Курсы JavaScript

Фильтр
Курс
Формат
Online
Начало занятий
08.07.2024
Длительность
7 месяцев
Уровень
Для начинающих
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
уточняйте
Гибкий графикВыдаётся диплом/сертификатВозможно трудоустройствоСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
Okten School
 • JavaScript
Подробнее

Навчимо вас HTML/CSS, Git, JavaScript, TypeScript, React, Angular, Node.JS, MySQL, MongoDB, Nest.JS, Next.JS, а потім ще і працевлаштуємо.

Програма курсу

Git

 • Встановлення системи контролю версій
 • Інтеграція з IDEA
 • Базові команди інтерфейсу
 • Розгалуження в проєктуванні коду
 • Робота в команді за допомоги Git
 • Безпечне об'єднання
 • Вирішення конфліктів
 • Колаборація та Pull Requests

HTML/CSS

 • Основи HTML. Рядки, блоки, розміри, відступи
 • Робота з CSS, різновиди та методології в css
 • Flexbox, Grid CSS та інші підходи позиціонування
 • Робота з медіаконтентом та формами
 • Figma
 • Шфрити та іконки
 • Робота з медіаконтентом та формами
 • Адаптивна верстка
 • Проєкт з HTML

JavaScript

 • Базові типи та конструкції
 • Цикли, масиви та об'єкти
 • Різновили функцій та робота з ними
 • Класи, конструктори, прототипи
 • Об'єктна модель документа та події
 • Асинхронність та Event Loop
 • Робота з API
 • Проєкт з використанням html та javascript

MySQL

 • Встановлення. Переваги та недоліки
 • Базові операції
 • Відношення між таблицями та нормальні форми баз даних
 • Об'єднання таблиць та каскадні операції
 • Індексація атрибутів
 • Переваги та недоліки реляційних СУБД
 • Приклади архітектур з використанням MYSQL
 • Контроль знань

MongoDB

 • MongoDB. NoSQL
 • Базові операції
 • Проблема відношень в MongoDB
 • Агрегації та внутрішні посилання
 • Індексація документів
 • Переваги та недоліки NoSQL
 • Приклади архітектур з використанням NoSQL
 • Контроль знань

TypeScript

 • Типи та типізація даних
 • Функції та методи
 • Створення класів
 • Інтерфейси та їх використання
 • Types, UnionTypes
 • Generics
 • Перечислення (Enums)

React + TS

 • Знайомство з React
 • Компоненти та їх різновиди
 • Модульні та класичні стилі
 • State та State lifting, Props та Props Drilling
 • Обробка подій та форми
 • Марштрутизація
 • Життєвий цикл компонента
 • Робота зі сторонніми API
 • Хуки та кастомні хуки
 • Класові компоненти
 • Context API
 • Redux & Redux Toolkit
 • Бібліотеки візуальних компнентів

Next.JS

 • Знайомство з Next.JS
 • SSR
 • Різниця в компонентах client vs server
 • Керування станом в компонентах
 • Динамічний рендеринг заголовків
 • Pages Router, App Router
 • Statefull компоненти
 • Робота зі сторонніми API

Angular

 • Angular & AngularCLI
 • Комунікація між компонентами
 • Pipe та Custom Pipes
 • Directives and Advanced Components
 • Service Layer
 • Маршрутизація та стани маршрутів
 • Modules & Lazy Loading

Node.js

 • Встановлення та налаштування Node.js та npm
 • Асинхронність та Event Loop
 • Event Emmiter, FS, API
 • HTTP/HTTPS
 • Mappings
 • Express
 • Sequelize
 • JSON Web Token Authentication
 • Socket.io
 • AWS S3 Stofage
 • Swager
 • SSR
 • Twilio

Nest.JS

 • Робота з CLI
 • Декоратори
 • Реалізація swagger в nest.js
 • Автогенерація документації
 • Трансформери та валідатори
 • Config modules та Exception filters
 • Вибір ORM
 • Створення необхідних докер контейнерів (Postgres / Redis)
 • Налаштування конекту до Postgres / Redis
 • Робота з міграціями в nest.js
 • Middleware / Guard / Pipe / Interceptor. Різниця між ними
 • Транзакції, та аномалії при роботі з ними
 • ACID, SQS, SendGrid

DevOps

 • Docker налаштування для різних систем
 • Images та контейнери
 • Deploy необхідних сервісів
 • Amazon Web Services
 • EC2 Instances Configuration
 • Розгортання docker у AWS
 • Nginx та його налаштування

Scrum

 • Знайомство з методологією
 • Різновиди підходів
 • Різниця у впровадженні підходів
 • Реалізація

Проєкт

 • Написання ТЗ
 • Розробка власного проєкту згідно ТЗ

Особливості курсу

 • 7 місяців навчання
 • Заняття 6 разів на тиждень
 • Живі заняття з англійської мови
 • Викладають досвідчені ментори
 • Багаторазове повторне проходження курсу
 • Додатковий курс у подарунок

Викладачі курсу

 • Сергій Журавльов - Співзасновник OktenWeb Digital Studio
 • Віктор Кмін - Senior Developer at Honda Motor Co., Ltd.
 • Тарас Якимюк - Senior Developer at Rolique
 • Альона П'яних - Senior React Developer at GridDynamics
 • Роман Жеребецький - Senior Developer at EPAM Systems
 • Святослав Дюганчук - Senior QA at N-ix
 • Віталій Демчишин - Senior Fullstack Developer at BigBird
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
21.06.2024
Длительность
70 занятий
Уровень
Для начинающих
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
уточняйте
Занятия целый деньВыдаётся диплом/сертификатРеальный проект в портфолио
Hillel IT school
 • JavaScript
 • Fullstack
Подробнее

Курс Full-Stack дозволить швидко засвоїти навички розробки на JavaScript з клієнтської і серверної сторони. В процесі навчання студенти дізнаються що таке Node.js, Express, React та як їх застосовувати, як створювати повноцінні веб-додатки з нуля, розробляти RESTful API.

Програма курсу

Вступ. Установка необхідного ПЗ

 • Знайомство та план курсу
 • Типи файлів
 • Браузер
 • Мови програмування
 • Редактори коду

HTML

 • Структура HTML-документу
 • Теги, атрибути тегів
 • Розмітка тексту за допомогою HTML
 • Посилання, списки, таблиці
 • Зображення. Формати зображень
 • Форми
 • Медіа (video, audio). Iframe
 • Теги-орієнтири (header, main, aside, nav, section, article)

Git. Github

CSS

 • Каскадність. Спадкування
 • Підключення CSS
 • Рідні стилі. Normalize.css Reset.css
 • Селектори
 • Стилізація тексту, шрифти
 • Блокова модель
 • Float. Float layout. Clearfix
 • Position
 • Псевдокласи. Псевдоелементи
 • Flexbox. Flexbox layou
 • CSS Grid. Grid layout
 • CSS препроцесори, фреймворки, методології

Просунута робота з графікою

 • SVG
 • SVG спрайти
 • Іконочні шрифти
 • Адаптивна графіка. Тег picture
 • Оптимізація графіки

Адаптивна верстка

 • Viewport. @media
 • Одиниці вимірювання vh, vw, vmin, vmax, rem
 • Знайомство з концепцією Responsive Web Design
 • Mobile-first/Desktop-first
 • Оптимізація сторінки

Семантика і доступність

 • Семантична розмітка
 • Доступність для користувача інтерфейсів

CSS анімації

 • Transform
 • Transition
 • Filter
 • Animation

Знайомство з JavaScript

 • Знайомство та план курсу
 • Введення в технологію веб-розробки
 • Підключення скриптів, перший запуск програми
 • Взаємодія з користувачем через примітивні функції
 • Git, Github

Змінні та оператори

 • Коментарі
 • Оголошення змінних
 • Сплив змінних
 • Порівняння var, let, const
 • Типи даних
 • Оператори

Умовні конструкції

 • Умовна конструкція if/else if/else
 • Умовна конструкція switch
 • Тернарний оператор
 • Практика

Цикли

 • Введення в цикли
 • Види циклів
 • Цикли while, do…while, for
 • Інструкції break та continue
 • Вкладені цикли
 • Нескінчені цикли
 • Практика

Масиви

 • Основи роботи з масивами
 • Варіанти створення масивів
 • Методи для роботи з масивами
 • Перебір масиву за допомогою циклів for, for…in, for…of
 • Видалення елементів з масиву
 • Створення простих об’єктів
 • Практика

Основи функцій

 • Основи роботи з функціями
 • Варіанти створення функцій
 • Параметри функцій, значення за замовчуванням
 • Область видимості функції
 • Передача параметрів у функцію за значенням та за посиланням
 • Повернення значення з функції
 • Замикання
 • Лексична область видимості
 • Рекурсія

Контекст виконання функції

 • Глобальний об’єкт window
 • Функціональний контекст
 • Функції в об’єктах – методи
 • Методи підміни контексту
 • Стрілочні функції та їх відмінності від звичайних

Функції

 • Функція-колбек
 • Функція вищого порядку
 • Перебір масивів за допомогою методів forEach, find, map, filter, reduce

DOM

 • Що таке DOM?
 • Отримання існуючих DOM-елементів
 • Динамічне створення та видалення нових DOM-елементів
 • Керування атрибутами та вмістом DOM-елементів
 • Можливі події
 • Додавання обробників подій DOM-елементів

Events

 • Фази обробки подій
 • Делегування подій
 • Об'єкт event та його методи
 • BOM-об'єкти

Робота з формами

 • Основні елементи-керування
 • Базові навички динамічної роботи з елементами керування
 • Валідація отриманих даних від користувача

WebStorages

 • Cookies
 • LocalStorage
 • SessionStorage
 • Практика

Регулярні вирази

 • Створення регулярного виразу
 • Робота з регулярними виразами за допомогою методів
 • Модифікатори регулярних виразів
 • Структура шаблонів. Метасимволи. Дужки. Квантифікатори

