Курси C# / .NET

Фільтр
Курс
Формат
Online
Початок навчання
Дата формується
Тривалість
32 занять
Рівень
Для досвідчених
Мова навчання
Ukrainian
Вартість
13 050 UAH за курс
Гнучкий графікВидається диплом/сертифікатРеальний проект у портфоліо
Hillel IT school
 • C# / .NET
Подробиці

Курс розрахований для людей, які знайомі з основами та синтаксисом мов C або C++. Під час занять ви освоїте мову C# та навчитеся писати прості алгоритми, здобуте навички роботи на платформі Microsoft.NET, навчитесь працювати з середовищем розробки Visual Studio та іншими інструментами.

Програма курсу

ООП, класи та об'єкти

 • Класи. Методи. Конструктори. Методи доступу і властивості
 • Час життя об'єктів
 • Перевантаження функцій-членів класу
 • Спадкування і поліморфізм
 • Абстрактні класи та інтерфейси
 • Статичні і вкладені класи
 • Делегати, універсальні шаблони
 • Події і лямбда-вирази
 • Узагальнення
 • Структури даних
 • Додаткові можливості ООП у C#
 • Багатопоточність і синхронізація
 • ООП. Практика. Створення бібліотеки класів

Робота з даними

 • Колекції, нумератори і ітератори
 • Введення у Entity Framework Core
 • Анонімні і динамічні типи. LINQ. (На основі вебінару по БД)
 • Файли і реєстр
 • Робота з XML
 • Серіалізация об'єктів

Мережеве/WEB-програмування

 • HTML, CSS, JS. Необхідні основи
 • Основи мережевого програмування
 • Сокети
 • Робота з основними мережними/WEB-протоколами
 • Основи ASP.NET

Розробка різних додатків

 • ASP.NET
 • WPF
 • UWP
 • ADO.NET

Факультатив

 • GIT
 • БД
 • Unit testing

Виконання дипломного проєкту.

Особливості курсу

 • Для людей, які знайомі з синтаксисом C або C++
 • Навчитися працювати з мережевими протоколами та ООП, писати кросплатформенні додатки
 • Групові онлайн заняття у форматі дистанційного навчання
 • Доступ до відеозаписів занять в особистому кабінеті після закінчення навчання
 • Оперативна служба підтримки студентів
 • Викладачі курсу - практикуючі фахівці, що працюють в топових компаніях
 • Можливість повернути всі внесені за навчання кошти до шостого заняття
 • Бонуси курсу:
  • тренінги по проходженню співбесіди та складанню резюме з HR-фахівцем;
  • тестова співбесіда з технічним фахівцем.

Викладачі курсу

Марія Дзівінська - Senior .NET Developer в Ciklum.
Максим Кошовий - Senior Software Engineer в Global Logic.
Олег Філімонов - Full Stack .NET Developer в Akvelon.
Владислав Іщук - Team Lead .NET Developer в PillarTech.
Олександр Бобель - Software engineer в TechFabric.

Більше інформації
Курс
Формат
Online
Початок навчання
Дата формується
Тривалість
85 годин
Рівень
Для початківців
Мова навчання
Ukrainian
Вартість
20 000 UAH за курс
Вечірні заняттяВидається диплом/сертифікатРеальний проект у портфоліо
Main Academy
 • C# / .NET
Подробиці

На курсі студенти матимуть змогу опанувати мову SQL і технологію Entity Framework для звернення до баз даних з C # застосунків, попрацювати з базами даних та користуватися технологією ASP.NET Core. Протягом курсу необхідно виконати багато практичних занять, тестів та фінальний проєкт для захисту. Після закінчення курсу учасники зможуть претендувати на посаду розробника C#/.Net.

