Курсы Python разработчик

На нашем маркетплейсе представлены курсы по Python от различных IT-школ. Здесь вы найдете программы обучения, подходящие как для начинающих, так и для разработчиков с опытом, желающих расширить свои знания в области программирования на Python.
Читать далее

Сравнение всех курсов

Фильтр
Курс
Рекомендуем
Формат
Online
Начало занятий
22.04.2024
Длительность
10 недель
Уровень
Для опытных
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
уточняйте
Гибкий графикВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
Robot Dreams
 • Python
 • Data Science / Machine learning / AI
Подробнее

Курс навчить розв'язувати основні задачі Data Science за допомогою поглибленої роботи з Python та його бібліотеками. В результаті ви зможете будувати просунуті візуалізації, знаходити взаємозв'язки в даних, робити прогнози та навчати моделі.

Програма курсу

Задачі Data Science. Interactive Python і знайомство з NumPy

 • Дізнаєтеся, чим машинне навчання відрізняється від класичного програмування, та ознайомитеся з видами задач машинного навчання
 • Опануєте інструменти для інтерактивної роботи з Python [IPython, Jupyter Notebook та Google Colaboratory]
 • Познайомитеся з бібліотекою NumPy
 • Навчитеся працювати з типом даних Array: ініціалізація, характеристики, копіювання, типи даних, reshape, фільтрація, сортування
 • Вивчите базові математичні функції Array
 • Навчитеся створювати масиви та виконувати базові операції над ними в бібліотеці NumPy

NumPy. Лінійна алгебра і статистика

 • Отримаєте коротке введення до лінійної алгебри та розберете на прикладах, як ці математичні функції працюють у бібліотеці NumPy
 • Навчитеся використовувати математичні та статистичні функції в NumPy
 • Навчитеся вводити та виводити NumPy-матриці та масиви різної величини

Знайомство з Pandas

 • Дізнаєтеся, навіщо потрібна бібліотека Pandas і що вона дозволяє робити з даними
 • Ознайомитеся зі структурами даних у Pandas (Series та Dataframe) і навчитеся проводити базові операції над ними
 • Навчитеся створювати, імпортувати та експортувати табличні дані в Pandas Dataframe
 • Навчитеся маніпулювати табличними даними
 • Дізнаєтесь, як швидко та зручно працювати з табличними даними за допомогою Pandas

Візуалізація даних

 • Ознайомитеся з бібліотекою Matplotlib
 • Навчитеся будувати базові візуалізації в Python за допомогою Matplotlib
 • Дізнаєтеся про три способи візуалізувати дані в Pandas Data Frame
 • Навчитеся будувати просунуті візуалізації: heatmap, box plot, pair plot, cumulative plot
 • Навчитеся будувати базові інтерактивні візуалізації

Exploratory Data Analysis (EDA) та очистка даних

 • Дізнаєтеся, що таке Exploratory Data Analysis (EDA) та його основні компоненти
 • Навчитеся швидко розуміти структуру набору даних будь-якого розміру
 • Дізнаєтеся, що робити з пропущеними даними та дублікатами
 • Навчитеся проводити EDA за допомогою Pandas, SweetViz, Pandas Profiling

Пошук та видалення пропущених значень

 • Дізнаєтеся, що таке пропущені значення та чому їх треба опрацьовувати
 • Ознайомитеся з типами пропущених значень (випадкові, наслідки системної помилки тощо)
 • Навчитеся виявляти пропущені значення у вибірці даних
 • Ознайомитеся з різними способами заповнення пропущених значень і навчитеся використовувати кожен із них

Задача прогнозування. Лінійна регресія. Градієнтний спуск

 • Розберете модель простої лінійної регресії та її математичну основу
 • Ознайомитеся з методом найменших квадратів і методом градієнтного спуску
 • Навчитеся тренувати модель лінійної регресії за допомогою бібліотеки scikit-learn
 • Дізнаєтесь, як оцінювати якість моделі лінійної регресії, та навчитеся працювати з метриками MSE і RMSE

Інші типи регресій

 • Розберете модель багатовимірної лінійної регресії та навчитеся будувати її за допомогою scikit-learn
 • Навчитеся інтерпретувати коефіцієнти лінійної регресії
 • Розберете модель поліноміальної регресії
 • Дізнаєтесь, як оцінювати якість моделі за допомогою метрик MAE, MAPE, R-squared
 • Розберете моделі гребінцевої регресії, регресії за методом LASSO та регресії "еластична мережа"

Вибір найкращої моделі. Техніки валідації. Пошук гіперпараметрів

 • Дізнаєтеся, навіщо розбивати вибірку на train/validation/test-вибірки
 • Зрозумієте, в чому відмінність validation- і test-вибірок
 • Дізнаєтеся, що таке гіперпараметри моделі та в чому їхня відмінність від параметрів
 • Ознайомитеся з методами підбору гіперпараметрів і навчитеся викликати їх у scikit-learn
 • Дізнаєтеся, що таке перехресна валідація та як використовувати її в sklearn
 • Зрозумієте, що таке overfit i underfit (і чому це проблема)
 • Навчитеся застосовувати регуляризацію в моделях регресії

Задача класифікації. Логістична регресія

 • Дізнаєтесь, як навчати модель логістичної регресії для класифікації даних і оцінювати її якість
 • Отримаєте алгоритм дій у випадку мультикласової класифікації та зрозумієте, як оцінити якість таких моделей

Модель "дерева рішень"

 • Ознайомитеся з моделлю "дерева рішень" і дізнаєтеся, в чому її відмінність від лінійних моделей
 • Навчитеся будувати модель "дерева рішень" у scikit-learn

Ансамблі моделей

 • Зрозумієте, як працюють ансамблі моделей і в чому їхні переваги
 • Розберете базові (Max Voting, Averaging, Weighted Averaging) та просунуті (Stacking, Bagging, Boosting) техніки побудови ансамблів
 • Навчитеся будувати різні типи ансамблів моделей
 • Дізнаєтеся, який спосіб ансамблювання потрібно використати у випадку high bias, а який - у випадку high variance

Алгоритми бустингу: адаптивний та градієнтний бустинг. Бібліотеки XGBoost

 • Вивчите принципи роботи адаптивного і градієнтного бустингів
 • Ознайомитеся з функціями бібліотеки XGBoost, розберете її особливості та переваги

Кластерний аналіз даних

 • Розберете модель кластеризації як приклад задачі навчання без учителя
 • Розберете моделі кластеризації K-Means, DBSCAN, Agglomerative Clustering, а також їхні особливості побудови та принципи роботи на практиці
 • Навчитеся виявляти групи схожих екземплярів даних за допомогою кластеризації

Вибір ознак. Зменшення розмірності даних

 • Навчитеся зменшувати розмірність набору даних із великою кількістю ознак
 • Навчитеся обирати фічі так, щоб залишити лише найбільш значущі для моделі
 • Дізнаєтесь, як працюють і чим відрізняються методи зменшення розмірності SVD, PCA та LDA

Статистичний аналіз даних

 • Ознайомитеся з бібліотекою SciPy
 • Навчитеся генерувати випадкові величини різних імовірнісних розподілів, проводити тести нормальності та порівнювати розподіли двох випадкових величин
 • Вивчите основи перевірки статистичних гіпотез: помилки I та II роду, p-value
 • Дізнаєтесь, як проводити А/В-тестування та перевіряти гіпотези

Співбесіди й вимоги до них. Розповсюджені помилки у домашніх завданнях

Особливості курсу

 • Заняття щопонеділка та щочетверга
 • Інструменти для роботи
 • Сильний контент
 • Практика
 • Кар'єра: розширення стеку навичок

Викладачі курсу

Олександра Кардаш - Director of Data Science at Shelf

Больше информации
Видеокурс / Платформа
Рекомендуем
Формат
Online
Начало занятий
Будь-який момент
Длительность
12 занятий
Уровень
Для начинающих, Для опытных
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
уточняйте
Гибкий графикСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
Robot Dreams
 • Python
 • Data Analyst / Business Intelligence (BI)
Подробнее

Базовий синтаксис Python є фундаментом для розвитку в будь-якій сфері IT ― від аналітики до веброзробки та машинного навчання. robot_dreams згенерував курс, який допоможе вивчити Python з нуля, його основні функції та бібліотеки. Доступ до цього курсу — інвестиція у ваше майбутнє.

Програма курсу

Знайомство з базовим синтаксисом

Навчіться запускати програми, написані на Python. Ознайомтеся з pipenv, пакетом віртуального оточення для Python. Опануйте базовий синтаксис мови та правила форматування вихідного коду. Навчіться імпортувати модулі та бібліотеки Python, а також користуватися вбудованими функціями.

Типи та структури даних

Навчіться працювати з основними вбудованими типами даних та вибирати правильні структури даних з огляду на їхні властивості. Попрацюйте із контейнерами list, tuple, dic, set. Навчіться користуватися операціями з урахуванням їхніх пріоритетів.

Робота з керівними конструкціями

Навчіться користуватися оператором присвоєння. Напишіть код на Python з використанням розгалуження виду if, elif, else та циклів виду for, while. Використовуйте спискове включення Comprehensions для генерації структур даних.

Функції та генератори

Навчіться оголошувати та викликати функції. Спробуйте написати власні функції та повертати одне або кілька значень. Навчіться використовувати та створювати генератори.

Функції введення/виведення

Опануйте функції input() і print(), навчіться читати файл і записувати дані в нього за допомогою Python. Використовуйте контекстний менеджер для правильного звільнення ресурсів. Навчіться користуватися бібліотеками для роботи з різними форматами даних.

ООП у Python

Опануйте принципи об'єктно-орієнтованого програмування для мови Python та навчіться їх застосовувати. Попрактикуйтеся у визначенні та інстанціонуванні класу. Вивчіть статичні методи та методи класу.

Стратегії обробки помилок

Ознайомтеся з різними стратегіями обробки помилок та винятків. Навчіться збуджувати, обробляти та оголошувати винятки. Створіть ієрархію винятків.