Бібліотеки та фреймворки

 • Огляд популярних бібліотек та фреймворків
 • Встановлення бібліотек за допомогою NPM
 • Приклади роботи з розповсюдженими бібліотеками

Асинхронне виконання коду

 • EventLoop
 • Функції відкладеного виконання коду

ESNext

 • EcmaScript
 • Babel
 • Spread & Rest оператори
 • Деструктуризація масивів та об’єктів
 • Оператор Nullish coalescing
 • Оператор Optional chaining
 • Інші найновіші оператори

HTTP

 • Огляд клієнт-серверної архітектури
 • Що таке протокол HTTP та як він працює
 • Огляд технології Ajax
 • Методи роботи з сервером по технології Ajax
 • Приклади відкритих API
 • Технологія WebSockets

Promise

 • Вступ до Promise
 • Стан Promise
 • Обробка Promise за допомогою методів then, catch, finally
 • Одночасна обробка кількох Promise
 • Livecoding

ООП

 • Основні поняття ООП
 • Фунції-конструктори
 • Прототипне успадкування
 • Створення об'єкту з певним прототипом
 • Створення сутностей за допомогою class
 • Успадкування сутностей створених через class
 • Приватні властивості
 • Статичні властивості за методи class
 • Практика

Робота з асинхронними функціями

 • Створення власних асинхронних функцій
 • Обробка асинхронних функцій з інструкцією await
 • Обробка помилок

Системи збирання коду

 • Огляд сучасних систем збирання коду
 • Основи роботи з Gulp
 • Компіляція та зборка sass-файлів
 • Транспіляція та зборка js-файлів
 • Плагін ESLint

Webpack

 • Огляд можливостей Webpack
 • Встановлення та конфігурація Webpack
 • Налаштування базових лоадерів та плагінів до Webpack
 • Запуск локального серверу за допомогою Webpack

React

 • Огляд поняття SPA
 • Введення в React
 • Основні концепції React
 • Створення первого React-додатку
 • Основи роботи з JSX
 • Варіанти створення компонентів
 • Передача props до компонентів
 • Обробка подій у React-компонентах

Компоненти React

 • Етапи життєвого циклу компонентів
 • Порівняння класових та функціональних компонентів
 • Робота з класовим компонентом
 • Методи життєвого циклу класового компоненту
 • Робота зі state

Функціональні компоненти в React

 • Основи роботи з функціональним компонентом
 • Особливості роботи з хуками: useState, useEffect, useRef, useCallback, useMemo, useContext
 • Створення власних хуків

Робота з формами в React

 • Робота з основними елементами керування форми

Маршрутизація в React

 • Основи роботи з бібліотекою react-router-dom

Бібліотеки для роботи з React-компонентами

 • Огляд бібліотек-компонентів AntD/Material UI
 • Робота з стилями у React за допомогою CSS-модулів та бібліотеки styled-components
 • Огляд бібліотеки для створення таблиць даних Ag Grid

Redux

 • Що таке state management?
 • Вступ до Redux та основні поняття
 • Основні етапи data flow у Redux
 • Інтеграція Redux з React-додатком
 • Робота з хуками useDispatch та useSelector
 • Middlewares на прикладі redux-thunk
 • Livecoding

Redux-Toolkit

 • Оптимізація роботи з Redux за допомогою Redux-Toolkit
 • Основні поняття Redux-Toolkit
 • Створення та використання RTK Query

TypeScript

 • Вступ до TypeScript – переваги та недоліки
 • Статична типізація у TypeScript
 • Типи та інтерфейси
 • Аліаси, можливі значення, необов’язкові параметри
 • Generics
 • Робота з TypeScript в React-додатку

Тестування React-додатків

 • Основні поняття тестування програмного забезпечення
 • Модульне тестування за допомогою бібліотеки Jest
 • Тестування React-додатків за допомогою бібліотеки React-Testing-Library

NodeJS

 • Eventloop
 • Стандарти, які підтримуються (ECMAscript 5, ECMAscript 6)
 • Core
 • Streams
 • Event emitter

Знайомство з асинхронністю

 • Callback
 • Promise
 • Async (caolan)
 • Sync/await

Знайомство з проміжними обробниками. Connect

Створення веб-сервера

 • HTTP
 • Express

Використання шаблонизаторів

 • Pug
 • Nunjucks

Робота з MongoDB

 • Query
 • Aggregation

Підключення та документація

 • Підключення авторизації і аутентифікації
 • Тестування і написання документації

Виконання дипломного проєкту.

Особливості курсу

 • Розробка повноцінних веб-додатків на JavaScript з нуля
 • Групові онлайн заняття у форматі дистанційного навчання
 • Доступ до відеозаписів занять в особистому кабінеті після закінчення навчання
 • Оперативна служба підтримки студентів
 • Викладачі курсу - практикуючі фахівці, що працюють в топових компаніях
 • Можливість повернути всі внесені за навчання кошти до шостого заняття
 • Бонуси курсу:
  • тренінги по проходженню співбесіди та складанню резюме з HR-фахівцем компанії;
  • тестова співбесіда з технічним фахівцем.

Викладачі курсу

Данило Сас - Frontend Developer в Playtika.
Соломія Браташ - JavaScript Developer в EPAM.
Володимир Шайтан - Lead Front-end Developer в One Source.

Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
04.07.2024
Длительность
14 часов
Уровень
Для начинающих
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
95 USD за курс
Вечерние занятияВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
CyberBionic Systematics
 • JavaScript
Подробнее

Курс "JavaScript Стартовий" - відмінний вибір для розробників-початківців, які володіють основами HTML та CSS. Він допоможе з нуля опанувати мову JS на базовому рівні.

Програма курсу

Введення в JavaScript. Змінні та типи даних

 • Що таке JavaScript, можливості цієї мови програмування
 • Вибір редактора коду
 • Різниця між розробкою клієнтської та серверної сторони
 • Інструкції та коментарі
 • Способи підключення сценарію
 • Поняття інтерпретації сценарію, в чому різниця інтерпретації і компіляції
 • Змінні і константи, типи даних в JavaScript
 • Рекомендації щодо іменування змінних
 • Використання консолі браузера
 • Рекомендована література

Строки та оператори

 • Що таке літерал, рядкові літерали
 • Конкатенація і шаблонні рядки
 • Перетворення типів у JavaScript
 • Використання функції prompt
 • Поняття оператора і операнда
 • Бінарні та унарні оператори
 • Арифметичні оператори
 • Оператори порівняння

Логічні структури

 • Використання оператора if else
 • Перетворення до булевого типу
 • Логічні операції - кон'юнкція, диз'юнкція, заперечення
 • Використання оператора switch
 • Ключове слово break в switch
 • Використання тернарного оператора

Масиви та цикли

 • Циклічні конструкції в JavaScript - while, do/while, for
 • Використання continue i break в тілі циклу
 • Використання міток в циклах для continue i break
 • Створення масивів
 • Читання і модифікація елементів масиву
 • Властивість length
 • Як обробляти масиви, використовуючи циклічні конструкції

Функції

 • Оголошення та виклик функцій, рекомендації щодо іменування функцій
 • Параметри і параметри за замовчуванням
 • Значення, що повертається
 • Області видимості, локальні і глобальні змінні
 • Ключове слово var
 • Variable & Function hoisting
 • Стрілочні функціїта анонімні функції
 • Рекурсія
 • Функції зворотнього виклику
 • Методи для роботи з масивами ES5

Об'єкти

 • Що таке об'єкт
 • Способи створення об'єктів, властивості і методи
 • Вкладені об'єкти
 • Ключове слово delete
 • Контекст функції
 • Фабричні методи
 • Оператор in і циклічна конструкція for...in
 • Об'єктні типи та типи значень

Практика

Рішення додаткових практичних завдань, розроблених з використанням матеріалів даного курсу. Робота над курсовими проєктами та вирішення питань, що залишилися з домашніх завдань до уроків курсу.

Особливості курсу

 • Практичні заняття і перевірка ДЗ
 • Безкоштовний відеокурс
 • Онлайн тестування і сертифікація

Викладачі курсу

 • Дмитро Охріменко - Експерт з побудови розподілених та веб-орієнтованих додатків
 • Олександр Гончаренко - Web Frontend Developer
 • Анна Павлюк - Web Frontend Developer
 • Олена Хижняк - Web Frontend Developer
 • Поліна Соколенко - Web Frontend Developer
 • Анастасія Ткаченко - Web Frontend Developer
 • Філіп Севене - Web Frontend Developer
 • Віталій Мазяр - Web Frontend Developer
 • Оксана Дмитрієва - Web Frontend Developer
 • Ростислав Сілівейстр - Web Frontend Developer
 • Олександр Петрик - FullStack Developer
 • Денис Ковтун - Web Frontend Developer
 • Богдан Мартиненко - Frontend Developer
 • Тарас Заславський - Frontend Developer
 • Владислав Бєлік - React Frontend Developer
 • Олексій Татаренков - Frontend Developer
 • Олексій Кучеренко - тренер-консультант напрямку Frontend
 • Олександр Виноградов - Software Developer
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
15.07.2024
Длительность
7 недель
Уровень
Для начинающих
Язык обучения
Ukrainian, English
Стоимость
9 749 UAH за курс
Вечерние занятияВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
SoftServe Academy
 • JavaScript
Подробнее

Основи розробки web-сторінок та web-додатків з використанням мови JavaScript

План курсу

Теми:

 • Introduction to JavaScript
 • Expressions and operators
 • Program Flow. Data structures. Arrays
 • Functions
 • Debugging. Exception Handling
 • Events Handling. Memory Management
 • BOM. DOM manipulation
 • jQuery library
 • Object-oriented programming in JavaScript
 • Regular Expressions
 • ECMAScript 2015 Language Specification
 • AJAX technology
 • Server-side development with JavaScript. Node.js introduction

