постійна гімнастика для мозку, тому будь готовим до варіативності у навчанні, щоб розв’язати складні виклики
 • Прокачані soft skills, адже DevOps - це ті, хто налагоджують взаємодію та покращують комунікацію між командами

Особливості курсу

 • Підтримка ментора впродовж навчального процесу
 • Підсилення твого CV
 • Доступ до додаткових е-курсів для навчання у власному темпі
 • Онлайн-курси за рівнем англійської та Speaking Club

Викладачі курсу

Ihor Kapatsila - Ментор SoftServe Академії

Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
19.08.2024
Длительность
9 недель
Уровень
Для опытных
Язык обучения
Ukrainian, English
Стоимость
6 899 UAH за курс
Гибкий графикВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
SoftServe Academy
 • DevOps
Подробнее

Приєднуйся та розвивай свої навички з кодування: навчайся у власному темпі з допомогою необхідних матеріалів та підтримкою ментора, щоб підготуватись до стажування. Максимум уваги – на практику.

План курсу

Linux System Administration

 • Files & Folders Manipulations
 • Installing Software
 • System Resource Usage
 • Managing Processes
 • Managing Users
 • File Permissions and Ownership Cron

Networking

Network Configuration Firewall

Version Control and Automation

 • Git Basic
 • GitHub Repository Configuration
 • Branches and Protection Rules
 • Webhooks
 • GitHub Secrets and Variables

Scripting and Configuration Management

 • Bash Scripting
 • Python
 • Ansible Basics
 • Ansible Roles
 • Ansible Galaxy

IaaC

Terraform

CI/CD

 • CI Fundamentals
 • Jenkins
 • GitHub Actions

Containerization and Orchestration

 • Docker
 • Kubernetes Basic

Observability (Monitoring and Logging)

 • Prometheus
 • Grafana Loki

Basic Cloud Services

 • AWS
 • Azure
 • GCP

Особливості курсу

 • Практика насамперед: ти будеш кодувати, використовуючи завдання, схожі на ті, які зустрічаються на реальних проєктах в SoftServe
 • Мінімум теорії: курс для того, щоб кодувати. Якщо ж потрібно буде щось підівчити – ми зібрали усі необхідні відео та матеріали, щоб скоротити твій час на пошуки
 • 24/7 чат з учасниками в Discord: місце для твоїх опівнічних питань, веселих стікерів та спілкування з ментором
 • Усі завдання підготовлені менторами Softserve Академії, які знають про код все, адже працюють з ним щодня
 • Додаткові технічні е-курси
 • Розмовні клуби з англійської & селф-стаді
 • Короткі курси для розвитку софт навичок
 • Спільнота професіоналів однодумців

Викладачі курсу

Mykhaylo Plesha - Ментор SoftServe Академії

Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
09.09.2024
Длительность
7 недель
Уровень
Для опытных
Язык обучения
Ukrainian, English
Стоимость
8 599 UAH за курс
Вечерние занятияВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментора
SoftServe Academy
 • DevOps
Подробнее

Сьогодні компанії активно впроваджують DevOps практики для автоматизації розробки та випуску продуктів на ринок швидше та ефективніше. А операційні системи та комп'ютерні мережі є основою для роботи в області DevOps. Цей курс допоможе тобі розібратися в їхніх принципах та здобути практичні навички, необхідні для ефективної роботи з інструментами та технологіями DevOps.

План курсу

Модуль 1. Керування версіями та спільна робота

 • Git
 • GitHub

Опис: Основи систем контролю версій, їх роль у DevOps, основи роботи з Git/GitHub, налаштування.

Модуль 2. Операційні системи та скриптинг

 • Linux OS
 • Bash scripting
 • PowerShell

Опис: Вивчення операційної системи Linux, командний рядок, структура файлової системи та основні задачі адміністрування. Мови сценаріїв Bash та PowerShell, для автоматизації повторювальних задач та написання ефективних скриптів для вирішення типових задач DevOps.

Модуль 3. Обробка тексту

 • Text Processing Tools
 • RegExp

Опис: Різноманітні інструменти командного рядка, такі як grep, sed та awk, для ефективної обробки та обробки тексту. Регулярні вирази та їх використання для знаходження патернів, пошуку та маніпулювання текстом.

Модуль 4. Мережі

 • Networking Basics
 • TCP/IP Addressing
 • Network Troubleshooting and Diagnostics

Опис: Розуміння основних концепцій мережевої підтримки, включаючи протоколи, IP-адреси, підмережування та маршрутизацію. Виявляння та вирішення типових проблеми мережі за допомогою діагностичних інструментів та технік.

Модуль 5. Бази даних

 • RDBMS Basics
 • NoSQL Basics

Опис: Основи реляційних систем управління базами даних (RDBMS) та NoSQL. Управління реляційними базами, включаючи концепції моделювання даних та основні завдання адміністрування баз даних, такі як встановлення та налаштування.