Введення в мережеве програмування

Пройдіть короткий екскурс у мережевий стек. Вивчіть принципи клієнт-серверної архітектури. Напишіть мережну програму з використанням сокетів. Навчіться працювати з протоколами HTTP, призначеними для передачі даних.

Введення в багатопотокове програмування

Зрозумійте різницю між потоками, процесами та корутинами. Навчіться обирати правильний підхід для реалізації конкурентності, зважаючи на вимоги. Напишіть простий багатопотоковий додаток і спробуйте створити з незалежними процесами.

Beyond the basics. Екосистема Python

Ознайомтесь із каталогом програмного забезпечення PyPi та бібліотеками мови. Навчіться тестувати, налагоджувати, робити виміри та логувати програми.

Бібліотека NumPy

Вивчіть інструменти бібліотеки NumPy. Розв'яжіть задачі лінійної алгебри, використовуючи масиви та матриці NumPy.

Аналіз та візуалізація даних

Навчіться користуватися бібліотекою для візуалізації даних Matplotlib та візуалізувати дані за допомогою графіків, діаграм, гістограм із набору цієї бібліотеки. Вивчіть можливості та інструменти бібліотеки Pandas. Виконайте аналіз та перетворення даних, використовуючи групування, злиття, побудову зведених таблиць та інших інструментів Pandas.

Особливості курсу

 • Робота з аналізом даних
 • Розробка на Python
 • Автоматизація
 • Підтримка методиста

Викладачі курсу

Олександр Тихонрук - Team Lead у TakeOff Technologies Inc

Больше информации
Курс
Рекомендуем
Формат
Online
Начало занятий
20.12.2023
Длительность
6 месяцев
Уровень
Для начинающих
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
уточняйте
Вечерние занятияВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
Robot Dreams
 • Python
Подробнее

Комплексний курс, який навчить писати чистий і робочий код на Python, навіть якщо за плечима немає технічного бекграунду та досвіду в ІТ. Ви опануєте принципи ООП, працюватимете з базами даних і серверами, зможете створювати повноцінні вебзастосунки з нуля та підтримувати наявні проєкти.

Програма курсу

Part 1 - Python Developer

Вступ до програмування

Теми:

 • Основи програмування та знайомство з Python
 • Основи роботи із системою контролю версій Git

Результати:

 • Знаєте особливості мови Python і розумієте, які завдання програмування можна розв'язувати з її допомогою
 • Маєте власний обліковий запис у GitHub і розумієте, як він працює
 • Вмієте працювати з терміналом і використовувати git-команди

Python Core

Теми:

 • Типи даних та операції з ними. Part 1
 • Типи даних та операції з ними. Part 2
 • Цикли
 • Функції. Part 1
 • Функції. Part 2
 • Колекції та структури даних. Part 1
 • Колекції та структури даних. Part 2
 • Ітератори та генератори
 • Помилки та винятки
 • Декоратори та менеджери контексту
 • Файли
 • Бібліотеки та фреймворки
 • Регулярні вирази (RegEx) в Python
 • Багатопотокове програмування

Результати:

 • Знаєте базовий синтаксис Python
 • Маєте перші написані власноруч програми
 • Вмієте працювати з функціями та циклами
 • Знайомі з просунутими концепціями функціонального програмування
 • Вмієте працювати зі списками, словниками, кортежами та множинами
 • Знаєте, як оптимізувати дані коду за допомогою структур даних
 • Пишите програми з застосуванням рекурсії
 • Створюєте власні декоратори та менеджери контексту
 • Розумієте різницю між бібліотеками та фреймворками Python і знаєте, як підібрати потрібний інструмент під задачу

Об'єктно-орієнтоване програмування

Теми:

 • Основні парадигми програмування
 • ООП: поліморфізм, інкапсуляція, наслідування
 • ООП: на прикладах у Python: класи та робота з ними. Part 1
 • ООП: на прикладах у Python: класи та робота з ними. Part 2

Результати:

 • Розбираєтеся в стилях і підходах до програмування
 • Розумієте особливості роботи Python як об'єктно-орієнтованої мови програмування
 • Вмієте працювати з класами та об'єктами

Тестування коду

Теми:

 • Тестування коду перед запуском
 • Q&A-сесія (підсумок базового блоку)

Результати:

 • Дізнались про різні способи тестування коду перед запуском: unit-тести, інтеграційні тести, end-to-end тести
 • Дізнались, як працювати з FactoryBoy та Faker для спрощення роботи під час написання тестів та генерування рандомних даних
 • Навчились писати unit-тести за допомогою бібліотеки PyTest

Frontend-розробка

Теми:

 • Основи Frontend
 • Вступ до розробки програмного забезпечення
 • Введення в HTML
 • HTML. Робота з таблицями
 • HTML. Робота з формами
 • Вступ до CSS
 • CSS фон, рамки, відступи, розмір
 • Основи JavaScript. Перша програма, типи даних, базові оператори
 • Робота з функціями в JS
 • JS. Робота з DOM. Комунікація з елементами на сторінці
 • Браузерні події (events). Комунікація користувача зі скриптом

Результати:

 • ознайомлені з основами frontend-розробки
 • знаєте, як створювати користувацькі інтерфейси

Part 2 - Python for Web Development (Flask та Django)

Бази даних

Теми:

 • Знайомство з базами даних
 • Створення бази даних
 • Робота з базами даних. Part 1
 • Робота з базами даних. Part 2

Результати:

 • Знаєте, що таке база даних та які вони бувають
 • Вмієте підключати бази даних за допомогою Python
 • Познайомились із принципами роботи з SQL базами даних
 • Навчились створювати та працювати з базами даних і таблицями за допомогою SQLite

Мережеве програмування

Теми:

 • Основи веброзробки
 • Знайомство з HTML/CSS/JS
 • Базова робота з HTML/CSS/JS
 • Взаємодія з APІ

Результати:

 • Розумієте різницю між фронтендом і бекендом
 • Знаєте, що таке мережеве програмування та як воно влаштоване
 • Вмієте працювати з HTML і CSS
 • Знаєте базовий синтаксис JavaScript
 • Навчились працювати зі сторонніми API-інтерфейсами

Python для веброзробки

Теми:

 • Знайомство з Flask
 • Веброзробка за допомогою Flask. Part 1
 • Веброзробка за допомогою Flask. Part 2
 • Веброзробка за допомогою Flask. Part 3
 • Веброзробка за допомогою Flask. Part 4
 • Знайомство з Django
 • Django ORM. Part 1
 • Django ORM. Part 2
 • Робота в Django. Part 1
 • Робота в Django. Part 2
 • Робота в Django. Part 3
 • Django REST (DRF). Part 1
 • Django REST (DRF). Part 2
 • Асинхронні задачі в Django
 • Підготовка до запуску додатка - Docker. Part 1
 • Підготовка до запуску додатка - Docker. Part 2

Результати:

 • Вмієте працювати з API-інтерфейсами
 • Налаштовуєте обмін повідомленнями між клієнтом і сервером
 • Вмієте працювати з фреймворком Flask для створення вебзастосунків
 • Знаєте, як гарантувати обмін інформацією між клієнтом і сервером у режимі реального часу
 • Вмієте налаштовувати аутентифікацію та авторизацію
 • Працюєте з Django
 • Вмієте готувати застосунок до запуску за допомогою Docker

Я - Junior Python Developer

Теми:

 • Розвиток кар'єри в ІТ
 • Стратегія пошуку роботи
 • Ефективне резюме і супровідний лист
 • Інтерв'ю з рекрутером та hiring-менеджером

Результати:

 • Знаєте свої сильні та слабкі сторони й розумієте, як говорити про них на співбесіді
 • Маєте власну стратегію пошуку роботи
 • Правильно оформлюєте власні соцмережі, щоби приваблювати увагу рекрутерів
 • Знаєте, як написати супровідний лист і зацікавити роботодавця
 • Вмієте презентувати себе

Особливості курсу

 • Заняття щопонеділка та щосереди
 • Велика база
 • Підвищення скілів
 • Кар'єра

Викладачі курсу

Богдан Данилюк - Architect at EOS Data Analytics

Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
13.09.2023
Длительность
3 месяцев
Уровень
Для начинающих
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
уточняйте
Гибкий графикВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
Robot Dreams
 • Python
 • WEB Developer / Webmaster
Подробнее

Курс, який навчить працювати з базами даних і серверами, створювати повноцінні вебзастосунки з нуля та підтримувати наявні проєкти. Ви опануєте популярні фреймворки Flask та Django, щоби легко та швидко будувати бекенд для застосунків.