Після завершення курсу ти вмієш:

 • створювати динамічні та функціональні вебсайти, додаючи інтерактиви, паролі, інтегрувати кнопки та елементи гри
 • у поєднанні з HTML та CSS, ти зможеш запускати проекти з digital art
 • розробляти серверні застосунки, розбудовуючи цілу back-end інфраструктуру

Переваги курсу

 • Стартуй легко: аби розпочати кодити на JavaScript, тобі не потрібно створювати особливі умови чи встановлювати громіздкі середовища розробки, компілятори і вчитись як користуватись ними
 • Широка сфера використання: JavaScript застосовують при розробці веб та мобільних додатків, розробці ігор, front-end та back-end програмуванні, створенні вебсайтів
 • Вивчення JavaScript це перший крок, щоб стати front- чи back-end девелопером, розробником ігор, працюючи фрілансером чи full-time
 • Мова вищого рівня, JS є комфортною для початківців, адже дозволяє уникнути багатьох деталей та зосередитись на програмуванні
 • Практикуватись у JS можна безпосередньо з веб-браузера - не потрібно жодних додаткових умов
 • Підтримка ментора впродовж навчального процесу
 • Підсилення твого CV
 • Доступ до додаткових е-курсів для навчання у власному темпі
 • Онлайн-курси за рівнем англійської та Speaking Club

Викладачі курсу

 • Vladyslav Khrychov - Ментор SoftServe Academy
 • Volodymyr Pankiv - Ментор IT Академії
 • Mykola Sotula - Ментор IT Академії
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
23.07.2024
Длительность
3 месяцев
Уровень
Для опытных
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
25 500 UAH за курс
Вечерние занятияВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
Projector
 • JavaScript
Подробнее

Навчимося працювати з сучасним JavaScript та отримаємо базу для подальшого розвитку в сфері фреймворків.

Програма курсу

Базовий JS

 • Структура коду
 • Змінні
 • Типи даних
 • Оператори
 • Цикли
 • Функції

Вебсторінка + JS

 • Document Object Model (DOM) з погляду JS
 • Об'єкти Window та Document
 • DOM селектори й обхід DOM дерева
 • Слухачі подій та об'єкт події
 • Event Bubbling і делегування
 • Основи роботи з Local / Session Storage

Асинхронний JS

 • Природа асинхронного програмування
 • AJAX, XHR
 • JSON
 • Робота із зовнішнім API
 • REST API & HTTP реквести
 • Проміси
 • Fetch, async...await

Просунутий JS

 • Символи, сети й мапи
 • Деструктуризація та спред оператор
 • Робота з модулями
 • Імпорт та експорт модулів

Особливості курсу

 • Вебінари з куратором та групою щовівторка та щочетверга о 19:30
 • Real-life завдання
 • Курсовий проєкт
 • Регулярний фідбек
 • Сертифікат за здобутки
 • Можна повернути кошти протягом 7 днів від початку курсу

Викладачі курсу

 • Микола Романюк - Frontend/Team Lead в Blackthorn Vision, Frontend Supervisor в BotsCrew
 • Микола Губицький - Frontend Developer в Movadex
 • Мирослав Коломієць - Frontend Developer
 • Роман Чиж - Team Lead в Aleph1, розробник в Swag.com
 • Артем Козяр - Куратор
 • Сергій Кононов - Senior Frontend Developer в VistaCreate
 • Марія Каніцька - Chief People Officer at Blackthorn Vision (Запрошена лекторка)
 • Ольга Органіста - Head of Recruitment at Blackthorn Vision (Запрошена лекторка)
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
25.06.2024
Длительность
38 занятий
Уровень
Для опытных
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
уточняйте
Гибкий графикВыдаётся диплом/сертификат
Hillel IT school
 • JavaScript
 • Frontend
Подробнее

Після проходження курсу випускники здобудуть навички для застосування JavaScript на достатньому рівні, щоб писати скрипти та форми, навчаться працювати з AJAX, а також налаштовувати збірку проекту. Успішне завершення курсу дозволяє претендувати на вакансії Junior Front-End Developer.

Програма курсу

Знайомство з JS

 • Знайомство та план курсу
 • Введення в технологію веб-розробки
 • Підключення скриптів, перший запуск програми
 • Взаємодія з користувачем через примітивні функції
 • Git, Github

Змінні та оператори

 • Коментарі
 • Оголошення змінних
 • Сплив змінних
 • Порівняння var, let, const
 • Типи даних
 • Оператори

Умовні конструкції

 • Умовна конструкція if/else
 • Умовна конструкція switch
 • Тернарний оператор
 • Практика

Цикли

 • Введення в цикли
 • Види циклів
 • Цикл while
 • Цикл do…while
 • Цикл for
 • Інструкції break та continue
 • Вкладені цикли
 • Нескінчені цикли
 • Практика

Масиви

 • Основи роботи з масивами
 • Варіанти створення масивів
 • Методи для роботи з масивами
 • Перебір масивів за допомогою циклів for, for…in, for…of
 • Видалення елементів з масиву
 • Створення простих об’єктів
 • Практика

Основи функцій

 • Основи роботи з функціями
 • Варіанти створення функцій
 • Параметри функцій, значення за замовчуванням
 • Область видимості функції
 • Передача параметрів у функцію за значенням та за посиланням
 • Повернення значення з функції
 • Замикання
 • Лексична область видимості
 • Рекурсія

Контекст виконання функції

 • Глобальний об'єкт window
 • Функціональний контекст
 • Функції в об’єктах — методи
 • Методи підміни контексту
 • Стрілочні функції та їх відмінності від звичайних

Функції

 • Функція-коллбек
 • Функція вищого порядку
 • Перебір масивів за допомогою методів forEach, find, map, filter, reduce

DOM

 • Що таке DOM?
 • Отримання існуючих DOM-елементів
 • Динамічне створення та видалення нових DOM-елементів
 • Керування атрибутами та вмістом DOM-елементів
 • Можливі події
 • Додавання обробників подій DOM-елементів

Events

 • Фази обробки подій
 • Делегування подій
 • Об'єкт event та його методи
 • BOM-об'єкти

Робота з формами

 • Основні елементи-керування
 • Базові навички динамічної роботи з елементами керування
 • Валідація отриманих даних від користувача

WebStorages

 • Cookies
 • LocalStorage
 • SessionStorage
 • Практика

Практика та Livecoding

 • Регулярні вирази
 • Створення регулярного виразу
 • Робота з регулярними виразами за допомогою методів
 • Модифікатори регулярних виразів
 • Структура шаблонів. Метасимволи. Дужки. Квантифікатори

Бібліотеки та фреймворки

 • Огляд популярних бібліотек та фреймворків
 • Встановлення бібліотек за допомогою NPM
 • Приклади роботи з розповсюдженими бібліотеками

Асинхронне виконання коду

 • EventLoop
 • Функції відкладеного виконання коду

ESNext

 • EcmaScript
 • Babel
 • Spread & Rest оператори
 • Деструктуризація масивів та об’єктів
 • Оператор Nullish coalescing
 • Оператор Optional chaining
 • Інші найновіші оператори

HTTP

 • Огляд клієнт-серверної архітектури
 • Що таке протокол HTTP та як він працює
 • Огляд технології Ajax
 • Методи роботи з сервером по технології Ajax
 • Приклади відкритих API
 • Технологія WebSockets

Promise

 • Вступ до Promise
 • Стан Promise
 • Обробка Promise за допомогою методів then, catch, finally
 • Одночасна обробка кількох Promise
 • Livecoding

ООП

 • Основні поняття ООП
 • Фунції-конструктори
 • Прототипне успадкування
 • Створення об’єкту з певним прототипом
 • Створення сутностей за допомогою class
 • Успадкування сутностей створених через class
 • Приватні властивості
 • Статичні властивості за методи class
 • Практика

Робота з асинхронними функціями

 • Створення власних асинхронних функцій
 • Обробка асинхронних функцій з інструкцією await
 • Обробка помилок

Системи збирання коду

 • Огляд сучасних систем збирання коду
 • Основи роботи з Gulp
 • Компіляція та зборка sass-файлів
 • Транспіляція та зборка js-файлів
 • Плагін ESLint

Webpack

 • Огляд можливостей Webpack
 • Встановлення та конфігурація Webpack
 • Налаштування базових лоадерів та плагінів до Webpack
 • Запуск локального серверу за допомогою Webpack

Node.js

 • Огляд технології Node.js
 • Створення сервера на Node.js
 • Приклад створення сервера за допомогою бібліотеки express на Node.js
 • Приклад роботи власного фронтенд та бекенд додатків
 • Огляд програми Postman

React

 • Огляд поняття SPA
 • Введення в React
 • Основні концепції React
 • Створення первого React-додатку
 • Основи роботи з JSX
 • Варіанти створення компонентів
 • Передача props до компонентів
 • Обробка подій у React-компонентах

Компоненти React

 • Етапи життєвого циклу компонентів
 • Порівняння класових та функціональних компонентів
 • Робота з класовим компонентом
 • Методи життєвого циклу класового компоненту
 • Робота зі state

Функціональні компоненти в React

 • Основи роботи з функціональним компонентом
 • Особливості роботи з хуками: useState, useEffect, useRef, useCallback, useMemo, useContext
 • Створення власних хуків

Робота з формами в React

 • Робота з основними елементами керування форми

Маршрутизація в React

 • Основи роботи з бібліотекою react-router-dom

Бібліотеки для роботи з React-компонентами

 • Огляд бібліотек-компонентів AntD/Material UI
 • Робота з стилями у React за допомогою CSS-модулів та бібліотеки styled-components
 • Огляд бібліотеки для створення таблиць даних Ag Grid

Redux

 • Що таке state management?
 • Вступ до Redux та основні поняття
 • Основні етапи data flow у Redux
 • Інтеграція Redux з React-додатком
 • Робота з хуками useDispatch та useSelector
 • Middlewares на прикладі redux-thunk
 • Livecoding

Redux-Toolkit

 • Оптимізація роботи з Redux за допомогою Redux-Toolkit
 • Основні поняття Redux-Toolkit
 • Створення та використання RTK Query

TypeScript

 • Вступ до TypeScript – переваги та недоліки
 • Статична типізація у TypeScript
 • Типи та інтерфейси
 • Аліаси, можливі значення, необов’язкові параметри
 • Generics
 • Робота з TypeScript в React-додатку

Тестування React-додатків

 • Основні поняття тестування програмного забезпечення
 • Модульне тестування за допомогою бібліотеки Jest
 • Тестування React-додатків за допомогою бібліотеки React-Testing-Library

Екзамен

Особливості курсу

 • Для фахівців, які вже вміють верстати і бажають поглибити свої знання
 • Заняття проходять в режимі онлайн-трансляції
 • Особистий кабінет для кожного учня
 • Оперативна служба підтримки студентів
 • Відеозаписи занять зберігаються в особистому кабінеті
 • Усі записи уроків залишаються у студентів після закінчення навчання
 • Велика кількість практичних занять і Livecoding
 • Викладачі курсу - практикуючі фахівці, що працюють в топових компаніях
 • Можливість повернути всі внесені за навчання кошти до шостого заняття
 • Бонуси курсу:
  • тренінги по проходженню співбесіди та складанню резюме з HR-фахівцем компанії;
  • тестова співбесіда з технічним фахівцем.