Модуль 6. Віртуалізація та основи управління інфраструктурою

 • Virtualization
 • Vagrant

Опис: Концепцій та технологій віртуалізації, включаючи віртуальні машини, гіпервізори та віртуальні мережі. Основи використання Vagrant для автоматизації створення та управління віртуальними середовищами.

Особливості курсу

 • Підтримка ментора впродовж навчального процесу
 • Підсилення твого CV
 • Доступ до додаткових електронних курсів для навчання у власному темпі
 • Онлайн-курси за рівнем англійської та Speaking Club

Викладачі курсу

Dmytro Uzun - Ментор Softserve Академії

Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
03.09.2024
Длительность
9 месяцев
Уровень
Для начинающих, Для опытных
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
70 125 UAH за курс
Вечерние занятияВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
IT Education Center
 • DevOps
Подробнее

Програма курсу

1 Семестр

Модуль 1: основи Linux

 • Тема 1. Вступ
 • Тема 2. Інсталяція Linux, початок роботи в системі
 • Тема 3. Файлові системи в Linux
 • Тема 4. Процеси в Linux
 • Тема 5. Мережа в Linux
 • Тема 6. Завантаження системи Linux

Модуль 2: стек LEMP

 • Тема 7. Вебсервери на Linux
 • Тема 8. Основи SQL
 • Тема 9. Підняття стеку LEMP
 • Тема 10. Балансування навантажень вебтрафіку
 • Тема 11. Налаштування SSL/TLS

Модуль 3: моніторинг, логування та бекапи Linux

 • Тема 12. Моніторинг Linux
 • Тема 13. Системи моніторингу
 • Тема 14. Логування в Linux

Семестр включає в себе:

 • Фінальний іспит
 • Проєктна робота
 • Результат: Strong Middle System Administrator

Кар'єра:

 • Пошук роботи та складнощі на ринку праці
 • Алгоритм пошуку роботи
 • Що таке DOU та як ним користуватися
 • Як створити резюме під конкретну вакансію

2 Семестр

Модуль 4: хмарні провайдери

 • Тема 15. Огляд хмарних провайдерів
 • Тема 16. Робота з Amazon AWS

Модуль 5: Git

 • Тема 17. Системи контролю версій: Git, Gitlab, Github
 • Тема 18. Налаштування власного сервера Gitlab

Модуль 6: системи автоматизації та конфігурації Linux

 • Тема 19. Системи автоматизації Chef, Puppet, Ansible
 • Тема 20. Робота з Ansible

Модуль 7: віртуалізація та контейнерні технології Linux

 • Тема 21. Proxmox
 • Тема 22. Docker
 • Тема 23. Docker Сompose
 • Тема 24. Підняття проєкту на Docker

Модуль 8: системи моніторингу та логування

 • Тема 25. Стек ELK
 • Тема 26. Prometheus + Grafana

Семестр включає в себе:

 • Фінальний іспит
 • Проєктна робота
 • Результат: Junior DevOps Engineer

Кар'єра:

 • Як писати супровідні листи на прикладах
 • Створення 3 супровідних листів під конкретні вакансії
 • LinkedIn та сайти з пошуку роботи: огляд інструментів
 • Як правильно будувати мережу контактів в LinkedIn

3 Семестр

Модуль 9: Kubernetes

 • Тема 27. Архітектура Kubernetes
 • Тема 28. Кластери Kubernetes
 • Тема 29. Сутності та ресурси Kubernetes, kubectl
 • Тема 30. Вебінтерфейси для керування кластерами Kubernetes, Rancher
 • Тема 31. Аддони Kubernetes

Модуль 10: CI/CD

 • Тема 32. Що таке CI/CD
 • Тема 33. Gitlab CI, Github Actions
 • Тема 34. Jenkins
 • Тема 35. CI/CD для класичного standalone проєкту
 • Тема 36. CI/CD для контейнеризованого проєкту
 • Тема 37. Helm для Kubernetes

Модуль 11: моніторинг, логування та бекапи Infrastructure as code (IaC)

 • Тема 38. Infrastructure as code: підхід, кейси застосування, інструменти IaC
 • Тема 39. AWS Cloudformation, Terraform, Terragrunt, Pulumi
 • Тема 41. Завершення курсу

Курс включає в себе:

 • Фінальний іспит
 • Проєктна робота
 • Результат: Strong Junior DevOps Engineer

Кар'єра:

 • Проходження HR інтерв'ю: теорія та практика
 • Типові та нетипові помилки під час співбесід
 • Як обирати компанію та ментора
 • На що звертати увагу в офері

Навички після курсу:

 • Конфігурація та керування дестрибутивами Linux
 • Робота з вебсерверами
 • Системи моніторингу та логування
 • Хмарні провайдери
 • Системи контролю версій
 • Системи автоматизації та оркестрації
 • Робота з контейнерними технологіями та віртуалізацією
 • CI/CD та робота з IaC

Викладачі курсу

 • Павло Завада - DevOps-практик з 10-річним досвідом
 • Роман Павловський - Системний адміністратор в Netforce Ukraine
 • Катерина Шевчук - HR-менеджерка Netforce Ukraine
 • Юрій Добровольський - Senior DevOps Engineer at SoftServe
 • Василь Верцинський - IT Expert at FS[coua]
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
23.07.2024
Длительность
22 занятий
Уровень
Для начинающих
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
уточняйте
Гибкий графикВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
Hillel IT school
 • DevOps
Подробнее

Ми детально розглянемо як технічні, так і організаційні аспекти DevOps, акцентуючи увагу на найсучасніших підходах до розробки та експлуатації програмного забезпечення.