Програма курсу

Вступне заняття. Знайомство з програмою

Запис бонусного блоку "Основи фронтенд-розробки"

Бази даних

Теми:

 • Знайомство з базами даних
 • Створення бази даних
 • Робота з базами даних. Part 1
 • Робота з базами даних. Part 2

Результати:

 • Знаєте, що таке база даних та які вони бувають
 • Вмієте під'єднувати бази даних за допомогою Python
 • Познайомилися з принципами роботи з базами даних SQL
 • Навчилися створювати та працювати з базами даних і таблицями за допомогою SQLite

Мережеве програмування

Теми:

 • Основи веброзробки
 • Знайомство з HTML/CSS/JS
 • Базова робота з HTML/CSS/JS
 • Взаємодія з API

Результати:

 • Розумієте різницю між фронтендом і бекендом
 • Знаєте, що таке мережеве програмування та як воно вліштоване
 • Вмієте працювати з HTML і CSS
 • Знаєте базовий синтаксисJavaScript
 • Навчилися працювати зі сторонніми API-інтерфейсами

Python для веброзробки

Теми:

 • Знайомство з Flask
 • Веброзробка за допомогою Flask. Part 1
 • Веброзробка за допомогою Flask. Part 2
 • Веброзробка за допомогою Flask. Part 3
 • Веброзробка за допомогою Flask. Part 4
 • БОНУС. Воркшоп по роботі з Telegram API
 • Знайомство з Django
 • Django ORM. Part 1
 • Django ORM. Part 2
 • Робота в Django. Part 1
 • Робота в Django. Part 2
 • Робота в Django. Part 3
 • БОНУС. Воркшоп по роботі з Django-проєктами
 • Django REST (DRF). Part 1
 • Django REST (DRF). Part 2
 • Асинхронні задачі в Django

Результати:

 • Вмієте працювати з API-інтерфейсами
 • Налаштовуєте обмін повідомленнями між клієнтом і сервером
 • Вмієте працювати з фреймворком Flask для створення вебзастосунків
 • Знаєте, як гарантувати обмін інформацією між клієнтом і сервером у режимі реального часу
 • Вмієте налаштовувати аутентифікацію та авторизацію
 • Працюєте з Django

Запуск застосунку в Docker

Теми:

 • Підготовка до запуску застосунку. Docker. Part 1
 • Підготовка до запуску застосунку. Docker. Part 2
 • Q&A-сесія

Результати:

 • Вмієте готувати застосунок до запуску за допомогою Docker
 • Працюєте з docker-compose для спільного використання багатоконтейнерних програм

Особливості курсу

 • Заняття щопонеділка та щосереди
 • База знань
 • Підвищення скілів
 • Кар'єра
 • Бонус: запис блоку по frontend development

Викладачі курсу

Олексій Клименюк - Software Engineer у SEEN

Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
Дата формується
Длительность
12 месяцев
Уровень
Для начинающих
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
42 500 UAH за курс
Вечерние занятияВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
IT STEP Academy
 • Python
Подробнее

Програма курсу розробили фахівці з IT-індустрії та методисти Комп'ютерної Академії IT STEP. В основі програми – реальні вимоги IT-індустрії та лише прикладні навички, які студенти зможуть відразу застосувати на практиці. Зміст курсу регулярно оновлюється та , щоб студенти отримували актуальні знання та могли впевнено почувати себе перед роботодавцями.

Програма курсу

Етап #1

 • Огляд мов програмування
 • Введення в Python
 • Типи даних, змінні, синтаксичні конструкції
 • Умовні інструкції, їх синтаксис
 • Поняття виключень
 • Цикли, терміни, списки
 • Функції та модулі
 • Функції початку, продовження, завершення
 • Алгоритми сортування

Етап #2

 • Кортежі
 • Словники
 • Файли
 • Парсінг
 • Упаковка даних
 • Введення в ООП (об'єктно орієнтоване програмування)
 • Типи даних, визначені користувачем
 • Наслідування та інкапсуляція
 • Поліморфізм

Етап #3

 • Створення та управління поведінкою екземплярів класу
 • Метакласи
 • Паттерни ООП
 • Протоколи ітераторів
 • Структура даних
 • Паралельне та багатопоточне програмування
 • Мережеве програмування
 • Реляційні бази даних
 • Розробка WEB-додатків

Етап #4

 • Класифікація WEB-фреймворків
 • Асинхронні WEB-додатки
 • Django - фреймворк для створення WEB-додатків
 • Моделі та ORM
 • Робота з адмінкою
 • Мова шаблонів та створення WEB-форм
 • Створення форм та сторінок
 • Занурення в Django
 • Трохи про фронтенд

Особливості курсу

 • Заняття 2 рази на тиждень по 2 пари
 • Допомога практиків
 • Широкий вибір напрямків після закінчення курсу
 • Структурована подача знань
 • Підготовка до працевлаштування
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
Дата формується
Длительность
6 месяцев
Уровень
Для детей
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
15 700 UAH за курс
Вечерние занятияСопровождение ментора
IT STEP Academy
 • Python
Подробнее

Навчимо вашу дитину створювати різноманітні картини, скульптури та архітектурні споруди в Minecraft в зручному online-форматі

Програма курсу

Малювання в Minecraft

Pixel art

Створення картини по номерах та її малювання

Скульптура в Minecraft

Створення скульптур

Архітектура в Minecraft

Створення будівель в різних архітектурних стилях

Програмування з допомогою червоного піску

 • Двійкові числа та перетворення їх на десяткові
 • Арифметичні оператори
 • Логічні оператори
 • Умовні конструкції

Блокове програмування

Створення автоматичних механізмів

Програмування на Python

 • Введення в Python
 • Вивчення основного синтаксису
 • Введення в функціональне програмування
 • Введення в ООП

Особливості курсу

 • Креативність і багато практики
 • Структурована подача знань
 • 48 пар з цікавими домашніми завданнями
 • 50+ нових умінь і набутих навичок
 • Заняття 2 рази на тиждень
Больше информации
Видеокурс / Платформа
Формат
Online
Начало занятий
Будь-який момент
Длительность
7 дней
Уровень
Для детей
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
320 UAH за курс
Гибкий графикВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
GoITeens
 • Python
Подробнее

Тижневий курс із Python, що навчить вас створювати ботів для Telegram.

Програма курсу

Мета:

 • Познайомитися з мовою програмування Python
 • Навчитися створювати власного чат-бота для Telegram
 • Поповнити портфоліо новим проєктом

Урок 1. Знайомство з Python. Базові налаштування бота в Telegram

Виконаємо перші завдання з програмування. Створюємо бота за допомогою BotFather і вчимо його відправляти перший текст.

Урок 2. Вчимо бота реагувати на команди користувача. Умовні вирази у мові Python

Вивчаємо конструкцію "if - else" у Python. Налаштовуємо команди /start та /help для бота.

Урок 3. Типи даних у Python. Програмуємо відповідь бота на власні команди

Розбираємо різницю між рядками та числами в програмуванні. Налаштовуємо власні команди для бота /task1, /task2, /task3 тощо.

Урок 4. Стандартні функції, які можна налаштувати в Telegram-боті. Властивості рядків у Python

Вчимось працювати з рядками: розділяти, виводити окремі символи, об'єднувати декілька рядків в один. А також працюємо з наявними функціями у телеграм боті.

Урок 5. Введення даних у Python. Вчимо бот виконувати для нас найпростіші математичні дії

Аналізуємо дані, які вводить користувач. Вчимось виокремлювати з тексту числа і робити над ними прості математичні операції - складання, віднімання, ділення, множення.

Урок 6. Функції у програмуванні. Перевірка даних, які користувач надсилає ботові в повідомленні

Вчимось писати власні функції на Python. За допомогою функцій перевіряємо, чи користувач ввів необхідну інформацію. Тестуємо готового бота та насолоджуємося роботою.

Особливості курсу

 • 6 відеоуроків
 • 6 занять на онлайн-тренажері
 • 1 готовий проєкт
 • Всі завдання в одному місці
 • Доступ назавжди
 • Спільнота найкращих
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
Дата формується
Длительность
24 месяцев
Уровень
Для детей
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
59 400 UAH за курс
Гибкий графикСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
GoITeens
 • Python
Подробнее

GoITeens створили професійний курс програмування мовою Python, адаптований для школярів. Все, як у дорослих! В основі навчальної програми лежить популярний курс від платформи GoIT, після якого студенти починають кар’єру в програмуванні. Програма Python для дітей також випускає Junior-спеціалістів. Ми не просто знайомимо з програмуванням, а готуємо до роботи в реальних проєктах.

Опис курсу

Чому потрібно вивчати Python?

Просте вивчення. Python - це найбільш доступна для початківців мова програмування, адже команди пишуться англійською мовою. В порівнянні з Java та C++, вона має простіший синтаксис та правила форматування.

Застосування в будь-якій сфері. Широкий спектр бібліотек та фреймворків дозволяють нескінченно розширювати способи застосування мови:

 • розробка ігор
 • робототехніка
 • програми для наукових галузей
 • штучний інтелект та ін.

Маса готових рішень. Спільнота пайтон дуже розвинена. Розробники активно продукують якісну документацію, завдяки чому будь-яке рішення можна легко знайти на форумах. Це допомагає новачкам навчатися та розв'язувати робочі задачі.

Попит та перспектива. Python входить у ТОП мов програмування. Нею пишуть в Google, Amazon, Tesla, NASA, Instagram, YouTube. Попит на пітоністів щороку зростає, так само, як і зарплата. $2800 - середній оклад Middle Python - розробника в Україні.

Вивчити одну з найпопулярніших мов програмування в підлітковому віці - це виграти золотий квиток в життя!

Python - мова майбутнього. Той хто нею володіє, має практично безмежні можливості розвитку. Розробники, яких ми готуємо в GoITeens, можуть побудувати кар'єру в будь-якій сучасній галузі. Це спеціальність, яка точно не втратить актуальність в найближчі десятиріччя!