Викладачі курсу

Роман Таран - Senior Front-end Engineer в EPAM.
Сергій Продан - Front-end Developer в Relevant Software.
Сергій Кононов - Senior Front-end Developer в VistaCreate.
Роман Бойко - Senior Front-end Developer в Ciklum.
Владислав Тамащук - Senior JavaScript Engineer в Capgemini Engineering.
Ростислав Скиба - Software Engineer в Eleks.

Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
17.06.2024
Длительность
48 часов
Уровень
Для начинающих
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
уточняйте
Гибкий графикВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
Networking Technologies
 • JavaScript
 • Frontend
Подробнее

Програма курсу

Основи

 • Змінні
 • Типи даних
 • Браузерні функції
 • Перетворення типів даних
 • Базові оператори, математика
 • Оператори порівняння
 • Оператор 'if', '?', 'switch', '??'
 • Console, comments

Цикли

 • Цикл for
 • Цикл while
 • Цикл do...while
 • Цикл for in
 • Цикл for of

Функції

 • Основи функцій
 • Function Expression
 • Стрілочні функції
 • Область видимості функції
 • Замикання функцій

Масиви

 • Основи
 • Методи масивів
 • Перебирання масивів
 • Map i Set
 • Spread i Rest
 • Деструктуризація

Дата та час

 • Об'єкт дати
 • setTimeout() та setInterval()

DOM та робота з браузером

 • DOM
 • Пошук по елементам
 • Зміна елементів
 • Перебирання
 • Створення, вставка та видалення
 • Робота з подіями
 • Події миші
 • Події клавіатури
 • Робота з формами

Інструменти які ти вивчиш на курсі

 • JavaScript
 • VS Code
 • GitHub

Навички які ти отримаєш після курсу

 • Вміння самостійно робити програми рівня панелі адміністратора, та виявляти й виправляти помилки в коді
 • Глибоке розуміння мови JavaScript, синтаксису, типів даних, змінних, функцій та об'єктів
 • Вміння застосовувати захоплюючі ефекти на сторінках та реалізовувати інший цікавий функціонал
 • Вміння впевнено представляти себе на співбесіді та розвивати свої SoftSkills

Викладачі курсу

Владислав Ралець - Front End Developer at CGI

Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
21.06.2024
Длительность
350 часов
Уровень
Для начинающих
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
5 000 UAH за месяц
Вечерние занятияВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
DAN IT Education
 • JavaScript
 • Node.js
 • Fullstack
Подробнее

На курсі Ви навчитесь розробляти адаптивні сайти різної складності за допомогою JavaScript, CSS і HTML, а також програмувати серверну систему на Node.js і Express. Після закінчення навчання видається сертифікат, а також у вас буде 5 проєктів для власного портфоліо та ряд софт навичок для отримання свого першого оферу.

Програма курсу

Модуль: Soft Skills

 • Основні комунікативні навички
 • Орієнтування у ситуації спілкування
 • Управління емоціями
 • Емоційний інтелект
 • Критичне мислення
 • Робота у команді
 • Самопрезентація

Підготовка до початку курсу

 • Після успішного проходження тестувань та зарахування на курс студенти отримують список матеріалів з Javascript та перше теоретичне завдання, щоб на першому ж занятті одразу перейти до практики

Модуль 1: Основи HTML, CSS, та JavaScript

 • Основи HTML, CSS і JavaScript
 • Emmet
 • Git і Gitlab
 • Інструменти розробки Chrome
 • Font Awesome
 • HTML5, CSS3
 • Flexbox, Grid Layout
 • Функції, об’єкти, масиви
 • DOM, цикли та вихідні рядки коду
 • Написання проєкту цільової сторінки з динамічними елементами та візуальними ефектами

Модуль 2: HTML/CSS просунутий рівень

 • Адаптивна розробка
 • Mobile First
 • Основи npm
 • package.json
 • Gulp і його модулі
 • Препроцесори CSS: SASS, SCSS

Модуль 3: JavaScript просунутий рівень

 • Замикання
 • Основи ООP
 • Прототипи, класи ES6
 • Знайомство з Bootstrap
 • AJAX і CORS
 • Promise і Fetch
 • Axios
 • Async/Await

Модуль 4: React.js

 • Основи React.js
 • Створення вкладених компонентів, посилання на DOM
 • propTypes, defaultProps
 • Життєвий цикл компонента
 • React Router
 • React hooks
 • Робота з Redux
 • Асинхронні дії
 • Юніт тести
 • Context API

Модуль 5: Основи Node.js та Typescript

 • Модульна система. Модулі commonjs
 • Глобальні змінні
 • Модулі fs і path
 • Налагодження Node.js
 • Основи Typescript
 • Query string
 • Обробка помилок
 • CORS
 • TypeScript

Модуль 6: Express.js

 • Middlewares
 • Маршрутизатор
 • Зворотні виклики маршрутизатора
 • Об’єкти запиту/відповіді

Модуль 7: Бази даних і SQL

 • Основи SQL
 • TypeORM
 • Створення віддалених баз даних
 • Схеми баз даних
 • Міграції

Модуль 8: Теми просунутого рівня

 • Розгортання програми
 • CI/CD
 • Авторизація/автентифікація
 • Postman
 • Swagger
 • Websokets

Воркшопи

Soft skills, технічна англійська та підготовка до співбесіди

Фінальний проєкт

Особливості курсу

 • Живі заняття у вечірній час (19:00-22:00)
 • Система оцінки знань
 • Підтримка ментора
 • Велика кількість практичних завдань
 • 5 проєктів для портфоліо
 • Допомога у працевлаштуванні

Викладачі курсу

 • Станіслав Чірва - Senior Frontend (JS) Engineer, EPAM Systems
 • Олексій Колісник - Middle Front End developer, Galaxy Control Systems
 • Максим Луцков - Middle Front-end developer, Freelance
 • Андрій Моргун - Middle front-end engineer, LULU Software
 • Микола Несміянов - Middle Frontend Developer, Freelance
 • Іван Сердюков - Web development lead at Clario
 • Володимир Білоус - Middle Frontend developer в Memcrab LLC
 • Ігор Тоболяков - Front End Developer в Newfold Digital
 • Арсеній Деркач - Front-end React developer в Revjet
 • Максим Матвеєв - FrontEnd developer, Freelance
 • Богдан Адмін - Senior Software Engineer, NDA
 • Віталій Мудрий - Software Engineer в Gravity
 • Роман Марченко - Senior Frontend Developer, Freelance
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
21.06.2024
Длительность
450 часов
Уровень
Для начинающих, Для опытных
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
5 500 UAH за месяц
Вечерние занятияВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
DAN IT Education
 • Java
 • JavaScript
 • Fullstack
Подробнее

Курс дозволить опанувати FrontEnd та BackEnd, фреймворки Spring IoC, Spring Security, Hibernate, Spring Data, jQuery, Node.js, Express.js, React.js, Redux. Після закінчення навчання у вас буде 8 готових проєктів для портфоліо, вміння працювати у команді та можливість створювати круті продукти самостійно завдяки універсальності знань.