Програма курсу

Вступ до курсу

 • Що таке DevOps
 • Огляд курсу

Основи мережевих технологій

 • Моделі OSI i TCP/IP
 • Огляд технологій локальних мереж (Ethernet, Wireless). Адресація канального рівня
 • IP-адресація. Адреси мереж, адреси хостів, маски підмереж
 • Протоколи IP та ICMP
 • Вступ до маршрутизації. Технологія NAT
 • Протоколи транспортного рівня
 • Протокол UDP та TCP
 • Протоколи прикладного рівня
 • Короткий огляд FTP, Telnet, SSH, DHCP, SMTP/POP3/IMAP4
 • Протокол DNS
 • Протоколи HTTP та HTTPS

Огляд хмарних провайдерів

Вступ до AWS (GCP/Azure).

Інфраструктура як код

Основи Terraform.

Configuration Management System

 • Огляд нових інструментів
 • Основи Ansible

Контейнерна віртуалізація

 • Вступ до віртуалізації
 • Основи Docker, Dockerfile
 • Docker Hub, Private Docker Registry
 • Робота з Docker Compose

Система контролю версій Git

 • Основи роботи з Git
 • Розгалуження в Git

CI/CD

 • Що таке CI/CD
 • Build i Deploy
 • Огляд наявних інструментів

Інструменти моніторингу

Огляд наявних інструментів моніторингу

Збір, зберігання та аналіз даних

Огляд наявних інструментів збирання логів.

Бонуси курсу

 • Тестова співбесіда з технічним фахівцем
 • Всі студенти курсу пройдуть тренінг по проходженню співбесіди та складанню резюме з нашим HR-фахівцем

Особливості курсу

 • Невеликі групи
 • Система особистих кабінетів
 • Доступ до відеозаписів занять
 • Викладачі практики
 • Оперативна служба підтримки студентів
 • Практичні завдання

Викладачі курсу

 • Михайло Іванов - Senior DevOps Engineer at Star
 • Олександр Клочков - DevOps Engineer at Eleks
 • Денис Касьмін - PhD, Senior DevOps
 • Григорій Діденко - Senior DevOps Engineer at DraftKings
 • Антон Ісаєв - Senior System Engineer
 • Іван Харламов - DevOps Engineer at Ciklum
 • Олександр Грабко - Senior Systems Engineer (DevOps)
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
24.09.2024
Длительность
38 занятий
Уровень
Для опытных, Для профессионалов
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
уточняйте
Гибкий графикВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
Hillel IT school
 • DevOps
Подробнее

Цей курс призначений для тих, хто прагне поглибленого занурення у світ DevOps. Пізнай переваги основних хмарних провайдерів: AWS, GCP та Azure. Вивчи автоматизацію інфраструктури з Terraform, а також налаштування систем за допомогою Ansible. Опануй контейнеризацію через Docker: від базових понять до написання Dockerfile та роботи з Docker Swarm. Занурися у систему контролю версій Git, пізнай CI/CD, здійснюй моніторинг за допомогою Prometheus/Grafana, а також вивчай збір і аналіз логів з ELK.

Програма курсу

Огляд хмарних провайдерів. Введення в AWS (GCP/Azure)

 • Створення акаунта
 • Робота в консолі
 • Основні сервіси
 • VPC
 • EC2
 • S3
 • Групи безпеки
 • Lead Balancers
 • IAM
 • AWS CLI

Системи забезпечення та управління конфігурацією

 • Terraform
 • Ansible (Puppet/Saltstack/CFEngine/Chef)

Контейнеризація

 • Вступ до контейнеризації
 • Docker Hub
 • Docker
 • Написання Dockerfile
 • Приватний реєстр Docker
 • Робота з Docker Compose
 • Docker Swarm

Система контролю версій Git

 • Огляд Git
 • Встановлення Git
 • Основи роботи з Git
 • Розгалуження в Git
 • Gitlab/Github

CI/CD

 • Огляд CI/CD
 • Build i Deploy
 • Огляд наявних інструментів
 • Gitlab CI (Jenkins/Github Actions/ Butbucket pipelines)

Моніторинг

 • Огляд наявних інструментів моніторингу
 • Встановлення та використання Prometheus/Grafana

Збір, зберігання та аналіз логів

 • Встановлення та налаштування ELK
 • Збір логів
 • Пошук в Elasticsearch
 • Налаштування фільтрів
 • Пошук у Kibana