Програма курсу

1 рік - 120 занять

Теми семестру

 • Базовий синтаксис Python
 • Змінні та вирази
 • Рядки, цикли, колекції
 • Списки, методи списків
 • Умовні оператори (if else, if elif else, match)
 • Робота з бібліотеками
 • Робота з txt та csv файлами
 • Основи data science
 • Аналіз та візуалізація даних
 • Інформаційний парсинг даних
 • Створення баз даних у різних системах управління
 • Підключення баз даних до чат-ботів
 • Об'єктно-орієнтоване програмування

Практика та проєкти

 • Програма "To-Do List"
 • Бот-помічник, запрограмований на бібліотеці aiogram
 • Бот для парсингу сайтів
 • Проєктування бази даних
 • Бот для вивчення англійської мови

2 рік - 120 занять

Теми семестру

 • Принципи веб-розробки
 • JS для управління HTML-елементами
 • Робота з бібліотекою SQLAlchemy
 • Сесії та кеш, використання кешових даних
 • Робота з фреймворком Flask, Django
 • Мікросервісна архітектура
 • Розробка Remote API
 • Використання HTML+CSS
 • Форми та сніпети
 • Схема класів
 • Дерево прийняття рішень
 • Моделі опрацювання даних за допомогою Scikit-learn
 • Прогнози та тестування
 • Нейронні мережі

Практика та проєкти

 • Веб-застосунок з використанням бази даних та кешу
 • Статичні та динамічні веб-сторінки
 • Програми для реєстрації та логінізації користувача
 • Веб-застосунки на Flask з використанням API
 • Сайт з використанням Django

Комфортний та ефективний процес навчання

 • Кабінет студента - навчальні матеріали, записи уроків, завдання та пояснення доступні 24/7 в особистому кабінеті
 • Онлайн-формат - уроки проходять у Google Meet за чітким розкладом. Займатися можна віддалено з будь-якого місця
 • Фокус на практику - студенти відпрацьовують задачі з реальних сфер використання Python та створюють власні проєкти
 • Навчальні групи - в групах до 15 учніів, що дозволяє вчителям використовувати індивідуальний підхід
 • Зворотній зв'язок - перевірка домашніх завдань від викладачів та менторство допоможе швидше просуватися

Викладачі курсу

 • Дмитро Д. - Розробка та супровід баз даних та телеграм бота
 • Михайло Д. - Розробник Telegram-ботів для міжнародної онлайн школи
 • Тетяна В. - Має досвід з мовами програмування C та Python
 • Володимир К. - Досвідчений викладач Roblox, Minecraft та Python
 • Олександра Л. - Викладає Python, Frontend
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
04.06.2024
Длительность
7 месяцев
Уровень
Для начинающих
Язык обучения
Ukrainian, English
Стоимость
уточняйте
Вечерние занятияВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
GoIT
 • Python
 • Data Science / Machine learning / AI
Подробнее

Навчання Python для початківців. Ти навчишся створювати "начинку" програм і зможеш працювати Python зі знаннями data Science and machine Learning.

Програма курсу

Python Core

 • Змінні, вирази, інструкції
 • Зміна потоку виконання
 • Ітерації
 • Колекції, функції, рядки, файли
 • Модулі та вбудовані пакети
 • Функціональне програмування
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Git і PEP8

Python for Data Science

 • NumPy
 • Pandas
 • SciPy
 • Seabornб Matplotlib
 • Scikit-learn
 • LightFM
 • TensorFlow
 • Keras
 • PyTorch

Soft Skills

 • Філософія Agile
 • Методологія Scrum
 • Командна праця
 • Тайм менеджмент
 • Аналітика проєктів
 • English speaking club
 • Робота з EnglishDom Words
 • Заняття з працевлаштування
 • Складання грамотного резюме
 • Створення сторінки на LinkedIn
 • Написанн мотиваційного листа
 • Майданчики для пошуку роботи
 • Підготовка до HR-інтерв'ю
 • Підготовка до технічного інтерв'ю
 • Комунікативні навички
 • Тестові співбесіди

Особливості курсу

 • Кабінет my.goit
 • Прямі ефіри
 • Спілкування в чаті
 • Круті ментори
 • Підготовка до співбесід

Викладачі курсу

 • Юрій Кучма - Senior Backend Developer і автор курсу
 • Олексій Кудін - Data Scientist/ML Engineer, доцент у ЗНУ
 • Ярослав Ісаєнков - Data Science Tech Lead and Kaggle Grandmaster
 • Іван Чернега - Senior Data Scientist at Capgemini Engineering
 • Ігор Градовий - Data Scientist at EVO
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
04.06.2024
Длительность
7 месяцев
Уровень
Для начинающих
Язык обучения
Ukrainian, English
Стоимость
уточняйте
Вечерние занятияВыдаётся диплом/сертификатВозможно трудоустройствоСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
GoIT
 • Python
Подробнее

Навчання Python для початківців. Ти навчишся створювати «начинку» програм і зможеш працювати Junior Python Developer

Програма курсу

Python Core

 • Змінні, вирази, інструкції
 • Зміна потоку виконання
 • Ітерації
 • Колекції, функції, рядки, файли
 • Модулі та вбудовані пакети
 • Функціональне програмування
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Git і PEP8

Python for Web

 • Багатопотоковість в Python
 • Black, Docker
 • HTTP, WebSockets, Aiohttp
 • SQL (SQLite, PostgreSQL)
 • noSQL (Redis, MongoDB)
 • RabbitMQ
 • Beautiful Soup, Scrapy
 • Django, FastAPI
 • REST API
 • PyDoc, Unit Test, Pytest

Soft skills

 • Філософія Agile
 • Методологія Scrum
 • Командна праця
 • Тайм-менеджмент
 • Аналітика проєктів
 • English speaking club
 • Робота з EnglishDom Words
 • Заняття з працевлаштування
 • Складання грамотного резюме
 • Створення сторінки на LinkedIn
 • Написання мотиваційного листа
 • Майданчики для пошуку роботи
 • Підготовка до HR-інтерв'ю
 • Підготовка до технічного інтерв'ю
 • Комунікативні навички
 • Тестові співбесіди

Особливості курсу

 • Вечірні заняття (19:30 - 21:30)
 • 2-3 вебінари на тиждень
 • Спілкування в чаті
 • Кабінет my.goit
 • Круті ментори
 • Прямі ефіри
 • Кар'єрний сервіс

Викладачі курсу

 • Юрій Кучма - Senior Backend Developer і автор курсу
 • Олег Осадчук - Python Software Engineer at EPAM
 • Руслан Скіра - Full-stack Python Developer at EPAM
 • Олег Андрус - Middle Python Developer
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
Будь-який момент
Длительность
6 месяцев
Уровень
Для начинающих
Язык обучения
Ukrainian, English
Стоимость
44 740 UAH за курс
Гибкий графикВыдаётся диплом/сертификатВозможно трудоустройствоСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
Mate academy
 • Python
Подробнее

На курсі Python ти опануєш популярну професію Python-розробника. Після курсу ти будеш вправно користуватися такими технологіями, як Django, Django Rest Framework, Algorithms, PIP, Python virtualenv, Flask, Pandas, NumPy та багато іншого.

Програма курсу

Python Basics

 • Introduction
 • Main Concepts
 • Data Types
 • Numbers
 • Strings
 • Functions
 • Boolean
 • Conditional Operators
 • Loops
 • Working With Strings
 • List Basics
 • Extra Tasks

Python Basics Extended

 • Environment Setup
 • Code Style
 • Debugging
 • Working With Numbers
 • Working With Strings
 • Functions Revisited
 • Loops in Details
 • Type Conversion
 • Logical Operators
 • Lists in Details
 • Dict Basics
 • Extended Extra

Git and Terminal

 • Environment Setup
 • Command Line Basics
 • Git Basics
 • Working With Branches
 • Working With Remote Repo (GitHub)

Python Core

 • How to Solve GitHub Tasks
 • Mutable Immutable Types
 • List and Dict Comprehensions
 • Functions in Details
 • Decorators
 • Classes
 • Classes in Details
 • Iterators and Generators
 • Modules and Imports
 • OOP Single Inheritance
 • OOP Multiple Inheritance
 • OOP Encapsulation Polymorphism Abstraction
 • Properties and Descriptors
 • Exception Handling
 • Exceptions in Details
 • File Handling
 • Memory Management
 • Testing
 • Testing in Details
 • Basic Modules Overview
 • Dict Advanced
 • Extra
 • Python Practice

SQL Basics

 • Introduction to SQL
 • SELECT Statement
 • WHERE Statement
 • NULL Value, LIKE, BETWEEN, and IN Statements
 • ORDER BY, LIMIT, DISTINCT
 • Aliases
 • Aggregate Functions
 • GROUP BY Statement
 • JOIN Statement
 • Functions
 • HAVING Statement

Django ORM

 • Database Intro
 • ORM Intro
 • Fields and Relations
 • Many-to-Many Relationship
 • Queries
 • Queries in Details
 • ORM Advanced
 • Optional: Performance Improvement & Isolation Levels

HTML + CSS Basics

 • Environment Setup
 • HTML Basics
 • CSS Basics
 • Colors and Fonts
 • Box Model Basics
 • Semantic Basics
 • Responsiveness Basics
 • CSS Selectors
 • Pseudo-Elements and Pseudo-Classes
 • Specificity
 • Links and URLs
 • Images
 • Media Queries
 • Forms
 • Position
 • Extra topics

How the Web Works

 • Introduction to the web
 • OSI model
 • HTTP
 • Encryption
 • API interface
 • Security in the Web

Django

 • Django Intro
 • MVT
 • Class-Based Generic Views
 • Sessions and Authentication
 • Forms
 • Forms in Details
 • Django Advanced
 • Website [Portfolio Project]
 • Deploying Django
 • Django Practice

Django REST Framework

 • Django REST Framework Intro
 • Class-Based Views
 • Serializers
 • Serializers in Details
 • Authentication & Permissions
 • Django REST Framework Advanced
 • DRF JWT and Tests
 • Docker
 • Docker in DRF
 • Connect Backend to Frontend
 • Test Task Solving
 • DRF Practice

Asynchronous Python

 • Concurrency & Parallelism
 • Asyncio

Employment

 • Introduction
 • Preparing Your Resume
 • Preparing Your Cover Letter
 • Common HR Interview Questions
 • Creating Your LinkedIn Profile
 • Other Profiles
 • How to Find Vacancies
 • How to Find Recruiters' Contacts
 • How to Apply for a Job in the Right Way
 • Creating Your Djinni Profile
 • Interview Preparation

Python Advanced

 • FastAPI overview
 • Web Scraping
 • Selenium & Scrapy
 • Data Analysis
 • Pandas & Matplotlib
 • Web Scraping & Data Analysis Practice
 • Tableau
 • Machine Learning
 • Neural Networks & Classification
 • Machine Learning Practice

Object Oriented Programming

 • Basic Principles
 • SOLID Principles

Algorithms and Data Structures

 • Main Concepts
 • Algorithm Complexity
 • Data Structures: Array
 • Search Algorithms
 • Data Structures: Linked List
 • Data Structures: Stack
 • Data Structures: Queue
 • Data Structures: Hash Map
 • Data Structures: Hash Set

Javascript Basics

 • Introduction
 • Main Concepts
 • Data Types
 • Numbers
 • Strings
 • Boolean
 • Functions
 • Conditional Operators
 • Loops
 • Working With Strings
 • Array Basics
 • Extra Tasks

Особливості курсу

 • Працюєш? Вчись у власному темпі
 • Зідзвони з менторами тричі на тиждень
 • Чат з одногрупниками
 • Навчальні матеріали «без води» замість довгих лекцій
 • Матимеш 3 робочих проєкта в портфоліо
 • Гарантуємо працевлаштування після навчання
 • Повернемо кошти якщо не знайшов роботу в ІТ

Викладачі курсу

 • Alla Vyshnia - Student's Coordinatop | Python & UI/UX
 • Alex Zhidkov - Python Developer / Mentor
 • Danylo Tiutiushkin - Python Coach
 • Ivan Ramyk - Python Mentor
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
Дата формується
Длительность
4 месяцев
Уровень
Для начинающих
Язык обучения
Ukrainian, English
Стоимость
безкоштовно
Занятия целый деньВыдаётся диплом/сертификатВозможно трудоустройствоСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
Mate academy
 • Python
Подробнее

На курсі Python ти опануєш популярну професію Python-розробника. Після курсу ти будеш вправно користуватися такими технологіями, як Django, Django Rest Framework, Algorithms, PIP, Python virtualenv, Flask, Pandas, NumPy та багато іншого.