Програма курсу

Basic principles of C#, CLR

 • C# & CLR basics
 • Data types
 • Array, Structure, Enum

Object oriented fundamentals

 • Object-oriented programming (OOP) features
 • Methods and parameters
 • Inheritance and polymorphism

Exception handling

 • Exception-handling fundamentals Throwing exceptions

Advanced programming (Delegates, events, lambdas. Generics. Collections)

 • Delegates, events, lambdas
 • Generics and collections
 • Collections, enumerators, and iterators

Data access

 • Using I/O. Strings and regular expressions.
 • Relational databases basics
 • ADO.NET data access technologies
 • SQL Server and ADO.NET
 • LINQ
 • Entity Framework Core

Assembly management and application debug

 • Reflection. Implement diagnostics in an application
 • Unit testing

Multithreading and asynchronous processing

 • Multithreading
 • Multithreading sync techniques
 • Asynchronous processing

Windows Forms, Windows Presentation Foundation and XAML

 • Introduction to Windows Presentation Foundation (WPF). XAML language overview
 • WPF architecture. Application development

ASP.NET Web Forms, MVC

 • ASP.NET web framework for building web sites, apps and services
 • Dependency Injection
 • ASP.NET MVC: routing, controllers and actions, models
 • ASP.NET Blazor (first part)
 • ASP.NET Blazor (second part)
 • Ajax introduction
 • ASP.NET MVC, Web API and REST architecture

gRPC

 • gRPC introduction.
 • gRPC full service with DB

Особливості курсу

 • Вечірні заняття (19:00 - 21:30) у режимі живих онлайн зустрічей
 • Велика кількість практичних завдань
 • Розгорнутий фідбек від тренера
 • Навчальні проєкти
 • Сертифікат після успішного закінчення навчання та захисту дипломного проєкту

Викладачі курсу

 • Микола Лютко - .Net FullStack Developer
 • Іван Срайчук - .NET Developer в американській компанії PostJobFree
Більше інформації
Курс
Формат
Online
Початок навчання
Дата формується
Тривалість
20 занять
Рівень
Для початківців
Мова навчання
Ukrainian
Вартість
6 800 UAH за курс
Гнучкий графікВидається диплом/сертифікат
Sigma Software University
 • C# / .NET
Подробиці

Курс призначений для початківців, які хочуть вивчити C# або покращити навички. Також буде корисний для автоматизаторів з тестування, які цікавляться розробкою. Після закінчення можливість стажування в ІТ-компаніях.

Програма курсу

Вступ

 • Вивчення Git – розподіленої системи керування версіями файлів і командної роботи

Структури даних, колекції та узагальнення (Generics)

 • Робота з Visual Studio 2019 community – середовищем розробки C# програміста
 • Основні типи складних структур даних: список, черга, стек, словник
 • Створення власну колекцію і використання оператора yield
 • Узагальнення, як спосіб уникнути помилок виконання і збільшення швидкодії програми

Делегати, Події, Лямбда-вирази, Методи розширення (Extensions)

 • Поняття делегата і події
 • Використання анонімних методів та лямбда-виразів
 • Делегати Action, Predicate, Func
 • Розробка власних методів розширення

LINQ

 • Типи LINQ
 • Робота з багатьма функціями, до яких надає доступ LINQ: сортування, пошук елементів

XML + SERIALIZATION

 • Написання коду для зчитування інформації з xml файлу в об’єктну модель класів
 • Написання коду для збереження стану об’єктної моделі класів в xml файл
 • Робота серіалізації: Json, Xml, Binary.

ADO.NET

 • Огляд ADO.NET
 • Налаштування доступу до бази даних і виконання декількох команд
 • Реалізація методів зчитування, вставки, редагування і видалення записів з бази даних
 • Що таке SqlParameters і як влаштована конвертація типів між .NET i SQL
 • Практика у використанні транзакцій

Багатопотокове програмування

 • Що таке процес і потік і для чого є ThreadPool
 • Запуск потоків і їх синхронізація

Асинхронне програмування

 • Обробка помилок (Exceptions)
 • Переваги використання класу Task і конструкції acync await

Практичне заняття з асинхронного програмування

Огляд ASP.NET CORE

 • Платформа для розробки веб застосунків ASP.NET Core. Конфігурація, Middleware.