Бонуси курсу

 • Всі студенти цього курсу можуть відвідувати заняття з англійської мови
 • Тестова співбесіда з технічним фахівцем
 • Всі студенти курсу пройдуть тренінг по проходженню співбесіди та складанню резюме з нашим HR-фахівцем

Особливості курсу

 • Невеликі групи
 • Система особистих кабінетів
 • Доступ до відеозаписів занять
 • Викладачі практики
 • Оперативна служба підтримки студентів
 • Практичні заняття

Викладачі курсу

 • Григорій Діденко - Senior DevOps Engineer at DraftKings
 • Антон Ісаєв - Senior System Engineer
 • Іван Харламов - DevOps Engineer at Ciklum
 • Олександр Грабко - Senior Systems Engineer (DevOps)
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
12.02.2024
Длительность
3 недель
Уровень
Для профессионалов
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
12 000 UAH за курс
Вечерние занятияВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментора
IT Education Center
 • DevOps
 • SysAdmin
Подробнее

Курс навчає працювати з ролями й плейбуками з мінімальним втручанням. Ansible – програма для автоматизації доставлення, настройки та розгортання додатків за допомогою якої DevOps-інженери автоматизують свої складні завдання.

Програма курсу

Основи Ansible

 • Дізнаєшся про можливості та версії Ansible
 • Зрозумієш, чому ця технологія застосовується для автоматизації налаштування та розгортання ПЗ
 • Інсталюєш Ansible на Linux та початково налаштуєш оточення

Термінологія Ansible

 • Розберешся, що таке Control machine, Manage node, Inventory, Playbook, Play, Module, Roles тощо
 • Дізнаєшся, де вони застосовуються на практиці

Синтаксис плейбуків

 • Зрозумієш на практиці, для чого потрібен файл сценаріїв Playbook
 • Власноруч створиш кілька плейбуків з нуля

Модулі Ansible

 • Познайомишся з найбільш важливими Ansible-модулями, які часто використовуються при автоматизації завдань: ping, setup, yum, package, raw тощо
 • Дізнаєшся про переваги Ansible Galaxy

Ролі Ansible

 • Дізнаєшся про ролі в Ansible, їх функції та особливості застосування
 • Навчишся створювати та писати ролі, задавати змінні для них
 • Дізнаєшся, як ролі Ansible визначають вигляд серверів
 • Засвоїш усе це на практиці

Ansible AWX

 • Зрозумієш переваги Ansible AWX
 • Навчишся встановлювати, налаштовувати та використовувати цей інтерфейс

Фінальний іспит + проєктна робота

Сертифікат.

Зробимо так, щоб робота шукала тебе а не ти її

 • Надамо доступ до відеолекції "Як отримати офер мрії?"
 • Додамо спеціальну відзнаку в профілі NETFORCE Jobs, що ти наш випускник
 • Напишемо рекомендаційні листи в LinkedIn трьом кращим студентам групи

Особливості курсу

 • Заняття з 18:30 - 20:30 у вівторок та четвер
 • Практичні заняття
 • Робота з проєктом
 • Домашні завдання
 • Сертифікат про проходження курсу

Викладачі курсу

Павло Завада - DevOps-практик з 10-річним досвідом

Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
16.07.2024
Длительность
3 недель
Уровень
Для профессионалов
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
8 000 UAH за курс
Вечерние занятияВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментора
IT Education Center
 • DevOps
 • SysAdmin
Подробнее

Курс навчить як взаємодіяти з контейнерами Docker і зробити програму частиною всієї інфраструктури. Docker – ПЗ для управління ізольованими контейнерами Linux, яке допомагає вирішити ряд проблем з процесом розробки та її інфраструктурою.

Програма курсу

Введення в Docker

Дізнаєшся про можливості Docker у порівнянні з іншими технологіями віртуалізації та контейнеризації. Познайомишся з принципами роботи Docker, поняттями образів (images), Dockerhub, іншими репозиторіями Docker та закріпиш це на практиці.

Dockerfile

Познайомишся зі структурою Dockerfile та розберешся у командах. Напишеш перший Dockerfile з нуля, встановиш Docker на Linux та навчишся використовувати консольні команди Docker.

Docker і мережі

Дізнаєшся про варіанти організації мережі для Docker-контейнерів. Навчишся прокидувати порти, внутрішній DNS та монтувати Volumes.

Змінні оточення

Познайомишся зі змінними оточеннями (environment variables) при запуску контейнерів Docker, Docker Multistage builds та багатоетапними збірками контейнерів Docker.

Docker Compose

Зрозумієш можливості Docker Compose, попрактикуєш синтаксис файлу docker-compose.yml. Навчишся запускати додатки, що складаються з декількох контейнерів.

Докеризація сервісу

Закріпиш отримані знання: докеризуєш сервіс з нуля та запустиш його в хмарі.