Програма курсу

Python Basics

 • Introduction
 • Main Concepts
 • Data Types
 • Numbers
 • Strings
 • Functions
 • Boolean
 • Conditional Operators
 • Loops
 • Working With Strings
 • List Basics
 • Extra Tasks

Python Basics Extended

 • Environment Setup
 • Code Style
 • Debugging
 • Working With Numbers
 • Working With Strings
 • Functions Revisited
 • Loops in Details
 • Type Conversion
 • Logical Operators
 • Lists in Details
 • Dict Basics
 • Extended Extra

Git and Terminal

 • Environment Setup
 • Command Line Basics
 • Git Basics
 • Working With Branches
 • Working With Remote Repo (GitHub)

Python Core

 • How to Solve GitHub Tasks
 • Mutable Immutable Types
 • List and Dict Comprehensions
 • Functions in Details
 • Decorators
 • Classes
 • Classes in Details
 • Iterators and Generators
 • Modules and Imports
 • OOP Single Inheritance
 • OOP Multiple Inheritance
 • OOP Encapsulation Polymorphism Abstraction
 • Properties and Descriptors
 • Exception Handling
 • Exceptions in Details
 • File Handling
 • Memory Management
 • Testing
 • Testing in Details
 • Basic Modules Overview
 • Dict Advanced
 • Extra
 • Python Practice

SQL Basics

 • Introduction to SQL
 • SELECT Statement
 • WHERE Statement
 • NULL Value, LIKE, BETWEEN, and IN Statements
 • ORDER BY, LIMIT, DISTINCT
 • Aliases
 • Aggregate Functions
 • GROUP BY Statement
 • JOIN Statement
 • Functions
 • HAVING Statement

Django ORM

 • Database Intro
 • ORM Intro
 • Fields and Relations
 • Many-to-Many Relationship
 • Queries
 • Queries in Details
 • ORM Advanced
 • Optional: Performance Improvement & Isolation Levels

HTML + CSS Basics

 • Environment Setup
 • HTML Basics
 • CSS Basics
 • Colors and Fonts
 • Box Model Basics
 • Semantic Basics
 • Responsiveness Basics
 • CSS Selectors
 • Pseudo-Elements and Pseudo-Classes
 • Specificity
 • Links and URLs
 • Images
 • Media Queries
 • Forms
 • Position
 • Extra topics

How the Web Works

 • Introduction to the web
 • OSI model
 • HTTP
 • Encryption
 • API interface
 • Security in the Web

Django

 • Django Intro
 • MVT
 • Class-Based Generic Views
 • Sessions and Authentication
 • Forms
 • Forms in Details
 • Django Advanced
 • Website [Portfolio Project]
 • Deploying Django
 • Django Practice

Django REST Framework

 • Django REST Framework Intro
 • Class-Based Views
 • Serializers
 • Serializers in Details
 • Authentication & Permissions
 • Django REST Framework Advanced
 • DRF JWT and Tests
 • Docker
 • Docker in DRF
 • Connect Backend to Frontend
 • Test Task Solving
 • DRF Practice

Asynchronous Python

 • Concurrency & Parallelism
 • Asyncio

Employment

 • Introduction
 • Preparing Your Resume
 • Preparing Your Cover Letter
 • Common HR Interview Questions
 • Creating Your LinkedIn Profile
 • Other Profiles
 • How to Find Vacancies
 • How to Find Recruiters' Contacts
 • How to Apply for a Job in the Right Way
 • Creating Your Djinni Profile
 • Interview Preparation

Python Advanced

 • FastAPI overview
 • Web Scraping
 • Selenium & Scrapy
 • Data Analysis
 • Pandas & Matplotlib
 • Web Scraping & Data Analysis Practice
 • Tableau
 • Machine Learning
 • Neural Networks & Classification
 • Machine Learning Practice

Object Oriented Programming

 • Basic Principles
 • SOLID Principles

Algorithms and Data Structures

 • Main Concepts
 • Algorithm Complexity
 • Data Structures: Array
 • Search Algorithms
 • Data Structures: Linked List
 • Data Structures: Stack
 • Data Structures: Queue
 • Data Structures: Hash Map
 • Data Structures: Hash Set

Javascript Basics

 • Introduction
 • Main Concepts
 • Data Types
 • Numbers
 • Strings
 • Boolean
 • Functions
 • Conditional Operators
 • Loops
 • Working With Strings
 • Array Basics
 • Extra Tasks

Особливості курсу

 • Графік навчання в будні (9:00-18:00)
 • Проходження відбору на курс
 • Онлайн підтримка щодня
 • Ком'юніті студентів
 • Кар'єрна підтримка впродовж 3 років

Викладачі курсу

 • Kate Karaush - Student's Coordinator | Python & UI/UX
 • Alex Zhidkov - Python Developer / Mentor
 • Polina Tytarenko - Python Developer / Mentor
 • Nataliia Zakharchuk - Python Developer / Mentor
 • Danylo Tiutiushkin - Python Coach
 • Ivan Ramyk - Python Mentor
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
Дата формується
Длительность
9 недель
Уровень
Для начинающих
Язык обучения
Ukrainian, English
Стоимость
уточняйте
Гибкий графикВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
Web Academy
 • Python
Подробнее

На вас чекають живі онлайн-заняття, під час яких Ви будете навчатися програмування на Python з нуля та одразу будете застосовувати знання на практиці. Разом з досвідченим Python Developer Ви напишете свій код та проаналізуєте помилки.

Програма курсу

Web розробка на Python, step by step

 • Сфери застосування, особливості, переваги та недоліки
 • Інтерпретатор та IDE
 • Змінні та базові типи (Числа, Логічний, Рядки)
 • Арифметичні та логічні операції

Умовні та циклічні конструкції

 • Поняття алгоритму
 • Умовні конструкції
 • Циклічні конструкції

Версіонування вихідного коду

 • git
 • github/bitbucket
 • open sourse, види ліцензій

Функції

 • функції як об'єкти
 • області видимості
 • рекурсія

Контейнери, множини та відображення

 • списки, кортежі
 • множини та операції з множинами
 • словники, об'єкти подання словника
 • увімкнення

Функціональне програмування

 • декоратори
 • lambda-функції
 • модуль functools

Ітератори та генератори

 • ітератор
 • функція генератор
 • вираз генератор
 • співпрограми (coroutines)

Модулі та бібліотеки

 • модулі
 • циклічні імпорти
 • пакети
 • віртуальне оточення

Основи ООП. Частина 1

 • класи, об'єкти
 • інкапсуляція, успадкування, поліморфізм
 • MRO, лінеаризація класів
 • класи старого типу, slots, ABCMeta

Основи ООП. Частина 2

 • класи, об'єкти
 • інкапсуляція, успадкування, поліморфізм
 • MRO, лінеаризація класів
 • класи старого типу, slots, ABCMeta

Стандартна бібліотека

 • модуль itertools
 • модулі os, sys
 • модулі subprocess, threading
 • модуль re

N.B. Видача технічного завдання на фінальний проект по курсу

 • файли
 • модуль io
 • серіалізація (модулі pickle, shelve,json)
 • менеджери контексту

Тестування

 • види тестування
 • модуль unittest
 • модулі doctest, pytest
 • code coverage

Вступ до баз даних

 • основи РСУБД
 • INSERT, SELECT, JOIN, UPDATE
 • ORM: sqlalchemy
 • NoSQL

Django. Частина 1

 • встановлення
 • файл settings
 • urls.py
 • міграції
 • django admin

Django. Частина 2

 • встановлення
 • файл settings
 • urls.py
 • міграції
 • django admin

Вибір теми на запит групи

Захист фінального проекту курсу

Особливості курсу

 • Формат навчання
 • Client Servise
 • Практика
 • Web Academy Club

Викладачі курсу

Anton Mazun - Python Developer at GeeksForLess Inc

Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
Дата формується
Длительность
32 занятий
Уровень
Для начинающих
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
18 700 UAH за курс
Гибкий график
Powercode Academy
 • Python
Подробнее

На курсі Ви освоїте роботу з базами даних, навчитесь оптимізувати код та створювати програмне забезпечення на Python, працювати з фреймворками Flask та Django. Після закінчення курсу надається можливість отримати ваучер на проходження європейської сертифікації від Python Institute.

Програма курсу

Введення

 • З чого складається наш курс?
 • Навіщо потрібний Python?
 • Встановимо Python на комп’ютер
 • Запустимо першу програму

Дані в Python

 • Налаштуємо IDE Visual Studio
 • Розглянемо змінні
 • Розглянемо приведення типів
 • Розглянемо введення та виведення даних
 • Розглянемо арифметичні оператори
 • Як числа зберігаються у пам’яті?