ASP.NET CORE WEB.API

 • Архітектура ASP.NET Core Web.Api
 • Routing, Model Binding, Http Status Codes

Практика ASP.NET CORE WEB.API

ASP.NET Core MVC

 • MVC паттерн і зони відповідальності Model, View, Controller
 • Аналіз структури проєкту ASP.NET Core MVC
 • Деталі життєвого циклу запитів, як відбувається перехід між веб сторінками і передача даних від Controller до View і навпаки

Огляд Entity Framework Core

 • Object-relational mapping (ORM) фреймворк і чому вони з’явилися на прикладі Entity Framework Core
 • Різні підходи роботи з базами даних (DB First і Code First)

Entity Framework Core

 • Маніпуляції з моделями даних
 • Налаштування Entity Mapping, атрибути анотації даних (Data Annotations Attributes)
 • Задання різних відносин між сутностями (Entity): один до одного, один до багатьох і багато до багатьох
 • Режими міграцій схеми бази даних

ASP.NET Core MVC Validation & Authorization

 • Веб-застосунки націлені на роботу з людьми та обмін інформацією, тому виникає необхідність контролювати коректність даних (Validation) та керувати рівнями доступу (Authentication і Authorization)

Unit testing

 • Як покривати існуючий проєкт юніт тестами, а також визначати, чи можливо покривати юніт тестами всі частини програми
 • Відмінність юніт тесту від інтеграційного тесту

Bug Fixing

 • Пошук дефектів (багів), використовуючи парне програмування (практику cross-testing), та оцінка їхнього впливу на проєкт
 • В чому полягає підхід TDD і чому він корисний при усуненні дефектів

Рефакторинг і дотримання принципів SOLID

 • Перші 2 з 5 принципів SOLID
 • Визначення на практиці, наскільки код відповідає заданим принципам
 • Які зміни можна ввести, щоб код відповідав принципам.
 • Решта принципів SOLID
 • Практичне завдання з аналізу коду на відповідність принципам і приведення його у відповідність

Вимоги для проходження курсу

 • Знання англійської мови не нижче Pre-Intermediate.
 • Базові навики C#:
  • Розуміння класу та об'єкта
  • Базові типи даних
  • Оператори
  • Цикли

Особливості курсу

 • Самостійне опрацювання теорії, заняття направлені лише на практику
Більше інформації
Курс
Формат
Online
Початок навчання
Дата формується
Тривалість
10 годин
Рівень
Для досвідчених
Мова навчання
Ukrainian
Вартість
61 USD за курс
Гнучкий графікВидається диплом/сертифікатСупровід ментора
CyberBionic Systematics
 • C# / .NET
Подробиці

Entity Framework дозволяє розробникам отримувати доступ до даних, використовуючи концептуальну об'єктну модель, а не безпосередньо реляційну базу даних. Мета такого підходу - зменшити кількість коду, який потрібно написати для отримання доступу до бази і часу на підтримку об'єктів в додатках, що працюють з даними. Знання основ Entity Framework дозволять вам використовувати останню версію технології об'єктно-реляційного відображення даних від компанії Microsoft.

Програма курсу

Знайомство з Entity Framework

 • Розгляд ORM
 • Архітектура Entity Framework
 • Створення моделей
 • Database First
 • Model First
 • Code First

Основи Entity Framework

 • Огляд дизайнера EDM
 • Шари EDM
 • Основні операції з даними (CRUD)
 • Зв'язки
 • Один до одного
 • Один до кількох
 • Декілька до кількох

Основи LINQ

 • Вступ до LINQ 2 Entities
 • Операції LINQ to Entities
 • Робота з SQL в Entity Framework

Fluent API & Data Annotations

 • Fluent API
 • Data Annotations
 • Навігаційні властивості і lazy loading

Наслідування та асинхронність

 • Способи ініціалізації БД
 • Підхід TPH (Table Per Hierarchy/Таблиця на одну ієрархію класів)
 • Підхід TPT (Table Per Type/Таблиця на тип)
 • Підхід TPC (Table Per Concrete Type/Таблиця на кожен окремий тип)
 • Асинхронні операції

Після завершення курсу ви будете вміти:

 • Розбиратися в архітектурі Entity Framework 6
 • Використовувати три способи зв’язку між об’єктами предметної області: один до одного, один до багатьох та багато до багатьох
 • Застосовувати три способи взаємодії з базою даних: Database First, Model First, Code First
 • Маніпулювати даними в базі за допомогою сутностей та LINQ
 • Змінювати та перевизначати логіку правил Entity Framework за допомогою Fluent API та Data Annotations
 • Застосовувати різні стратегії проектування типів даних на базу даних: ТРН, ТРТ, ТРС
 • Використовувати асинхронні операції

Попередні вимоги

 • Розуміння ООП та знання синтаксису C#
 • Володіння основними бібліотеками .NET Framework
 • Досвід програмування на C#
 • Знання мови T-SQL
 • Основи ADO.NET
 • Досвід роботи з Visual Studio останньої версії

Особливості курсу

 • Практичні заняття і перевірка ДЗ
 • Безкоштовний відеокурс
 • Онлайн тестування і сертифікація

Викладачі курсу

 • Олександр Шевчук - Експерт у галузі побудови архітектури інформаційних систем, бізнес-аналізу та управління IT проєктами
 • Олександр Пономаренко - .NET Developer
 • Дмитро Охріменко - Експерт з побудови розподілених та веб-орієнтованих додатків.
 • Юлія Стеценко - .NET Developer. Тренер-консультант
 • Віктор Васильчук - .NET Developer. Тренер-консультант
 • Євген Лукашук - .NET/.NET Core Developer. Тренер-консультант
 • Костянтин Чорний - .NET Developer. Тренер-консультант
Більше інформації
Курс
Формат
Online
Початок навчання
Дата формується
Тривалість
20 годин
Рівень
Для досвідчених
Мова навчання
Ukrainian
Вартість
122 USD за курс
Гнучкий графікВидається диплом/сертифікатСупровід ментора
CyberBionic Systematics
 • C# / .NET
Подробиці

Наш курс "Шаблони проектування" допоможе вам у найкоротший термін освоїти цю універсальну мову. Ви зможете чітко класифікувати задачі проектування та однозначно описувати найбільш підходящі шляхи їх розв’язання.

Програма курсу

Вступ у шаблони проєктування. Твірні шаблони (Creational Patterns). Шаблон Абстрактна фабрика (Abstract Factory)

На уроці слухачі познайомляться з поняттям шаблонів проєктування, а також почнуть більш детальне знайомство із групою твірних шаблонів. Розглядається перший із твірних шаблонів - Абстрактна фабрика.

Шаблон Будівельник (Builder)

Урок присвячений шаблону Будівельник. Надається детальний опис призначення, структури та практичного застосування шаблону. Розглядаються відмінності шаблона Будівельник та Абстрактна фабрика.

Шаблон Фабричний метод (Factory Method)

На даному уроці увага акцентується на шаблоні Фабричний метод. Крім того слухачі познайомляться із класифікацією шаблонів за рівнями.

Шаблони Прототип та Одинак (Prototype & Singleton)

Прототип та Одинак - остані шаблони у групі твірних. Крім самих шаблонів на уроці розглядаються вбудовані можливості мови C#, які дозволяють використовувати шаблони найбільш зручним чином.

Структурні шаблони (Structural patterns). Шаблони Адаптер та Замісник (Adapter & Proxy)

Вступ до структурних шаблонів. Аналіз призначення та структури шаблонів Адаптер та Замісник. Додатковий акцент робиться на відмінностях даних шаблонів в контексті їх застосування.

Шаблон Міст (Bridge)

Виділення абстракції від її реалізації, переваги розбиття проєкту на шари. Демонстрація практичного застосування шаблону Міст на прикладі візуальних стилів.

Шаблон Компонувальник (Composite)

Застосування шаблону Компонувальник, побудова дерев.

Шаблон Декоратор (Decorator)

Принципи динамічного розширення поведінки об'єктів, а також зміни їх стану на прикладі шаблону Декоратор.

Шаблон Фасад (Facade)

Переваги Шарової архітектури. Застосування шаблону Фасад для надання універсального загального інтерфейсу до великого набору незалежних об'єктів.

