Курси Engineering Manager

Фільтр
Курс
Формат
Online
Початок навчання
27.02.2024
Тривалість
14 занять
Рівень
Для досвідчених
Мова навчання
Ukrainian
Вартість
уточнюйте
Гнучкий графікВидається диплом/сертифікатСупровід ментораРеальний проект у портфоліо
Robot Dreams
 • Engineering Manager
Подробиці

Онлайн-курс про те, як отримати практичну користь від мікросервісів. Ви опануєте головні принципи розробки мікросервісної архітектури, зрозумієте, як використовувати їх доречно та вмітимете проєктувати легкомасштабовані рішення для бізнесу.

Програма курсу

Monolith vs. Microservices

 • Архітектура та нефункціональні вимоги
 • Модульний та розподілений моноліти
 • Сервісно-орієнтована архітектура (SOA)
 • Мікросервіси: переваги,недоліки, порівняння з монолітом
 • Наносервіси

Microservise modeling

 • Метрики об’єктно-орієнтованого дизайну (cohesion, coupling)
 • Вступ до доменно-орієнтованого дизайну (DDD)
 • Агрегати, обмеження контексту (Bounded contexts)
 • DDD для проєктування мікросервісів
 • Використання спільних бібліотек
 • C4 діаграми
 • Практика

Decomposition strategies

 • Принципи декомпозиції мікросервісів
 • Пошарова декомпозиція
 • Декомпозиція за потребами бізнесу
 • Декомпозиція за DDD
 • Декомпозиція та організаційна структура
 • Патерни декомпозиції (ACL, strangler application, feature flag)
 • Проблеми з розподіленням даних

Microservices communication p. 1

 • Використання спільних даних (Common data)
 • Синхронна та асинхронна моделі комунікації
 • Модель request / response
 • Виклик віддалених процедур та використання gRPC
 • REST та GraphQL
 • Діаграми послідовностей (Sequence diagram)

Microservices communication p. 2

 • Подійно-орієнтована комунікація (event-driven)
 • Брокери повідомлень (push та pull моделі, Apache Kafka, RabbitMQ)
 • Серіалізація
 • Реєстр сервісів
 • Зворотно несумісні зміни

Transactions Management

 • ACID
 • Двофазний коміт (2PC)
 • Локи (Locks)
 • Sagas
 • Відстежування зміни даних (CDC)

Microservices patterns

 • Монолітний фронтенд, мікрофронтенди та page based декомпозиція
 • BFF
 • CQRS
 • Sidecar
 • Aggregator
 • Chained microservices
 • Proxy

API Gateway and Testing

 • Service meshes
 • API Gateway
 • Gateway маршрутизація
 • Сервісні тести
 • Тести e2e та flakiness
 • Тести контрактів

Resilience

 • Проблеми мережевої комунікації
 • Модель BASE та CAP теорема (AP vs CP)
 • Таймаути та повторні спроби
 • Патерн Circuit breaker
 • Патерн Bulkhead
 • Надлишковість

Домашнє завдання: тести

Deployment

 • Інфраструктура як код (IaC)
 • Фізичні та віртуальні сервери
 • Kubernetes та Docker Swarm
 • Serverless
 • Continuous integration
 • Blue/green deployment та Progressive delivery (Canary)

Scaling

 • Осі масштабування
 • Автоматичне масштабування
 • Serverless scaling
 • Стратегії кешування

Monitoring and Observability

 • Агрегування логів
 • Розподілення трасування
 • Метрики
 • Alerting та Anomaly detection
 • SLA та SLO
 • Метрики інцидентів (MTBF, MTTR, MTTF, MTTA)

Authentication and Security

 • Базові принципи та OWASP
 • Шифрування at rest / in transit
 • Міжсервісна аутентифікація
 • SSO
 • JWT

Organizational structure

 • Закон Конвея
 • Agile та архітектура
 • Моделі відповідальності
 • Платформа

Особливості курсу

 • Нарощення бази знань
 • Підвищення скілів
 • Кар'єра

Викладачі курсу

Владислав Карнаушенко - Tech lead manager у Preply

Більше інформації

Читайте нас в Telegram, щоб не пропустити анонси нових курсів.