Фінальний іспит

Здаси проєктну роботу, пройдеш тестування та отримаєш розширений фідбек від викладача.

Зробимо так, щоб робота шукала тебе а не ти її

 • Надамо доступ до відеолекції "Як отримати офер мрії?"
 • Додамо спеціальну відзнаку в профілі NETFORCE Jobs, що ти наш випускник
 • Напишемо рекомендаційні листи в LinkedIn трьом кращим студентам групи

Особливості курсу

 • Заняття з 18:30 - 20:30 у понеділок та середу
 • Практичні заняття на всіх етапах
 • По закінченню курсу складається іспит
 • Домашні завдання
 • Сертифікат про проходження курсу

Викладачі курсу

Павло Завада - DevOps-практик з 10-річним досвідом

Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
05.08.2024
Длительность
3 недель
Уровень
Для профессионалов
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
12 000 UAH за курс
Вечерние занятияВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментора
IT Education Center
 • DevOps
 • SysAdmin
Подробнее

Kubernetes – це відкрита система для розгортання, масштабування та управління контейнеризованими додатками. Незамінний інструмент при тісній роботі з контейнерами.

Програма курсу

Можливості Kubernetes

 • Дізнаєшся про можливості Kubernetes та його переваги в порівнянні з іншими технологіями оркестрування
 • Розберешся з архітектурою K8s
 • Познайомишся з управлінням контейнерами на практиці

Термінологія Kubernetes

 • Розберешся із сутностями та поняттями Kubernetes: контейнерами, подами, нодами, деплойментами, неймспейсами та іншим
 • Закріпиш все на практиці, щоб засвоїти ці знання

Кластери

Знатимеш все про розгортання кластерів Kubernetes. Розберешся з варіантами та інструментами їхнього розгортання: локальним варіантом кластера на одному Linux-сервері (minikube), на VPS або bare metal серверах, а також в хмарі AWS, GCloud чи Azure. Навчишся це робити на практиці.

Докеризація додатків

Навчишся докеризувати застосунки та деплоїти їх на кластери Kubernetes. Розберешся із командним рядком, щоб працювати з кластерами за допомогою CLI: kubectl та хмарні командні оболонки. Зробиш все самостійно, щоб засвоїти знання.

Автоматизація та моніторинг

Знатимешся на автоматизації деплоя сервісів. Познайомишся з Helm Charts та Rancher. Вмітимеш управляти кластером Kubernetes та моніторити його.

Фінальний іспит

Здаси проєктну роботу, пройдеш тестування та отримаєш розширений фідбек від викладача.

Зробимо так, щоб робота шукала тебе, а не ти її

 • Надамо доступ до відеолекції "Як отримати офер мрії?"
 • Додамо спеціальну відзнаку в профілі NETFORCE Jobs, що ти наш випускник
 • Напишемо рекомендаційні листи в LinkedIn трьом кращим студентам групи

Особливості курсу

 • Заняття з 18:00 - 19:30 у вівторок та четверг
 • Практичні заняття на всіх етапах
 • По закінченню курсу складається іспит
 • Домашні завдання
 • Сертифікат про проходження курсу

Викладачі курсу

Павло Завада - DevOps-практик з 10-річним досвідом

Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
06.07.2024
Длительность
25 занятий
Уровень
Для начинающих, Для опытных
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
50 USD за занятие
Гибкий графикСопровождение ментора
Khmarochos Academy
 • DevOps
 • SysAdmin
Подробнее

Курс підійде для початківців саме у галузі Devops, але зі значним стажем системного адміністрування серверних систем і мережевого обладнання.

На курсі ви навчитесь:

 • оркеструвати роботу контейнерів в обчислювальних хмарах;
 • автоматизувати розгортання середовищ і онлайн-сервісів для швидкого та надійного запуску і оновлення програмних застосунків;
 • використовувати методики безперервної інтеграції та доставки для автоматичного виконання повного циклу CI/CD;
 • забезпечувати надійність і доступність онлайн-сервісів в ситуаціях аварій та зростання навантаженнях;
 • ефективно масштабувати онлайн-сервіси та використовувати хмарні рішення для побудови ефективної та надійної інфраструктури.

На заняттях буде розказано та детально показано, як працювати з Docker, Kubernetes, Helm, GitLab, Ansible та іншими популярними і потужними інструментами.

Детальніше про курс

Буде проведено щонайменше 25 вебінарів у Zoom (деякі теми доведеться розділяти на 2 або навіть 3 заняття). Заняття проводитимуться щосуботи, кожне триватиме від 2 до 5 годин. 

Кожну з лекцій можна переглянути в записі та завантажити матеріали.