Рядки

 • Розглянемо форматування рядків
 • Як рядки зберігаються у пам’яті?
 • Розглянемо операції з рядками
 • Розглянемо методи рядків
 • Розглянемо індекси

Умови

 • Розглянемо логічні оператори
 • Розглянемо логічні операції
 • Розглянемо пріоритет операцій
 • Розглянемо умови
 • Розглянемо False та True

Списки

 • Розглянемо синтаксис списків
 • Розглянемо мутабельність та імутабельність
 • Розглянемо методи списків
 • Розглянемо списки та рядки

Цикли

 • Розглянемо цикли for
 • Розглянемо функція range
 • Розглянемо функція enumerate
 • Займемося практикою
 • Розглянемо цикли while
 • Розглянемо вreak і continue
 • Розглянемо вкладені цикли

Словники

 • Що таке словник?
 • Навіщо вони потрібні?
 • Розглянемо операції з ними
 • Розглянемо властивості словників
 • Як словники зберігаються у пам’яті?

Множини

 • Розглянемо властивості множин
 • Розглянемо методи множин
 • Розглянемо операції з множинами
 • Практика

Функції

 • Розглянемо функції
 • Навіщо вони потрібні?
 • Як написати функцію?
 • Практика
 • Розглянемо Return
 • Розглянемо Args та kwargs
 • Розглянемо Рекурсію
 • Практика

Кортежі

 • Розглянемо кортежі
 • Розглянемо доступ до елементів
 • Розглянемо методи кортежів
 • Навіщо нам кортежі?

Обробка помилок

 • Розглянемо виключення
 • Розглянемо try .. except .. finally
 • Розглянемо виклик виключень, raise
 • Розглянемо створення ієрархій виключень

Робота з файлами

 • Що таке файли та чому вони важливі в програмуванні?
 • Розглянемо I/O файлів
 • Розглянемо покажчики
 • Розглянемо режими файлів

Модулі

 • Вступ до модулів
 • Розглянемо імпорт модулів
 • Розглянемо стандартні бібліотеки Python
 • Розглянемо створення власних модулів
 • Розглянемо сторонні модулі

Класи

 • Розглянемо класи на python
 • Розглянемо конструктор класу
 • Розглянемо ООП

Особливості курсу

 • Відеозаписи занять та всі матеріали завжди доступні
 • Практичні заняття проходять раз на тиждень по 3 години
 • Особистий зворотний зв’язок від викладача
 • Факультативні заняття "English for IT"
 • Можлива заморозка курсу при необхідності
 • Дипломний проєкт
 • Закритий чат учнів з викладачем і куратором
 • Додатковий модуль з HR-ом PowerCode Academy з підготовки до співбесіди

Викладачі курсу

 • Антон Рябенко - Викладач курсу “Python розробник” у Powercode Academy. Доцент кафедри системного аналізу Національного університету “Запорізька політехніка”. Кандидат фізико-математичних наук.
 • Хлiвнюк Андрiй - Expert Backend developer в Inet-Ventures
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
Дата формується
Длительность
3 месяцев
Уровень
Для начинающих
Язык обучения
Russian
Стоимость
8 300 UAH за курс
Гибкий графикВыдаётся диплом/сертификатРеальный проект в портфолио
Sigma Software University
 • Python
Подробнее

Курс для тих, хто вже володіє базовими навичками програмування і хоче розібратися в особливостях і можливостях Python. Під час курсу Ви навчитесь писати програми на Python і створите проєкт, який зможете додати у своє портфоліо.

Програма курсу

Основи мови Python

 • Історія виникнення і дзен мови
 • Інтерактивна оболонка Python (REPL). Базова робота з терміналом.
 • Базові оператори і типи даних
 • Базові структури даних
 • Умовні оператори if, elif, else
 • Знайомство з PEP та PEP8. Налаштування середовища та підказки у роботі з Python кодом.

Основи синтаксису і програмування на Python

 • Цикли while і for
 • Помилки і виключення
 • Методи роботи з рядками. Кодування рядків
 • Bytes, bytearray
 • Файли та методи роботи з файлами
 • Python 3.10 – pattern matching * – бонус, якщо буде час

Функції в Python

 • Основи роботи з функціями
 • Області видимості, оператори global та nonlocal
 • Аргументи функцій
 • Анонімні lambda функції
 • map, filter, zip, reduce

Основні принципи ООП в Python

 • Синтаксис і оголошення класів
 • Магічні методи
 • Типи методів класу
 • Спадкування і композиція

Декоратори

 • Замикання (closures)
 • Синтаксис декораторів
 • Декоратори з аргументами і без аргументів

Ітератори, генератори, itertools

 • Ітератори та об’єкти, що ітеруються
 • Типи генераторів і оператор yield
 • Модуль itertools

Модулі

 • Імпорт модулів
 • Простори назв
 • Менеджери контексту і модуль contextlib

Тестування і документація

 • Піраміда Тестування
 • Модулі unittest і py.test
 • Тестування в інтерпретаторі, доктести

Процеси та потоки в Python

 • Global Interpreter Lock (GIL)
 • Контроль доступу до ресурсів
 • Синхронізація потоків
 • Пакети multithreading, multiprocessing, asyncio

Введення в SQL

 • Основні команди і запити PosgreSQL
 • З’єднання (joins)
 • Підзапити
 • Агрегатні Функції в SQL
 • Python і SQL.
 • CRUD у Python
 • ORM vs Raw SQL
 • SqlAlchemy

Web фреймворки й бібліотеки

 • Популярні фреймворки та бібліотеки
 • Flask і Django
 • Шаблон Jinja2
 • Процес зборки та розгортки додатків у Docker
 • Базова REST API
 • Інтеграційне тестування
 • E2E тестування

Випускний проєкт

 • Git
 • Docker
 • Virtualenv
 • Pandas
 • Dash
 • Heroku
 • Django

Вимоги для проходження курсу

 • Знання основ об’єктно-орієнтованого програмування і розуміння принципів програмування (знання будь-якої мови програмування)
 • Наявність базового досвіду програмування
 • Англійська мова не нижче Pre-Intermediate

Особливості курсу

 • Велика кількість практичних завдань
 • Дипломний проєкт
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
Дата формується
Длительность
10 часов
Уровень
Для начинающих, Для опытных
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
70 USD за курс
Вечерние занятияВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
CyberBionic Systematics
 • Python
Подробнее

Даний курс готує до подальшого освоєння складних тем, пов’язаних з багатосервісною архітектурою проектів. Є необхідним для опанування інструментів сучасної розробки і може бути корисним при створенні власного проекту та його розгортанні. На курсі буде створено телеграм-бот на базі фреймворку aiogram, який буде побудований як багатосервісний застосунок з розгортанням кожного сервісу в окремому контейнері та налаштуванні взаємодії цих сервісів. В якості СУБД – PostgrеSQL.

Програма курсу

Створення базового проєкту та встановлення необхідних сервісів

 • Загальна постановка завдання на проєкт
 • Реєстрація бота в Telegram та створення файлу .env
 • Формування загальної структури проєкту і розуміння складових частин
 • Створення файлу налаштувань та знайомство з модулем python-dotenv
 • Написання коду ехо-бота та знайомство з модулем aiogram
 • Запуск першого варіанту бота та тестування його роботи
 • Встановлення платформи Docker та перевірка коректності встановлення

Знайомство з платформою Docker

 • Віртуалізація та контейнеризація
 • Docker: загальне розуміння та архітектура
 • Знайомство зі складовими частинами платформи Docker
 • Створення docker-образу. Dockerfile: структура та основні інструкції
 • Робота з основними командами CLI Docker

Робота з декількома контейнерами в одному пакеті

 • Помилки при роботі з CLI Docker
 • Робота "в середині контейнеру": зберігання секретної та конфіденційної інформації, додавання роботи із СУБД PostgreSQL, модуль psycopg2.
 • Аспекти сумісної роботи декількох контейнерів у Docker. Співставлення портів ports, томів та створення постійних томів для зберігання даних, volumes.
 • Docker networking: спілкування контейнерів Bridge\Host\None\власні мережі та DNS
 • DockerHub
 • Основи Docker compose. CLI docker-compose
 • Файл docker-copmose.yaml: розуміння, загальна структура, основні інструкції та створення.

Додаткові інструменти

 • Помилки при роботі з CLI docker-compose й при створенні docker-compose.yaml файлу
 • Будування багатоконтейнерного проєкту. Основні дії: збирання, запуск, зупинка, видалення; розгортання СУБД PostgreSQL у контейнері.
 • Планування цілей проєкту: створення БД, створення таблиць, підключення до БД з основного застосунку; створення БД, практична робота з CLI docker-compose.
 • Написання коду для роботи з БД
 • Розгортання в додатковому контейнері інструментального ПЗ - pgAnmin: підключення до БД, базові можливості.
 • Модифікація docker-compose.yaml для створення додаткового контейнеру.
 • Розуміння профілів запуску та створення dev-профіля.

Робота з БД

 • Планування структури даних під сформульовані раніше завдання для проєкту. Структуризація коду для роботи з БД.
 • Створення з'єднання з БД та створення таблиці необхідної структури.
 • Робота з CLI docker-compose для запуску скриптів та створення таблиць. Використання pgAdmin для контролю стану бази даних.
 • Модифікація коду бота для роботи з БД.
 • Робота з CLI docker-compose для перетворення образів, запуску контейнерів, роботи з логами контейнерів, зупинки/старту сервісів, видалення контейнерів, образів, томів даних
 • Запуск створеного застосунку, тестування його роботи та підведення підсумків.