Програма курсу

Модуль: Soft Skills

 • Основні комунікативні навички
 • Орієнтування у ситуації спілкування
 • Управління емоціями
 • Емоційний інтелект
 • Критичне мислення
 • Робота у команді
 • Самопрезентація

Підготовка до початку курсу

 • Після успішного проходження тестувань та зарахування на курс студенти отримують список книг із Java та перше теоретичне завдання, щоб на першому ж занятті одразу перейти до практики

Клієнтські технології JavaScript / FrontEnd

 • Створення повністю адаптивного сайту або розширення за допомогою HTML, CSS, шаблонів
 • Розробка веб-додатків з використанням принципу Single page application
 • Вивчаються інструменти для створення веб-інтерфейсів будь-якого рівня складності (JavaScript, jQuery, Node.js, Express.js, React.js, Redux)

Серверні технології Java EE / BackEnd

 • Java EE
 • Фреймворки:
  • Spring IoC
  • Spring Security
  • Hibernate
  • Spring Data
 • Бази даних SQL, NoSql
 • Веб-сервера і хмарні технології
 • Основи об’єктно-орієнтованого програмування
 • Принципи ООП/SOLID
 • Шаблони проєктування
 • TDD
 • Також в модулі передбачено парне програмування, створення онлайн-магазинів, розбір і написання програм Tinder, Instagram

Алгоритми та структура даних

 • Основні алгоритми та структури метаданих
 • Звичайні та типізовані масиви
 • Строкові змінні
 • Зв’язані списки
 • Стеки та черги
 • Хеш, графи, DFS і BFS
 • Динамічне програмування
 • Дерева
 • Алгоритми кешування
 • Під час проходження модуля передбачено розв’язання не менше 60 кейсів, користуючись практичним підходом

Воркшопи

Soft skills, технічна англійська та підготовка до співбесіди

Фінальний проєкт

Особливості курсу

 • Живі заняття у вечірній час (19:00-22:00)
 • Система оцінки знань
 • Підтримка ментора
 • Велика кількість практичних завдань
 • 8 проєктів для портфоліо
 • Допомога у працевлаштуванні

Викладачі курсу

 • Олексій Рихальський - Software Architect, NDA
 • Володимир Стішковський - Node.js Backend developer, Eventyr
 • Микита Євдокименко - Software Lead Developer at Xenoss
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
01.07.2024
Длительность
5 недель
Уровень
Для начинающих
Язык обучения
Ukrainian, English
Стоимость
9 199 UAH за курс
Вечерние занятияВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
SoftServe Academy
 • JavaScript
 • Frontend
Подробнее

Обирай, якщо хочеш стати веб-девелопером

План курсу

Introduction to the course

Understanding how web browsers and web servers communicate. Introduction tools: Web-browser Developer Tools, Web page prototyping tools, IDE.

HTML5

 • HTML Document Structure
 • Tag Pairs
 • Element
 • Links
 • Nesting
 • HTML Validator
 • New and deprecated tags in HTML5
 • Image basics
 • Video and Audio
 • Semantic markup
 • Tables
 • Lists
 • Forms: data input and validation

CSS3 Part 1

 • Adding CSS to a webpage
 • Selectors
 • Specificity
 • Font Basics
 • Inline and Block flow
 • CSS Positioning
 • Overflow
 • Z-Index
 • Vendor Prefixes
 • Box Models
 • Inherited Properties
 • Browser Default Styles
 • Layouts Intro

CSS3 Part 2

 • FlexBox Model
 • CSS Grid Layout
 • Media Queries
 • CSS Effects

CSS3 Part 3

 • CSS Practice
 • Making a layout for a typical web page

Bootstrap

Using Bootstrap 5 CSS Framework for a typical elements web page

JavaScript (ES2021) Part 1

 • Adding JavaScript to a webpage
 • Comments
 • Data Types
 • Declaring variables
 • Typecasting
 • Functions
 • Conditions
 • Ternary Operator
 • Switch

JavaScript (ES2021) Part 2

 • Loops
 • Anonymous and Arrow Functions
 • Arrays

JavaScript (ES2021) Part 3

 • Objects
 • Prototype-Based Inheritance
 • Dictionaries
 • Closures
 • Promises
 • asunc/await

DOM Manipulation

 • Intro to DOM
 • Locating elements on DOM
 • Modifying DOM
 • Setting Event Handlers

Fetch/Ajax, NodeJS

 • Using Fetch/Ajax to communicate with server
 • Intro to NodeJS

Online shop

Build full-featured online shop

Intro to React

First steps to create applications with React

Після закінчення курсу ти вмієш:

 • створювати коректну розмітку HTML-сторінки і перевіряти її за допомогою валідатора
 • писати селектори в CSS
 • створювати CSS-стилі, зокрема для верстки сторінки з використанням FlexBox та CSS Grid Layout та підтримкою responsive і візуальних ефектів
 • створювати JavaScript-код для вирішення типових задач клієнтського веб-програмування
 • структурувати і проектувати JavaScript-код з використанням функцій та об’єктів, обирати та створювати коректні колекції даних, а також оформлювати код відповідно до Google JavaScript Style Guide
 • інтегрувати JavaScript і HTML, зокрема знати різні варіанти включення JavaScript до HTML, а також задання обробників подій, створення HTML-форм, побудова і використання регулярних виразів у JavaScript і HTML
 • здійснювати пошук помилок за допомогою вбудованого відладчика у браузері, моніторити використання ресурсів, користуватися консоллю для виводу інформації
 • використовувати бібліотеку jQuery для маніпуляції елементами DOM, створення базових ефектів та виконання Ajax-запитів
 • створювати і виконувати Ajax/Fetch-запити, використовувати формати XML і JSON для передачі даних
 • використовувати Git для збереження версій проекту і публікації сайту на GitHub

Особливості курсу

 • Не потрібно розтягувати навчання на роки: опанувати основи HTML, CSS i JavaScript можна за лічені тижні
 • Це базовий курс, проходження якого дозволить прискоритись у вивченні інших мов програмування, що використовуються у Web, зокрема C#, Python чи Java
 • Доступний кожному: вивчення HTML5, CSS3 i JS не потребує надзусиль чи додаткових знань з комп'ютерних наук
 • Знаючи HTML5, CSS3 i JS, ти легко налагодиш взаємодію з веб-дизайнерами чи девелоперам
 • HTML/CSS/JS - це комплект із трьох мов, які розуміють усі веб-браузери (Safari, Firefox, and Google Chrome та ін.)
 • HTML, CSS і JS дозволять тобі створювати сучасні, адаптовані для мобільних пристроїв та десктопів веб-сайти з високим рівнем SEO-оптимізації
 • Підтримка ментора впродовж навчального процесу
 • Підсилення твого CV
 • Доступ до додаткових е-курсів для навчання у власному темпі
 • Онлайн-курси за рівнем англійської та Speaking Club
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
22.09.2024
Длительность
20 часов
Уровень
Для начинающих
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
4 235 UAH за курс
Гибкий графикВыдаётся диплом/сертификат
QALight
 • JavaScript
Подробнее

Курс присвячений основам програмування мовою JavaScript. На заняттях ви познайомитеся з основами мови, основними концепціями, бібліотекою jQuery та на практичних прикладах навчитесь створювати динамічні елементи сторінок.

Програма курсу

Основи мови JavaScript

 • Змінні.
 • Типи даних.
 • Приведення типів. Тривіальні типи.
 • Оператори. Оператори інкременту й декременту.
 • Цикли: while, do while, for.
 • Керуючі конструкції if – else, else – if.
 • Мітки.
 • Переривання і продовження циклу.
 • Керуюча конструкція switch.

Функції

 • Робота з математичними функціями.
 • Способи оголошення функцій.
 • Область видимості.
 • Анонімні функції й замикання.
 • Рекурсія.

Обробка помилок і налагодження

 • Консоль і dev tools.
 • Обробка помилок.
 • Порядок виконання коду.
 • Error object.
 • Workflow налагодження.

Структури даних: об'єкти й масиви

 • Властивості об'єкта.
 • Методи об'єкта.
 • Методи функцій.
 • Робота з рядками.
 • Робота з масивами.

Document Object Model (DOM) — об'єктна модель документа

 • Робота з елементами HTML сторінки.
 • Структура документа.
 • Вибірка елементів документа.
 • Навігація по вузлах документа.
 • Створення, вставка й видалення вузлів.
 • Html-форми.

Події

 • Як працює механізм подій.
 • Робота з обробниками подій.
 • Події завантаження документа.
 • Події миші.
 • Події клавіатури.

Дата й таймери

 • Робота з датами.
 • Робота з таймерами.

Browser object model (BOM — об'єктна модель браузера)

 • Об'єкт window (history, location, navigator, screen).
 • Адреса документа й навігація по ньому.
 • Історія відвідувань.
 • Інформація про браузер і про екран (Navigator, Screen).
 • Діалоги.
 • Iframes.

Основи jQuery

 • Селектори.
 • Робота з подіями jQuery.
 • Маніпуляції з DOM.
 • Зміна властивостей та атрибутів.

jQuery Плагіни

 • Ефекти й анімація бібліотеки jQuery.

Особливості курсу

 • Заняття проходять у вечірній час
 • Практика на реальних проєктах
 • Підтримка під час та після навчання
 • Свідоцтво про закінчення курсу

Вимоги для проходження курсу

 • Знання основ HTML5 і CSS3

Викладачі курсу

Іван Ніконов - керівник групи розробки веб-проектів.

Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
28.06.2024
Длительность
36 часов
Уровень
Для опытных
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
238 USD за курс
Вечерние занятияВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментора
CyberBionic Systematics
 • JavaScript
Подробнее

На курсі JavaScript Базовий ви зможете детально вивчити семантику та особливості роботи з конструкціями мови JavaScript.