Теми, розглянуті на попередньому потоці:

 • контейнери:
  • основи використання Docker (4,5 години),
  • образи контейнерів (понад 3,5 години),
  • мережева взаємодія контейнерів і оркестрація з Docker Swarm (3 години);
 • оркестрація:
  • оркестрація контейнерів з Docker Compose (понад 3,5 години),
  • базові операції з системою minikube та з обʼєктами Kubernetes (5,5 години),
  • сховища даних в Kubernetes (3 години),
  • доступ до сервісів в Kubernetes (близько 11 години),
  • передача конфігураційних параметрів (4 години),
  • вибір вузлів кластеру (3 години),
 • оркестрація:
  • доступ і права (4 години),
  • обʼєкти-контроллери і стратегії оновлення (5,5 годин),
  • моніторинг сервісів і автоматичне горизонтальне масштабування (4 години),
  • розгортання додатків з Helm (7,5 годин);
 • автоматизація:
  • автоматизація CI/CD-процесів з GitLab (майже 7 години),
  • створення CI/CD-ланцюжку в GitLab (понад 3 години),
  • базові принципи роботи Ansible (7 годин),
  • практичне використання Ansible (7,5 годин);
 • авторизація доступу:
  • використання Vault від HashiCorp (понад 4,5 години).

Викладачі

Володимир Мельник - технічний директор і співзасновник Tucha

Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
Будь-який момент
Длительность
4 месяцев
Уровень
Для начинающих
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
49 740 UAH за курс
Гибкий графикВыдаётся диплом/сертификатВозможно трудоустройствоСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
Mate academy
 • DevOps
Подробнее

Програма курсу

Python Basics

 • Introduction
 • Main Concepts
 • Data Types
 • Numbers
 • Strings
 • Functions
 • Boolean
 • Conditional Operators
 • Loops
 • Working With Strings
 • List Basics
 • Extra Tasks

Python Basics Extended

 • Environment Setup
 • Code Style
 • Debugging
 • Working With Numbers
 • Working With Strings
 • Functions Revisited
 • Loops in Details
 • Type Conversion
 • Logical Operators
 • Lists in Details
 • Dict Basics
 • Extended Extra

Git and Terminal

 • Environment Setup
 • Command Line Basics
 • Git Basics
 • Working With Branches
 • Working With Remote Repo (GitHub)

DevOps Basics

 • Introduction
 • DevOps Culture and Practices
 • DevOps as a Role
 • SDLC and Development Methodologies
 • Summary

How the Web Works

 • Introduction to the Web
 • OSI Model
 • HTTP
 • API Interface
 • Encryption
 • Security in the Web

Operating Systems

 • Environment Setup
 • What Is Operating System
 • Working With Files
 • Processes and Services
 • Resource Management
 • Managing Users
 • Installing Software
 • Using SSH
 • Shell Scripting
 • Web Server

SQL Basics

 • Introduction to SQL
 • SELECT Statement
 • WHERE Statement
 • NULL Value, LIKE, BETWEEN, and IN Statements
 • ORDER BY, LIMIT, DISTINCT
 • Aliases
 • Aggregate Functions
 • GROUP BY Statement
 • JOIN Statement
 • Functions
 • HAVING Statement

Python Core for DevOps

 • How to Solve GitHub Tasks
 • Mutable Immutable Types
 • List and Dict Comprehensions
 • Functions in Details
 • Decorators
 • Classes
 • Сlasses in Details
 • Iterators and Generators
 • Modules and Imports
 • Exception Handling
 • Exceptions in Details
 • File Handling
 • Testing
 • Testing in Details
 • FastAPI Overview
 • FastAPI in Details

Docker Core

 • Docker Setup
 • Docker Introduction
 • Docker Internals
 • Docker Basics
 • Containerizing an App
 • Managing Containers
 • Docker Volumes
 • Docker Compose
 • 12-Factor App

Relational Database Administration

 • Database Intro
 • Database Design Fundamentals
 • Database Design Advanced
 • Database Internals
 • Configuring the Database
 • Running Database Migrations
 • Monitoring Database Server
 • Backup and Restoration
 • Replication

Kubernetes Basics

 • Module Overview
 • Kubernetes Introduction
 • Kubernetes Architecture
 • Lab SetUp
 • Working With Pods
 • Working With Services
 • Controllers and Deployments
 • DeamonSets and Jobs
 • Configuration Management
 • Storage and StatefulSets
 • Cluster Networking: Ingress
 • Scheduling in Details
 • Helm Architecture
 • RBAC and Service Accounts
 • Helm Practice

Monitoring and Observability

 • Module Overview
 • Monitoring and Observability
 • Monitoring Tools Overview
 • Prometheus-Like Monitoring (Instrumenting App)
 • Alerting
 • Grafana Dashboards
 • Monitoring Kubernetes
 • Monitoring Techniques

Cloud Computing Basics

 • Module Overview
 • Environment Setup
 • Main Concepts
 • Azure Overview
 • Azure Virtual Machine Basics
 • Azure PowerShell
 • Azure Virtual Machine Advanced
 • Automating Resource Deployment With Azure Resource Manager (ARM) Templates
 • Managing Users and Groups in Microsoft Entra ID
 • Managing Access to Azure Resources