Після завершення курсу ви будете вміти:

 • Розуміти основи Docker, а також основні компоненти Docker: Клієнт, Сервер, Docker Hub, Образи та Контейнери, а також те, як вони взаємодіють один з одним
 • Завантажувати образи з Docker Hub та створювати на їх основі контейнери
 • Публікувати порти для контейнерів та підключати томи
 • Створювати Dockerfile з описом кроків при побудові власних образів для запуску застосунків у контейнерах з інструкціями FROM, RUN, COPY, CMD
 • Користуватися Docker Compose для запуску декількох сервісів одночасно та налаштовувати запуск реального веб-застосунку
 • Здійснювати розробку та деплой проектів з Docker та Docker Compose
 • Створювати реальні проекти за допомогою Docker з нуля
 • Використовувати Docker в реальному процесі розробки

Попередні вимоги

 • комп'ютер, на якому ви зможете встановити потрібні програми (Windows, macOS або Linux)
 • базові знання Linux будуть плюсом (але не обов'язкові)
 • впевнені знання мови Python
 • ґрунтовні знання БД
 • впевнене володіння СУБД PostgreSQL (дуже бажано)

Особливості курсу

 • Практичні заняття і перевірка ДЗ
 • Безкоштовний відеокурс
 • Онлайн тестування і сертифікація
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
Будь-який момент
Длительность
5 месяцев
Уровень
Для начинающих
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
5 000 UAH за месяц
Гибкий графикВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
Foxminded
 • Python
Подробнее

Курс Python для початківців від компанії FoxmindEd призначений для тих, хто тільки починає навчатися програмуванню, а також для тих, хто вже пише на іншій мові і хотів би розширити свій набір навичок. Сам курс складається з цикла завдань, які крок за кроком розкривають особливості мови Python і навчають з ним працювати.

Програма курсу

Clean code

Це завдання допомагає навчитися писати якісний код відповідно до стандарту PEP-0008, структурувати код, застосувати різні підходи та паттерни.

Unit tests

Студент, виконуючи це завдання, знайомиться з написанням юніт тестів, інструментами для перевірки покриття коду тестами.

Collections & Command line interface & Packaging

Виконуючи цю групу завдань, студент отримує навички написання коду, додавання до готового коду функціоналу для роботи через консоль і, зрештою, створення пакету на базі існуючого функціоналу.

Report

Це завдання дає можливість навчитися працювати з файлами, сортувати дані та писати повноцінний пакет використання в наступних задачах.

Flask

Дана група завдань дозволяє набути досвіду роботи з фреймворком Flask. Написати повноцінний додаток з веб-інтерфейсом та API. Отримати досвід роботи з декількома бібліотеками ORM такими як peewee і SQLAlchemy.

DjangoGramm & DjangoWeatherRemider

Працюючи над завданнями цієї групи, студент виконує реальні завдання, які зазвичай зустрічаються в роботі Fullstack developer-а. Тут є всі етапи починаючи з проєктування структури програми, роботи над веб-інтерфейсом та API, інтеграцією зі сторонніми сервісами та закінчуючи деплоєм у продакшн. Студент отримує досвід роботи з Django, REST Framework, Celery, Redis, PostgerSQL, webpack, bootstrap, etc.

DjangoAir ERP system

Це завдання, по суті фінальний акорд, для її вирішення потрібно застосувати всі накопичені знання та вміння, що потребує нестандартних рішень та підходів.

Попередні вимоги

 • Знання синтаксису мови Python
 • Базові знання верстки (html/css)
 • Знання англійської мови на рівні читання технічної документації

Особливості курсу

 • Швидкість проходження курсу залежить від вас. Швидше вчитесь - менше платите. Середній час проходження курсу 4-5 місяців.
 • 7 днів тестового періоду
 • Менторинг
 • Безкоштовна заморозка

Викладачі курсу

 • Тимур Сердюк - Python Developer at Hicell
 • Олексій Фрундін - Python Developer at GoAlem
 • Олександр Майстренко - Python Software Engineer at SoftServe
 • Костянтин Зівенко - Python Backend Developer at Waylight Inc
 • Олексій Біленко - Python Developer at SplineStudio
 • Руслан Ісаєв - Software Engineer at EPAM Systems
 • Станіслав Грицишин - Intermediate Software Engineer at SoftServe
 • Олександр Торопов - Backend Developer at IBH Solutions
 • Антон Ступницький - Python Backend Engineer at Lalafo
 • Дмитро Береговець - Python Developer at Genesis
 • Ярослав Безгачнюк - Python Developer at Newfire Global Partners
 • Вадим Сердюк - System Architect at Hicell
 • Євген Чернишов - Software Architect at Mirato (via Ciklum)
 • Сергій Титаренко - Software Engineer at Intellias
 • Андрій Дівнич - Python Software Engineer at Newfire Global Partners
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
Будь-який момент
Длительность
4 недель
Уровень
Для начинающих
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
1 225 UAH за курс
Гибкий графикВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментора
Foxminded
 • Python
Подробнее

Курс "Python для початківців" призначений для тих, хто хоче вивчити цю мову та працювати з нею. Після проходження курсу Python Start — ти володієш основами мови Python, які дозволять тобі розвиватися далі самостійно або на наших курсах Python менторинг.

Про курс

Програма курсу

Урок 1 - Введення та налаштування

Теорія

 • Коротко про Python і цей курс
 • Змінні та операції

Практика

 • Установка Python оточення
 • Установка PyCharm
 • Пишемо Hello World
 • Використовуємо:
  • Змінні
  • Арифметичні дії
  • Конкатенація (склеювання рядків)

Урок 2 - Структури даних

Теорія

 • Списки, кортежі
 • Словники, сети
 • Цикли

Практика

 • Створити перелік, кортеж, сет, словник
 • Здійснити базові операції над створенними структурами (додавання, звернення до елементів)
 • Написати цикли обходу структурами і вивести результати в консоль

Урок 3 - Функції, файли

Теорія

 • Функції
 • Робота з файлами - функція open

Практика

 • Створення функцій
 • Відкрити файл для читання, прочитати вміст
 • Відкрити файл на запис, записаті дані

Урок 4 - Класи та об'єкти

Теорія. Що таке:

 • Класи
 • Об'єкти
 • Поля
 • Методи
 • Як з ними працювати
 • Порівняння

Практика

 • Створення класу:
  • Поля
  • Методи
  • Примірники класів (об'єкти)
 • Робота з класами:
  • Порівняння об'єктів
  • Друк об'єктів

Урок 5 - ООП

Теорія

 • Навіщо потрібне ООП успадкування
 • Перевизначення методів

Практика

 • Створити ієрархію спадкування
 • Перевизначити методи базового класу

Урок 6 - Додаткові інструменти

Теорія

 • Декоратори
 • Контекстний менеджер
 • Обробка помилок

Практика

 • Написати декоратор
 • Написати контекстний менеджер
 • Написати функцію, де викликати виняток. Викликати створену функцію з іншої функції та обробити в ній цей виняток.

Попередні вимоги

 • Вільне володіння комп'ютером
 • Вміння читати англійський текст

Особливості курсу

 • Необмежений доступ до відео-лекцій та завдань
 • Допомога в чаті Слак
 • Сертифікат по проходження курсу

Автори курсу

Дмитро Береговець - Python Developer

Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
Будь-який момент
Длительность
3 месяцев
Уровень
Для детей
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
1 600 UAH за месяц
Гибкий графикВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
Optima Academy
 • C / C++
 • JavaScript
 • Python
Подробнее

Швидкий старт у код і поєднання hard/soft skills. Учасники отримають базові навички в IT, навчаться кодувати декількома мовами, працюватимуть із GUI та створять власні проєкти.

Програма курсу

Старт програмування 14+ років:

 • Вступ. Поняття мови та парадигми програмування
 • Інструменти розробника. Користувацький інтерфейс
 • Цикли. Функції
 • Структури даних
 • Масиви vs Списки. Методи обробки масивів
 • Модулі. Бібліотеки. Фреймворки
 • Створення програм із GUI
 • Базові алгоритми
 • Математика та програмування. Олімпіадне програмування
 • ООП. Класи та об'єкти
 • Створюємо власний проєкт

Старт програмування 10-13 років:

 • Як виникають мови програмування? Програмування життєвих ситуацій
 • Швидкий старт у код на прикладі мов: C++, Python та JavaScript
 • Програмування ігрових стратегій
 • JavaScript. Front-end. Back-end
 • Створення сайтів та практика web-розробки, основи html
 • Структура коду
 • Цикли
 • Тестування програм
 • Командний проєкт

Опис курсу

Старт програмування складається з двох курсів: для дітей 10-13 і 14+ років. Очікуваний результат:

 • вміння кодувати 3 мовами на рівні алгоритмічних структур (C++, Python, JavaScript)
 • опанування принципів навчання та базових навичок в IT-напрямі
 • основи web-програмування
 • робота з GUI
 • можливість не лише орієнтуватись у мовах програмування, але й обрати свій напрям
 • тривалість заняття - 60 хвилин
 • інтенсивність - 1 заняття 2 рази на тиждень
 • повна тривалість курсу - 3 місяці, 24 занять
 • заняття проходять онлайн, що дає змогу вчитися в комфортній, безпечній обстановці та не пропускати зустрічі

Що необхідно для навчання?

Ноутбук або комп'ютер, під'єднаний до інтернету та оснащений необхідними гарнітурами (колонки або навушники, вебкамера, мікрофон).

Особливості курсу

 • Авторська система освітніх курсів
 • Унікальна команда тренерів
 • Турбота й індивідуальний підхід
 • Офіційний сертифікат
 • Навчання в будь-який час і з будь-якого місця
 • Комфортний освітній процес. Заняття проходять у мінігрупах
 • Засновник - перша в Україні дистанційна школа "Оптіма"
 • Корисні та потрібні знання. Максимум практики в кожному занятті

Викладачі курсу

 • Людмила Булигіна - Викладає курси "Старт програмування", "Старт програмування мовою С/С++"
 • Катерина Антоненко - Викладає комп'ютерні дисципліни понад 20 років
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
Будь-який момент
Длительность
1 месяцев
Уровень
Для детей
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
1 950 UAH за курс
Гибкий графикВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментора
Optima Academy
 • Python
Подробнее

Діти дізнаються, як створюються сайти, чат-боти, окремі елементи та програми. Курс розроблений для тих, хто цікавиться програмуванням і прагне зробити перші кроки в цій професії.