Програма курсу

Пошук елементів та DOM дерево

 • Поняття оточення в JavaScript
 • DOM - Document Object Model
 • BOM - Browser Object Model
 • Пошук елементів у DOM, використання методів querySelector і querySelectorAll
 • Типи вузлів DOM дерева
 • Основні властивості вузлів DOM дерева
 • Методи для навігації вузлами DOM дерева

Зміна DOM дерева. CSS стилі

 • Способи створення вузлів в DOM дереві
 • Вставка і видалення вузлів
 • Способи клонування вузлів DOM дерева
 • Властивості і атрибути елементів
 • Методи для роботи з атрибутами
 • Робота з одними атрибутами data
 • Використання CSS стилів, властивості className і classList
 • Обчислені стилі і робота з ними

Події. Частина 1

 • Що таке подія
 • Основні події
 • Обробка подій через HTML атрибути
 • Обробка подій через властивості вузлів DOM дерева
 • Обробка подій за допомогою методу AddEventListener

Події. Частина 2

 • Об'єкт Event для отримання додаткових даних при обробці події
 • Події DOMContentLoaded і load
 • Приклади обробки подій миші
 • Приклади обробки подій клавіатури

Події. Частина 3

 • Фази проходу події DOM деревом
 • Реєстрація обробника події на різні фази
 • Скасування виконання дії, за замовчуванням пов'язаної з подією
 • Скасування спливання або занурення події
 • Приклади використання делегування події при використанні методу addEventListener

Функції-конструктори

 • Різниця між функцією-фабрикою і функцією-конструктором
 • Використання функцій-конструкторів
 • Робота з прототипами
 • Циклічна конструкція for / in
 • Використання ключового слова instanceof

Класи

 • Поняття класів
 • Використання ключового слова class
 • Конструктори і методи класів
 • Getter і setter
 • Закриті та відкриті поля класів

Класи. Наслідування

 • Наслідування класів в JavaScript
 • Ключове слово extends
 • Робота з конструкторами в класах-спадкоємцях
 • Використання ключового слова super
 • Перевизначення методів
 • Статичні методи і властивості

Контекст функції

 • Що таке контекст функції
 • Зміна контексту через методи apply, call і bind
 • Планування виклику функції, використання методів setTimeout і setInterval
 • Контекст в стрілочних функціях
 • Особливості використання контексту при використанні функцій зворотного виклику

Замикання

 • Глобальний об'єкт і глобальні змінні, що таке globalThis
 • Контекст виконання
 • Лексичне оточення
 • Замикання
 • Приклади використання замикань

Форми і елементи управління

 • Тег form
 • Способи отримання форми і її елементів через JavaScript код
 • Приклади роботи з основними елементами управління через JavaScript код

Перевірка даних форми

 • Обробка події submit
 • Події blur і focus
 • Події copy, paste і cut
 • Вбудована перевірка користувацького введення (HTML5 валідація)
 • Додавання своєї логіки до вбудованої перевірки користувацького введення форм
 • Основи роботи з регулярними виразами і приклади застосування регулярних виразів для перевірки користувацького введення
 • Створення сценарію для перевірки користувацького введення

Cookies i Web Storage

 • Що таке cookies і як з ними працювати в JavaScript
 • Огляд Web Storage API
 • Використання sessionStorage і localStorage
 • Подія storage

Обробка виключень

 • Що таке виключення
 • Конструкція try catch
 • Використання блоку finally
 • Використання ключового слова throw
 • Створення користувацьких виключень

Асинхронний код. Promise

 • Що таке синхронний і асинхронний код
 • Використання функцій зворотного виклику для організації асинхронного коду
 • Використання Promise для асинхронного коду
 • Ланцюжки promise
 • Обробка винятків при роботі з Promise
 • Використання методів Promise API

Мережеві запити

 • Що таке HTTP
 • Структура HTTP протоколу, як виглядає запит і відповідь
 • Використання методу fetch для відправки HTTP запиту через JavaScript код
 • Налаштування HTTP запиту під час роботи з методом fetch
 • Скасування HTTP запиту, відправленого через метод fetch

Практичне заняття

Частина 1

Практичне заняття

Частина 2

Особливості курсу

 • Практичні заняття і перевірка ДЗ
 • Безкоштовний відеокурс
 • Онлайн тестування і сертифікація

Викладачі курсу

 • Віталій Мазяр - Web Frontend Developer
 • Богдан Мартиненко - Frontend Developer
 • Тарас Заславський - Frontend Developer
 • Владислав Бєлік - React Frontend Developer
 • Ростислав Сілівейстр - Web Frontend Developer
 • Олексій Татаренков - Frontend Developer
 • Олексій Кучеренко - тренер-консультант напрямку Frontend
 • Олександр Виноградов - Software Developer
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
Дата формується
Длительность
-
Уровень
Для детей
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
уточняйте
Гибкий графикВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
Junior IT
 • C / C++
 • JavaScript
Подробнее

Курс модульний та базові основи мов програмування вивчаються послідовно - у першому модулі - Java Script, у другому модулі - С++. Після закінчення курсу у студентів буде кілька проектів, написаних за допомогою вивчених мов, розуміння та вміння використовувати базові основи Java Script та С++.

План курсу

Що вивчають на курсі

 • Базові елементи JavaScript, включаючи різні види даних, умовних конструкцій, операторів циклів та функцій
 • Ознайомлення з jQuerty, об'єктно-орієнтоване програмування
 • Написання алгоритмів, структура програм мови С++
 • Типи змінних, основні конструкції, зокрема цикли і керуюча структура мови С++
 • Робота з файлами, а також з деякими особливостями мови С++

Що учень буде вміти

 • Створювати прості HTML-сторінки, напише текстову версію гри "Шибениця"
 • Викладати думки у зрозумілому для комп'ютера вигляді: чітко та послідовно
 • Розбивати завдання на підзавдання, шукати та знаходити оптимальні шляхи вирішення
 • Реалізувати як існуючі, так і власні алгоритми

Що учень матиме

 • Самостійно створений сайт, написаний з використанням HTML, CSS та елементів Javascript
 • Цілий ряд WEB-сторінок, написаних протягом навчання
 • Навичка пошуку та аналізу інформації для розміщення на сайті
 • Вміння використовувати графічний редактор Photoshop для підготовки зображень до сайту

Особливості курсу

 • Групи до 10 осіб
 • Програми розроблені з урахуванням віку дитини
 • Заняття записуються і завжди є можливість повторити матеріал
 • У кожного студента своє обладнане робоче місце
 • В особистому кабінеті розміщені всі навчальні матеріали
 • Заняття проводяться за розкладом як у буденні дні, так і у вихідні
 • За потребою надаємо можливість комбінувати online/offline навчання
 • Викладачі - практикуючі IT фахівці з досвідом роботи з дітьми понад 3 роки
 • Сертифікат про проходження курсу
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
Дата формується
Длительность
9 месяцев
Уровень
Для детей
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
уточняйте
Гибкий графикВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
Junior IT
 • JavaScript
Подробнее

На курсі наші студенти створюють повноцінні програми, змінюють динамічні елементи на сайті, зокрема додають анімацію та інші візуальні ефекти. Після закінчення навчання ваша дитина представить свій власний проєкт, над яким працювала протягом навчального року.

План курсу

Що вивчають на курсі

 • Базові елементи Javascript
 • Скрипти та порядок їх виконання
 • Типи даних (прості та посилальні)
 • Змінні
 • Умовні оператори
 • Функції, масиви, об'єкти
 • Діапазони, розміщення
 • Числа та оператори
 • Цикли
 • Використання елементів canvas

Що учень буде вміти

 • Розбиратися в основах програмування Javascript
 • Створювати прості програми з урахуванням мови програмування
 • Додавати та активно використовувати візуальні ефекти на веб-сторінці
 • Створювати прості веб-сторінки
 • Самостійно чи в команді розробляти код
 • Створювати прості та складніші проєкти, які навчать логічному та абстрактному мисленню та творчості

Що учень матиме

 • Створений власний проєкт із нуля
 • Цілий ряд простих працюючих програм написаних протягом навчання
 • Самостійно створені програми, ігри, візуальні ефекти на веб-сторінках
 • Навички працювати у команді над великими проєктами
 • Вміння працювати з чужим кодом щодо помилки

Особливості курсу

 • Групи до 10 осіб
 • Програми розроблені з урахуванням віку дитини
 • Заняття записуються і завжди є можливість повторити матеріал
 • Дається домашнє завдання для самостійної роботи
 • В особистому кабінеті розміщені всі навчальні матеріали
 • Заняття проводяться за розкладом як у будні дні, так і у вихідні
 • Розклад та викладач протягом курсу навчання не змінюються
 • Викладачі - практикуючі IT фахівці з досвідом роботи з дітьми понад 3 роки
 • Сертифікат про проходження курсу
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
Будь-який момент
Длительность
-
Уровень
Для начинающих
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
840 UAH за курс
Гибкий графикВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
ITGid
 • JavaScript
Подробнее

Друга частина зосереджена на структурах даних: об'єктах, set, масивах, map, рядках та роботі з AJAX запитами. Також в курсі багато уваги приділено поглибленню тем: подія, делегування, робота з цим. Все, що потрібно для впевненого написання коду в JS.

Програма курсу

Спринти

 • Як навчатися на курсі JS24: інтерфейс, секрети, коди завантаження та перевірка кодів
 • Масиви, операції з масивами, базові методи. Особливості виведення. Баги
 • Методи масивів: isArray, indexOf, at, includes, map, filter, split
 • Алгоритми пошуку за масивами
 • Вкладені цикли
 • Двовимірні та багатовимірні масиви, застосування масивів для реалізації двовимірних ігор
 • Проєкт: TicTacToe. Модель та візуалізація
 • Об'єкти: створення, перебір, висновок. Методи отримання ключів масиву та значень. Комбінування методів
 • Набори даних - Set
 • Сховище даних Map
 • Рядки та робота з ними. Операції з пошуку у рядках, трансформації рядків
 • Об'єкти. Властивості та методи. This в Об'єктах. Контекст
 • Об'єкт Date(). Робота з датою, трансформація даних у датах
 • Повторення дій: setInterval, setTimeout
 • Події клавіатури. Реалізація контролю введення в input - проєкт
 • Сховища даних JavaScript. LocalStorage, CookieStorage. Події - оновлення LS
 • Робота з AJAX. Види запитів: POST, GET, PUT, DELETE. Робота з API. Crossorigin
 • JSON як структура даних. Операції з JSON
 • AJAX Fetch. Працюємо з API
 • AXIOS для запитів. Робота із сторонніми пакетами
 • Проміси, ланцюжки промісів, черги. Працюємо з API
 • Основи написання тестів для програм JS
 • TicTacToe - моделюємо через двовимірний масив

Вивчаємо:

 • Array and push, pop, shift, unshift
 • Array methods: isArray, indexOf...
 • Array methods: includes, map, filter
 • Array methods: join, split, at, reduce
 • Object, For in, For of
 • Object.keys, Object.values
 • Set
 • Map
 • String, substr
 • new()
 • this
 • Date()
 • setInterval
 • setTimeout
 • event
 • key event
 • LocalStorage
 • CookieStorage
 • AJAX
 • GET, POST, PUT, DELETE
 • API
 • Crossorigin
 • JSON
 • Fetch
 • AXIOS
 • Promise, PromiseAll
 • Mocha, UnitTest

Особливості курсу

 • 555 мин. відео
 • 21 спринт
 • 475 тасок
 • Проєкт
 • Допомога та підтримка
 • Розбір та усунення багів
 • Доступ без обмежень по часу
 • Сертифікація
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
Будь-який момент
Длительность
-
Уровень
Для начинающих
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
700 UAH за курс
Гибкий графикВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
ITGid
 • JavaScript
Подробнее

В курсі ви навчитеся створювати програми на JavaScript, виводити інформацію на сторінку HTML, отримувати інформацію зі сторінки, навчитеся працювати з паролями, списками, textarea, checkbox, radiobuttons. Розробити калькулятор для будівельного сайту. Вивчіть структури мови – розгалуження, цикли, навчитеся працювати з атрибутами елементів DOM, створювати елементи та маніпулювати ними на сторінці. Вивчіть функції (іменовані, анонімні, стрілочні) та закріпіть знання величезною кількістю завдань.