DevOps Practices: CI/CD

 • Module Overview
 • Introduction to CI/CD and GitHub Actions
 • GitHub Actions: CI for Python app
 • GitHub Actions: CI for Docker
 • GitHub Actions: CI for Helm
 • GitHub Actions CD: Azure Kubernetes Services
 • Polishing Workflow

Infrastructure as a Code With Terraform

 • Motivation for using IaaC
 • Variety of tools
 • Terreform introduction

Employment

 • Introduction
 • Preparing Your Resume
 • Interview Preparation
 • Preparing Your Cover Letter
 • DOU and Google Profiles
 • Creating Your LinkedIn Profile
 • How to Communicate in the Right Way
 • Creating Your Djinni Profile
 • How to Find Vacancies
 • How to Apply for a Job on Difference Platforms
 • How to Find Recruiters' Contacts
 • Employment daily activities
 • Work details FAQ

Azure

 • Networking: private links & service endpoints
 • Azure Advisor
 • Logging
 • AKS, ACR
 • Azure Functions
 • Database Services
 • Key Vaults
 • Storage Accounts
 • Module Overview

Other DevOps Practices

 • Deployment strategies
 • Dependency injection
 • Blameless postmortems
 • Status pages
 • Developers on call
 • DevOps antipatterns
 • SRE practices
 • Immutable infrastructure
 • Incident Comand System
 • Chatops
 • Chaos engineering

Architecture Patterns & Reference Architectures

 • Replication
 • Queue
 • HA & DR
 • Microservices
 • SOLID
 • Service discovery
 • Clustering
 • Monolith

Особливості курсу

 • Працюєш? Вчись у власному темпі
 • Онлайн-зідзвони з менторами
 • Чат з одногрупниками
 • Навчальні матеріали "без води" замість довгих лекцій
 • Створиш проєкти для портфоліо
 • Гарантуємо працевлаштування після навчання

Викладачі курсу

 • Євген Кулик - Адепт DevOps підходів і кросфункціональних команд
 • Alla Vyshnia - Student coordinator
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
Дата формується
Длительность
8 часов
Уровень
Для начинающих
Язык обучения
Ukrainian, English
Стоимость
24 USD за курс
Гибкий графикВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
SEDICOMM University - Академия Cisco
 • DevOps
Подробнее

Програма курсу

Chapter 1. Introduction to Python and Progrmming Basics

 • Code and Communities of Practice
  • Explain the importance of coders' communities of practice
 • Python Basics
  • Use Python to create programs that accept user input and read and write to external files
 • APIs and Parsing JSON
  • Create a Python application that accesses an API based on user input and processes and displays the JSON data that is returned

Chapter 2. Model Driven Network Programmability

 • Network Programmability
  • Describe a different approach to software-defined networking (SDN), including central application policy control
  • Use Python with combination of RESTCONF and NETCONF APIs to retrieve and update the device's configuration
 • Practice and labs
  • CLI Automation with Python using netmiko
  • YANG Data Models Using the pyang Tool
  • Using protocols SSH, RESTCONF, NETCONF
  • Using data formats JSON, XML, YAML

Результати після курсу

 • Зрозумієте цінність концепції програмованості мережі та системи, вивчіть поняття та методи програмування мережевих пристроїв та систем
 • Ознайомитесь з особливостями використання таких інструментів як скрипти Python, Git, JSON, Postman, API-інтерфейси
 • Опануєте інший підхід до програмно-визначених мереж (SDN), у тому числі центральний контроль політик додатків
 • Навчитеся використовувати Cisco DevNet Sandbox – ізольоване програмне середовище Cisco DevNet
 • Дізнаєтесь, як взаємодіяти з програмованими пристроями за допомогою реальних API-інтерфейсів Cisco DNA Center
 • Ви напишете простий додаток на Python із REST API-інтерфейсами Cisco DNA Center
 • Отримаєте навичку створення різних програм для взаємодії з інтерфейсами API
 • Станете частиною професійних спільнот Cisco DevNet, GitHub, Stack Overflow для обміну досвідом роботи у сфері програмованих мереж та систем
 • Почнете швидко вчитися та освоювати нові технології, що дозволить Вам заробляти більше у новому напрямку Cisco DevOps/DevNet
 • Сертифікат про закінчення курсу від Академії Cisco на платформі SEDICOMM University стане підтвердженням ваших навичок для роботодавців

Особливості курсу

 • 3 тижні доступу до онлайн-матеріалів курсу зі зворотним зв'язком від куратора
 • 8 онлайн-занять (відеозаписи лекцій) у форматі learning by doing з топ експертом для самостійного проходження у зручний час для відеозапису
 • Заняття "Як правильно вчитися, щоб заробляти більше в ІТ"
 • Лекція-огляд кар'єрних можливостей, пов'язаних з Python та Cisco DevOps/DevNet, для складання покрокового плану Вашого професійного розвитку
 • Закритий чат учасників курсу з можливістю ставити запитання інструктору та кураторам курсу
 • Фінальний іспит та сертифікат про успішне проходження курсу від Академії Cisco (Cisco Networking Academy) на платформі SEDICOMM Universitу