Програма курсу

Теми:

 • Знайомство з Python та інтегрованим середовищем розробки IDLE
 • Модуль turtle. Змінні. Математичні дії в Python
 • Інструкції if. Вбудовані функції мови Python
 • Списки та робота з ними. Рядок. Операції з рядками
 • Кортежі та словники. Методи словників і робота з ними
 • Цикли. Мета використання циклів у мовах програмування
 • Створення ігор "Вгадай число" та "Вікторина"
 • Знайомство з модулем tkinter
 • Створення графічних примітивів
 • Віджети, події та дії. Метод bind

Опис курсу

Процес навчання:

 • тривалість заняття - 60 хвилин
 • інтенсивність - 1 заняття 3 рази на тиждень
 • повна тривалість курсу - 1 місяць, 12 занять
 • Заняття проходять онлайн, що дає змогу вчитися в комфортній, безпечній обстановці та не пропускати зустрічі

Що необхідно для навчання?

Ноутбук або комп'ютер, під'єднаний до інтернету та оснащений необхідними гарнітурами (колонки або навушники, вебкамера, мікрофон).

Особливості курсу

 • Авторська система освітніх курсів
 • Унікальна команда тренерів
 • Турбота й індивідуальний підхід
 • Офіційний сертифікат
 • Навчання в будь-який час і з будь-якого місця
 • Комфортний освітній процес. Заняття проходять у мінігрупах
 • Засновник - перша в Україні дистанційна школа "Оптіма"
 • Корисні та потрібні знання. Максимум практики в кожному занятті

Викладачі курсу

Людмила Булигіна - Викладачка програмування Фізико-Технічного інституту (КПІ)

Больше информации

Страницы

Читайте нас в Telegram, чтобы не пропустить анонсы новых курсов.

Про курсы Python Developer на IT Hub

 • Разнообразие курсов: Наша платформа предлагает курсы разных уровней сложности, от основ программирования до продвинутых тем.
 • Гибкий формат обучения: Выбирайте курсы с учетом вашего графика и предпочтений в обучении, включая онлайн-варианты.
 • Практический опыт: Курсы обеспечивают не только теоретические знания, но и практические навыки через реальные проекты и задания.
 • Поддержка преподавателей: Профессиональные разработчики и преподаватели предоставляют поддержку и наставничество в процессе обучения.

Про язык программирования Python

Python - это высокоуровневый язык программирования, отличающийся своей читаемостью, простотой и гибкостью. Он был создан в начале 1990-х годов Гвидо ван Россумом. Вот основные особенности и сферы применения Python:

 • Простота и Читаемость: Python имеет простой и понятный синтаксис, что делает его отличным выбором для начинающих программистов. Код на Python легко читать и понимать.
 • Мультипарадигмальность: Python поддерживает различные стили программирования – объектно-ориентированный, процедурный и в меньшей степени функциональный.
 • Богатая Стандартная Библиотека: В Python есть обширная стандартная библиотека, предлагающая множество модулей и функций для различных задач, что ускоряет процесс разработки.
 • Поддержка Сообщества: Python имеет огромное сообщество разработчиков, предлагающих поддержку, библиотеки и фреймворки, что постоянно расширяет возможности языка.
 • Переносимость и Интеграция: Python можно использовать на большинстве операционных систем. Он хорошо интегрируется с другими языками программирования и технологиями.

Широкий Спектр Применения Python:

 • Веб-разработка: С помощью фреймворков, таких как Django и Flask, Python широко используется для создания веб-сайтов и интернет-приложений.
 • Наука о данных и машинное обучение: Python является ведущим языком в области анализа данных, научных исследований, машинного обучения и искусственного интеллекта благодаря библиотекам, таким как NumPy, Pandas, Scikit-learn и TensorFlow.
 • Автоматизация и скриптинг: Python идеально подходит для автоматизации повседневных задач и написания скриптов благодаря своей простоте и гибкости.
 • Разработка игр: Python используется и в разработке игр, хотя и не так широко, как некоторые другие языки.
 • Научное программирование: Python применяется в научных исследованиях и инженерных расчетах.

Python продолжает набирать популярность благодаря своей универсальности, простоте и мощному сообществу. Это делает его важным инструментом в современном мире программирования.

Зарплата программистов Python в Украине

Зарплата программистов Python в Украине варьируется в зависимости от уровня квалификации и опыта:

 • Junior Python-разработчик: Стартовая зарплата составляет около $800 в месяц. Начинающие разработчики могут быстро расти в профессиональном плане и повышать свой доход.
 • Middle: Средняя зарплата Python-разработчика в Украине составляет примерно $2,600 в месяц.
 • Senior Python-разработчик: Доход старших специалистов может достигать до $6,000 в месяц​​.

Эти данные могут варьироваться в зависимости от специализации, региона работы и других факторов, включая размер компании и специфику проектов.

Відгуки про курси

Отзывы о курсах

мілан логвінчук   18.04.2024

Добрий день, навчаюсь на курсі вже більше двох років , навчився багато цікавого. Вчителі добрі та веселі мені дуже подобається всім рекомендую

Рекомендации: Рекомендую
5
Средняя: 5 (1 голос)
Курсы Python
Гість   12.04.2024

Я закінчила декілька IT шкіл, поки влаштувалася на роботу. Ця була найгірша. На етапі оплати менеджери дуже ввічливі і активні, але сам курс - це повня фігня. Домашки ніхто не перевіряв. Наш ментор сказав, що йому платять тільки за те, щоб він читав курс, тому домашки можемо робити за бажанням, на всі технічні запитання відправляв в google. До кінця курсу дійшли 3 людини. Фінальний проєкт також ніхто не перевіряв. Я його тиждень сиділа робила, але мій файл навіть не відкрили, просто вислали сертифікат про "успішне" завершення курсу. Сама платформа жахлива. Може вже щось змінили, але в мене весь матеріал був англійською, але на копіювання тексту стояв блок. Тому коли щось було не зрозуміло, я не могла скопіювати і перекласти.

Плюсы:Жодного
Минусы:Все!!! Платформа, ментори, сам матеріал курсу. Вони просто користуються необізнаністю людей, і збирають гроші. Кожен раз бачу їх рекламу в інтернеті, і аж злість бере за людей, яких вони дурять. Я впевнена, що керівництво чудово розуміє, що після їх курсів працювати в IT - жодного шансу.
Рекомендации: Не рекомендую
1
Средняя: 1 (1 голос)
Курсы Python
Гість   12.04.2024

Я навчалася 1 рік, але без напрягу, робила кілька перерв на 1-2 місяці. Тому, якщо взятися завзято, можна закінчити набагато швидше. Курс англійської раджу проходити в самому кінці, бо все забудете. Що сподобалося: дуже структурована подача матеріалу, зручна зрозуміла платформа, багато мотиваційних штучок, ментори завжди на зв'язку, під кінець навчання вони вже як рідні)) Окремо хочу сказати про модуль підготовки до працевлаштування, він крутий. Я 20 років працювала в інішій сфері і думала, що мене нереально навчити чомусь новому в плані співбесід. Якби я просто вивчила пайтон, але не пройшла Employment, мене наврядче взяли б на роботу. 

Плюсы:Платформа, подача матеріалу, ментори, англійська, модуль Employment.
Рекомендации: Рекомендую
5
Средняя: 5 (1 голос)
Курсы Python
Оксана    03.04.2024

Відгук суто про менеджмент та організацію. Зателефонувала дівчина +380 93 668 0686 не представилась. Говорить що у вас є додаткові консультації з ментором які стануть доступними після купівлі курсу. Я кажу що хочу використати зараз, що визначити чи підходять мені курси. Вона я відповім на ваші питання. Я спеціалізуюся в Python також. Після кількох питань про середовище розробки, бази даних. Вона говорить що переадресує питання викладачеві і дасть зворотній зв'язок. Я хочу розуміти рівень викладача.

На жаль мені запропонували тільки зіпсований телефон. Я щиро вірю що якість курсів Platma Academy вища ніж їх організація.

І ще б дуже хотілося аби була офіційна сертифікація таких шкіл, відкриті майстер-класи де правда показують як кредити а не дражнять цукеркою в красивій обгортці.

Натхнення всім і наполегливості до досягнення власної мети

Рекомендации: Не рекомендую
1
Средняя: 1 (1 голос)
Курсы Python
Гість   21.02.2024

Я той хто закінчив курси і знайшов роботу в ІТ. Я свідомо обирав саме таку форму навчання, хоч це і недешево. Переваги для мене були в наступному:

 1. Системність занять. Адже знаючи свою лінь та прокрастинацію, сам я би розтягнув цей процес ой як надовго, а тут постійно дедлайни, тож треба потіти.
 2. Структурованість інформації. Я якось починав самостійно вивчати Пайтон і я просто ох**ївав від обсягів інформації яка є в інтернеті і чим далі копаєш - тим більше її стає. Тож у мене не було чіткого розуміння - а що ж мені вчити саме зараз? На курсах все по поличках - це вчи, це потім сам вивчиш, а це взагалі вже неактуально, тож не витрачай час. Супер зручно, та економія часу.
 3. Мотивація. З нею в принципі і так не було особливих прблем, так як я був без роботи, а їсти треба) Але все ж, коли ти відвалиш 40-60к, то це непоганий буст дає)

АЛЕ курси це не чарівна паличка, на курсах треба самому вкалувати. Бо я коли вчився, то у мене склалося враження, що деякі мої коллеги по потоку думали, що раз вони заплатили, то знання самі якось повинні потрапити в їх голову, а потім дивувалися, чому вони не знаюсь те або се. Курси лише допомагають вам вчитися, але все залежить від вас! Я особисто навчався по 10 годин кожного дня протягом 6 міс.

Рекомендации: Рекомендую
4
Средняя: 4 (1 голос)
Курсы Python

Страницы