Програма курсу

Спринти:

 • Як навчатися на курсі JS24: інтерфейс, секрети, коди завантаження та перевірка кодів
 • Перша програма JavaScript. Налаштовуємо середовище розробки
 • Виведення інформації JavaScript на сторінку. Методи innerHTML, textContent
 • Змінні та константи в JavaScript
 • Процедури та події у JavaScript. Прив'язка подій до функцій
 • Робота з input, select, textarea, checkbox JavaScript
 • Розгалуження у програмі. Оператори if, else if, else. Switch - case
 • Проєкт - калькулятор на будівельному сайті
 • Цикл for - повторення дій у програмі
 • Цикл while, do while
 • Робота з атрибутами JavaScript
 • Робота з класами CSS
 • Створення елементів JavaScript
 • Функції, анонімні функції, аргументи, значення, що повертаються
 • Стрілочні функції: синтаксис, this, оптимізація, плюси та мінуси
 • Події у JS. Події: copy, cut, paste, focus, contextmenu та інші. AddEvent, RemoveEvent

Вивчаємо:

 • Робота з VSCode
 • Створення JS додатків
 • Робота з колекціями HTML та Node елементів
 • Виведення текстової інформації на HTML сторінку
 • Створення HTML елементів
 • querySelector
 • querySelectorAll
 • textContent
 • innerHTML
 • Змінні
 • Константи
 • Області видимості
 • Робота з number
 • Робота зі string
 • Конкатенація
 • Інтерполяція рядків
 • Робота з DOM
 • Процедури
 • Події
 • Функції
 • Прив'язки функцій до подій
 • Робота з input
 • Робота з select
 • Робота з textarea
 • Робота з checkbox
 • Розгалуження програм
 • Оператор if
 • Оператор else if
 • else
 • switch case
 • Тернарний оператор
 • Цикл for
 • Цикл while
 • Цикл do while
 • Робота з атрибутами
 • setAttribute
 • getAttribute
 • Глобальні атрибути
 • Робота з класами CSS
 • Додавання класів CSS
 • Перевірка класів CSS
 • Видалення класів CSS
 • Переключення класів CSS
 • createElement
 • append
 • prepend
 • replaceWith
 • before
 • after
 • Видалення елемента в DOM
 • outerHTML
 • outerText
 • insertAdjacentHTML
 • insertAdjacentText
 • Анонімні функції
 • Іменовані функції
 • Аргументи функцій
 • return у функціях
 • Стрілочні функції
 • Подія click
 • Подія doubleclick
 • Подія mousemove
 • Подія mouseup / mousedown
 • Подія oninput
 • Подія onchange
 • Подія copy
 • Подія paste
 • Подія cut
 • Подія focus
 • Подія blur
 • addEventListener
 • removeEventListener

Особливості курсу

 • 506 мин. відео
 • 15 спринтів
 • 300 тасок
 • Проєкт
 • Допомога та підтримка
 • Розбір та усунення багів
 • Доступ без обмежень почасу
 • Сертифікація
Больше информации
Видеокурс / Платформа
Формат
Online
Начало занятий
Будь-який момент
Длительность
-
Уровень
Для опытных
Язык обучения
Russian
Стоимость
840 UAH за курс
Гибкий графикВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментораРеальный проект в портфолио
ITGid
 • JavaScript
Подробнее

Курс підвищеної складності. Все про функції. Області видимості, аргументи, return, замикання, стрілочні функції, контекст: call, apply, bind, callback функції, pure функції, рекурсія.

Програма курсу

Вивчаємо:

 • function declaration
 • робота з аргументами функції
 • return
 • область видимості функції
 • arrow function
 • callback
 • this
 • call, apply, bind
 • function expression
 • function declaration statement
 • pure function
 • recursion
 • closure

Спринти

 • Функції. Function Declaration. Запуск функцій
 • Функції і аргументи
 • Return і повернення значення
 • Стрілкові функції
 • Функції callback
 • Контекст і функції. Call, apply, bind
 • Function definition expression, function declaration statement
 • Pure function, функції вищого порядку
 • Функції вищого порядку - практичне застосування
 • Рекурсія
 • Рекурсія - рекурсивний перебір DOM елементів
 • Замикання

Питання які розглядаються:

 • способи створення функцій
 • робота з аргументами та функцією як об'єктом
 • значення, що повертаються і функції, що повертаються
 • стрілкові функції, їх особливості
 • callback функції
 • контекст функцій, поняття this, робота з контекстом
 • call, apply, bind
 • способи створення та виклику функцій, області видимості
 • функції вищого порядку
 • рекурсія, способи написання та створення рекурсій
 • рекурсивні обходи об'єктів
 • замикання областей видимості, створення замикань

Проєкт

Мініпроєкт - адаптація слайдеру цитат з фоном, що динамічно генерується на pure функції.

Вимоги до проходження курсу

 • знання JavaScript на рівні курсу JavaScript 2.0
 • рекомендація - перед проходженням цього курсу пройти курс "Методи масивів"

Особливості курсу

 • 12 спринтів 134 таски
 • Проєкт
 • Допомога та підтримка
 • Розбір та усунення багів
 • Доступ без обмежень по часу
 • Сертифікація
Больше информации
Видеокурс / Платформа
Формат
Online
Начало занятий
Будь-який момент
Длительность
-
Уровень
Для опытных
Язык обучения
Russian
Стоимость
840 UAH за курс
Гибкий графикВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментора
ITGid
 • JavaScript
Подробнее

Курс підвищеної складності після вивчення якого ви знатимете про масиви все. Вивчаємо всі нюанси застосування методів масивів у стандартних та нестандартних підходах.

Програма курсу

Вивчаємо:

 • indexOf
 • includes
 • push, pop, shift, unshift
 • slice
 • map, filter
 • reduce
 • isArray
 • splice
 • concat
 • spread
 • find, findIndex, lastIndexOf
 • sort, reverse
 • split, join
 • every, some
 • flat, fill, keys

Спринти

 • Пошук значень в масиві. Метод indexOf
 • Методи масивів JavaScript: Includes
 • Push і Pop. Методи масивів JavaScript
 • Shift, Unshift, Slice
 • Метод масива MAP
 • Методи Filter
 • Reduce, isArray
 • Splice, concat
 • Find, FindIndex, LastIndexOf
 • Sort, Reverse
 • Split, Join
 • Every, Some
 • Flat, Fill, keys

Вимоги до проходження курсу

Впевнені знання JavaScript, або проходження курсу JavaScript 2.0.

Особливості курсу

 • 13 спринтів 136 тасок
 • Допомога та підтримка
 • Розбір та усунення багів
 • Доступ без обмежень по часу
 • Сертифікація
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
28.06.2024
Длительность
3 месяцев
Уровень
Для начинающих
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
13 500 UAH за курс
Гибкий графикВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментора
Source IT
 • JavaScript
Подробнее

Програма курсу

Теми:

 • Введення в JavaScript, середовище розробки та інструменти. Основні браузери. Введення HTML/CSS. Структура проєкту. Перша сторінка
 • Систематизація базових знань HTML/CSS. Типові розмітки. Аналіз макету
 • Основні компоненти (меню, таби, форми, галареї)
 • Форматування коду. Семантика. Особливості HTML5/CSS3. Адаптивна верстка. Twitter Bootstrap
 • Практика. Аналіз типових помилок у верстці
 • Перший сценарій. Знайомство з консоллю. Робота з Git
 • Структура коду, змінні, типи та структури даних, методи вбудованих об'єктів
 • Керуючі структури (умовні оператори, логічні оператори, цикли)
 • Функції та їх різновиди. Робота із аргументами функцій. Асинхронний код. Callback
 • Області видимості. Замикання. Рекурсія. Підміна контексту виконання функції
 • Визначення поняття DOM-дерева. Принципи роботи з DOM-деревом та взаємодії з CSS. Робота з вікнами та вкладками
 • Принципи роботи з подіями у DOM-дереві. Обробка подій, делегування
 • jQuery - основи роботи з бібліотекою та використання її для маніпуляції з DOM-деревом
 • Робота з анімацією на сторінці. CSS transition та JS анімації
 • AJAX - методи асинхронної взаємодії із сервером на поточному домені. Крос-доменні запити
 • Основи об'єктно-орієнтованого програмування. Особливості ООП у JavaScript
 • Спадкування в JavaScript
 • Шаблони повторного використання коду. Шаблони написання коду, що підтримується
 • Шаблони роботи з DOM-деревом без використання сторонніх бубліотек. Шаблони проєктування
 • Принципи організації коду на велики проєктах. Інструменти статичного аналізу якості коду. Оптимізація. Стиснення
 • MVC фреймворки. Принципи побудови односторінкових додатків
 • Основи використання фреймворків React.js, Angular.js. Використання Require.js для керування завантаженням коду
 • Регулярні вирази JavaScript. Шаблони валідації. HTML5, робота зі сховищами на стороні клієнта. Local storage

В результаті ви отримаєте:

 • Впевнені знання JavaScript, вільна розробка та налагодження програм цією мовою
 • Робота з функціями та подіями
 • Реалізація отримання та передачі даних на сервер без перезавантаження всієї сторінки
 • Основи роботи з анімацією на веб-сторінці
 • Базові поняття про JavaScript-фреймворки

Особливості курсу

 • Можливість оплати курсу частинами
 • Сертифікат після проходження курсу
 • Курс збудований з урахуванням реальних вимог IT компаній
 • Протягом усього курсу ведеться рейтинг успішності
 • Додаткове заняття зі стратегії працевлаштування
Больше информации
Курс
Формат
Online
Начало занятий
Будь-який момент
Длительность
3 месяцев
Уровень
Для детей
Язык обучения
Ukrainian
Стоимость
1 500 UAH за месяц
Гибкий графикВыдаётся диплом/сертификатСопровождение ментора
Optima Academy
 • C / C++
 • JavaScript
 • Python
Подробнее

Учасники ознайомляться з основними принципами об'єктно-орієнтованого програмування, дізнаються про його складові, принципи та застосування. Курс буде корисний для тих, хто вже знайомий з кодом Python, C++ або Javascript.