Викладачі курсу

Костянтин Герасименко - Засновник та керівник SEDICOMM University

Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
Дата формується
Длительность
2 месяцев
Уровень
Для опытных
Язык обучения
Ukrainian, English
Стоимость
4 900 UAH за курс
Гибкий графикВыдаётся диплом/сертификатВозможно трудоустройствоСопровождение ментора
SEDICOMM University - Академия Cisco
 • DevOps
Подробнее

Програма курсу

Module 1. Course Introduction

 • Your Lab
 • Linux
 • Python

Module 2. The DevNet Developer Envirenment

 • DevNet Overview
 • Exploring DevNet Online Resources

Module 3. Software Development and Design

 • Software Development
 • Software Design Patterns
 • Version Control
 • Coding Basics
 • Code Review and Testing
 • Understanding Data Formats

Module 4. Understanding and Using APIs

 • Introducing APIs
 • API Design Styles
 • API Architecture Styles
 • Introduction to REST APIs
 • Authenticating to a REST API
 • API
 • Working with Webhooks

Module 5. Network Fundamentals

 • Introduction to Network Fundamentals
 • Network Interface Layer
 • Internetwork Layer
 • Network Devices
 • Networking Protocols
 • Troubleshooting Application Connectivity Issues

Module 6. Application Deployment and Security

 • Understanding Deployment Choices with Different Models
 • Creating and Deploying a Sample Application
 • Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD)
 • Networks для Application Development and Security
 • Securing Applications

Module 7. Infrastructure and Automation

 • Automating Infrastructure with Cisco
 • DevOps and SRE
 • Basic Automation Scripting
 • Automation Tools
 • Infrastructure as Code
 • Automating Testing
 • Network Simulation

Module 8. Cisco Platforms and Development

 • Introduction to Cisco Platforms
 • Cisco SDKs
 • Understanding Network Programmability and Device Models
 • Cisco Network Management
 • Cisco Compute Management
 • Cisco Collaboration Platforms

Чого ви навчитесь на курсі

 • Освоєте базові навички програмування на Python та Linux
 • Навчитеся використовувати середовище розробки за допомогою ресурсів DevOps/DevNet
 • Зрозумієте, як використовувати передовий досвід розробки та проектування програмного забезпечення
 • Освоїте створення запитів REST API через HTTP для безпечної інтеграції сервісів
 • Розберетеся в процесах та пристроях, що підтримують можливості підключення до мережі
 • Розберете сучасні технології для розгортання та захисту програм, а також даних у хмарному середовищі
 • На практиці порівняйте методи тестування та розгортання програмного забезпечення у середовищах автоматизації та моделювання
 • Порівняєте платформи Cisco, які використовуються для спільної роботи, інфраструктуру управління та оптимізацію

Особливості курсу

 • Доступ до мультимедійного онлайн-підручника
 • Онлайн лекції 2 рази на тиждень
 • Доступ до обладнання Cisco у пісочниці для практики
 • Практика 1-3 рази на тиждень
 • Доступ до вправ для закріплення матеріалу
 • Особистий куратор та платформа для спілкування з одногрупниками
 • Тренінги з розвитку Soft Skills

Викладачі курсу

Костянтин Герасименко - Засновник та керівник SEDICOMM University

Больше информации

Страницы

Читайте нас в Telegram, чтобы не пропустить анонсы новых курсов.

Відгуки про курси

Отзывы о курсах

Іван   12.04.2024

Навчаюсь на курсі DevOps уже кілька місяців. Підкупила експертиза викладача та його досвід в навчанні девопсів  - і не дарма - курс супер цікавий. Уроки структуровані по темам - допомогає розбиратись по трохи а не впиратись в стінку)))
Як не дивно але вже з перших модулів почалась корисна інфа що допомагає в житті - а саме загальне розуміння як працює ІТ та основи віртуалізаці - класний інструмент)))
Подобається що на лабораторних можна відчути себе спеціалістом набираючи команид в консоль і піднімаючи віртуальні машини в хмарах)))

Плюсы:Спер досвідчени викладач, з досвідом девопсу і викладання - рідко таке зустічаєтсья.
Минусы:курс справді не для всіх, треба хоч трохи але дружити з комп'ютером.
Рекомендации: Рекомендую
5
Средняя: 5 (1 голос)
Курсы DevOps
Гість   08.03.2024

Найкращі відгуки про навчання. Що саме прикольно, то це те, що компанія зацікавлена у навчанні студентів. Адже самі старанні можуть отримати оффер, і це якраз моя історія.

Викладачі то окрема тема. Це практикуючі спеціалісти з досвідом.

Програма актуальна та відповідає сучасним вимогам. І так, рекомендую проходити всі курси по DevOps, це реальна база для працевлаштування

Рекомендации: Рекомендую
5
Средняя: 5 (1 голос)
Курсы DevOps