Програма курсу

Теми:

 • Парадигми програмування
 • ООП. Проєктування
 • Основи ООП
 • Класи. Об'єкти. Властивості та методи
 • Принципи ООП
 • Конструктори
 • Методи доступу
 • Спадкування
 • Відносини між класами
 • Об'єктно-орієнтовані мови програмування

Опис курсу

Якщо ви вже можете написати код однією з мов програмування (Python, C++ або JavaScript), то саме час познайомитись з ООП. Що ж це таке і навіщо воно потрібно? ООП - об'єктно-орієнтоване програмування, яке дає можливість описати реальний світ як сукупність об'єктів, що взаємодіють між собою: персонажів в іграх, функцій в програмах, елементів в пристроях. Більшість проєктів написано саме з використанням ООП. Складно? Ні, реально і практично. Приєднуйтесь!

 • тривалість заняття - 60 хвилин
 • інтенсивність - 1 заняття 2 рази на тиждень
 • повна тривалість курсу - 3 місяці, 24 заняття
 • заняття проходять онлайн, що дає змогу вчитися в комфортній, безпечній обстановці та не пропускати зустрічі

Що необхідно для навчання?

Ноутбук або комп'ютер, під'єднаний до інтернету та оснащений необхідними гарнітурами (колонки або навушники, вебкамера, мікрофон).

Особливості курсу

 • Авторська система освітніх курсів
 • Унікальна команда тренерів
 • Турбота й індивідуальний підхід
 • Офіційний сертифікат
 • Навчання в будь-який час і з будь-якого місця
 • Комфортний освітній процес. Заняття проходять у мінігрупах
 • Засновник - перша в Україні дистанційна школа "Оптіма"
 • Корисні та потрібні знання. Максимум практики в кожному занятті

Викладачі курсу

Людмила Булигіна - Викладає курси "Старт програмування", "Старт програмування з мовою C/C++"

Больше информации

Страницы

Читайте нас в Telegram, чтобы не пропустить анонсы новых курсов.

Відгуки про курси

Отзывы о курсах

Гість   31.05.2024

Доброго дня, я викладач в цій школі і не раджу вам віддавати сюди дитину на навчання! На жаль компанія зацікавлена тільки в отримані гроші, Діана Тім лід відділу з напрямку Майн крафт, бачить тільки гроші. Я поставив питання керівнику компанії якого ви можете побачити у них на сайті, що це не норм, коментар керівник залишив у вигляді смайлу, через тиждень я задав йому ще раз це питання.Але дій ні яких не побачив. ЧИ варто тут навчатись, звістно ні!

Плюсы:їх нема
Минусы:цікаві тількі гроші
Рекомендации: Не рекомендую
1
Средняя: 1 (1 голос)
Курсы JavaScript
Roman   29.05.2024

Школа яка розпочинаеться з літер «ОКten» просто не має права бути не «ОК», це звичайно жарт, але як кажуть що в кожному жарті є доля правди. )))

Але дійсно, я думаю хто відвідував її, або навчався, бо в наших реаліях це тепер не одне і те саме, мене зараз чудово зрозуміють, там практично з перших днів знайомства встановлюється якась така особлива атмосфера (практично — родинна), в подальшому в вашому спілкуванні зникає скутість, нерішучість і ви наче друзі обговорюєте завдання, проекти і повірте в такій атмосфері ваш мозок знімає всі блоки та вбирає знання наче «Спанч Боб».

Ще можу запевнити вас, якщо в односторонньому порядку не припините спілкування з школою, вас не забудуть і завжди прийдуть на допомогу якщо ви її будете потребувати це 100%, особисто я плідно співпрацюю та навчаюсь, спочатку Java, потім з часом побачивши зміни вирішив опанувати JavaScript і мені як випускнику школи запропонували пройти БЕЗКОШТОВНУ повторку, хоч тоді минуло вже більше чотирьох років.

На даний час ми старі друзі.  Всім добра.

Плюсы:Чудові взаємовідносини як в робочому колективі так і навчальному середовищі. Суттєво збільшились об'єми навчального матеріалу. Актуальність, курсів. Підтримка випускників майже до пенсії )))
Минусы:Таких шкіл обмаль. ((
Рекомендации: Рекомендую
5
Средняя: 5 (1 голос)
Курсы JavaScript
Роман   15.05.2024

Навчання в IT сфері не легке, це точно! Але, знаєте, напевно саме це дає тобі сили довести самому собі, що ти чогось таки вартий, а коли ти починаєш САМ розбиратись з домашкою - робить його цікавим, важким, але вже цікавим. Коли ловиш клина та стикаєшся з труднощами сприйняття інформації бувають моменти, коли виникає бажання кинути все, але то перед сном, ранком ти вже зі свіжими мозгами починаєш думати як викроїти ще годинку для практичних занять.

Так я розраховував, що навчання буде складним, але виявилось, що воно потребує ще більше часу ніж я планував виділяти, термін навчання звичайно не такий великий як у вишах але якраз через те і потребує набагато більшої концентрації та зосередженості тому, якщо ви готові до  змін у житті, можливості досягти певних вершин ( в тому числі й фінансових) Okten — це ваш вибір!

Плюсы:Потужний обсяг матеріалу. Сподобалось як організовано комунікацію між учнями та вчительським складом. Менторська підтримка досить потужна і досить швидка. Хороша можливість підтягнути англійську. Різні варіанти по оплаті за курси.
Минусы:Мені особисто було замало практики, індивідуальних та домашніх завдань, хоча багато хто кричав, що то забагато.
Рекомендации: Рекомендую
5
Средняя: 5 (1 голос)
Курсы JavaScript
Степан   20.04.2024
Есть вероятность, что данный отзыв носит заказной характер. Оценки по таким отзывов не засчитываются

GoITeens – це вражаюча платформа, яка пропонує відмінні можливості для підлітків розвивати свої навички в галузі технологій та програмування. Я вражений широким спектром курсів, доступних на цій платформі, які охоплюють різні аспекти програмування, від веб-розробки до штучного інтелекту. Велике перевага GoITeens - це інтерактивність та можливість отримати практичний досвід у роботі з сучасними технологіями. Крім того, команда GoITeens забезпечує високий рівень підтримки та сприяє створенню спільноти молодих технологічних ентузіастів. Рекомендую GoITeens як відмінний ресурс для тих, хто прагне вивчити програмування та розвинути свої технічні здібності.

Плюсы:клас я вражений я реклмендую
Минусы:немає
Рекомендации: Нейтрально
5
Средняя: 5 (1 голос)
Курсы JavaScript
Артем   04.04.2024

Закінчив flex формат на frontend, якщо коротко — рекомендую саме такий формат. Якщо ви схильні до самонавчання, то це для вас. Із плюсів можу виділити дуже багато речей, мінуси незначні.

Більше всього сподобалось те, що дуже чітка структура, що треба вчити. Тобто актуальний стек — це те що мене рятувало на співбесідах (дякую за тайпскрипт особливо). Підтримка менторів по задачах на гітхабі не така сильна, насправді, але якщо у тебе є детальне питання — тобі завжди допоможуть ментори на Q&A міт зустрічі або ж у чаті, дуже сильно зацікавлені у тому щоб тебе навчити — це кваліфіковані люди. Окремо хотів виділити величезну кількість практики, рекомендую навіть деякі модулі проходити по декілька разів! Крім того, тут можна дуже легко знайти однодумців, ти відчуваєш, що є живі люди і ціле дружнє ком’юніті) Проєкти у портфоліо дійсно наближені до комерційних, але рекомендую в портфоліо мати ще якісь проєкти, яких немає у мейтів. Найбільше що мені допомогло — це консультації з працевлаштування, так, дякуючи Оксані Бігун (я тебе обожнюю!!!), зміг налаштуватись на пошуки паралельно з її прослуховуванням її порад. Як скласти резюме та cover letter, які відповіді на питання завчити, зустрічі, тестові інтерв’ю, фідбек — це все складові, які просто важко переоцінити. Варто виокремити english speaking club, тут ні про що говорити — все супер, кому треба, той і дізнається)))

Із мінусів можу виокремити, що відповідь не така розгорнута саме на гітхаб завданнях, в силу кількість студентів, ментори не можуть перевірити усе з ніг до голови. Також є момент щодо тех чеків, як на мене дуже мало запитань на людину, сидіти годинку і отримати 4 запитання — це дуже мало, треба тоді просто ходити більше, а не завжди є час.

Якщо зважити на усе, що написано, то я б точно обирав саме ці курси, тут реально все по максимуму)

Рекомендации: Рекомендую
5
Средняя: 5 (1 голос)
Курсы JavaScript

Страницы