Шаблон Пристосуванець (Flyweight)

Реалізація шаблону Пристосуванець у контексті CLR. Оптимізація роботи із пам'яттю, шляхом уникнення створення екземплярів елементів, що мають спільну сутність.

Після завершення курсу ви будете вміти:

 • Розбиратися в патернах проєктування
 • Визначати, в якій ситуації варто використовувати той чи інший шаблон
 • Застосовувати більше 20 шаблонів проектування на практиці: 5 породжуючих, 7 структурних та 11 поведінкових
 • Застосовувати патерни, які спрямовані на оптимізацію використання пам’яті
 • Покращувати якість коду та зручність його читання

Попередні вимоги

 • Знання та впевнене використання основних бібліотек .NET Framework
 • Досвід програмування на C#
 • Знання ООП
 • Досвід роботи із Visual Studio останньої версії

Особливості курсу

 • Практичні заняття і перевірка ДЗ
 • Безкоштовний відеокурс
 • Онлайн тестування і сертифікація

Викладачі курсу

 • Олександр Шевчук - Експерт у галузі побудови архітектури інформаційних систем, бізнес-аналізу та управління IT проєктами
 • Олександр Пономаренко - .NET Developer
Більше інформації
Курс
Формат
Online
Початок навчання
Дата формується
Тривалість
20 годин
Рівень
Для досвідчених
Мова навчання
Ukrainian
Вартість
122 USD за курс
Гнучкий графікВидається диплом/сертифікатСупровід ментора
CyberBionic Systematics
 • C# / .NET
 • WEB Developer / Webmaster
Подробиці

Даний курс присвячений особливостям архітектури останньої версії веб платформи ASP.NET від Microsoft. Курс дозволяє освоїти високопродуктивну модель програмування, яка сприяє більш чистої веб архітектурі, забезпечує розробку керовану тестами (TDD) і допускає швидку розширюваність.

Програма курсу

Введення в ASP.NET MVC 3

 • Архітектурний шаблон
 • Огляд ASP.NET MVC 3
 • Порівняння з Web Forms
 • Знайомство зі структурою програми

Маршрутизація та області

 • Система маршрутизації
 • Генерація вихідних URL
 • Налагодження системи маршрутизації
 • Робота з областями

Контролери та дії

 • Методи дії контролерів
 • Отримання вихідних даних
 • Асинхронне виконання
 • Повернення даних

Фільтри, Розширюваність контролерів

 • Типи фільтрів
 • Використання фільтрів
 • Фабрика контролерів
 • Активатор дій
 • Спеціалізовані контролери

Razor. Подання в ASP.NET MVC 3

 • Синтаксис Razor
 • Майстер сторінка _Layout.cshtml
 • Використання розділів
 • Часткові подання
 • Дочірні подання

Допоміжні методи і елементи форм

 • HTML helpers (допоміжні методи)
 • Користувальницькі допоміжні методи
 • Допоміжний клас WebGrid, налаштування стилів і колонок WebGrid

Модель предметної області та ORM

 • Шаблони моделі
 • Метадані моделі
 • Спеціальні шаблони
 • ORM системи та Entity Framework

Прив'язка моделі

 • Основи прив'язки моделі
 • Ручна прив'язка
 • Завантаження файлів
 • Перевірка достовірності моделі

AJAX в MVC

 • Ненав'язливий AJAX
 • AJAX посилання
 • Робота в JSON
 • Кешування даних

Безпека

 • Cross-Site Scripting та впровадження HTML коду
 • Злом сеансів
 • Захист від CSRF
 • SQL ін'єкції
 • Безпечне використання MVC Framework

Після завершення курсу ви будете вміти:

 • Розбиратися в концепції шаблону MVC версії 4
 • Налаштовувати маршрутизацію
 • Створювати та налаштовувати контролери
 • Розбиратися в фільтрах та створювати їх
 • Створювати та налаштовувати представлення
 • Виконувати основні операції над моделлю
 • Розробляти AJAX-додатки
 • Шукати та вилучати вразливості в веб-додатках

Попередні вимоги

 • Знання HTML, CSS
 • Знання JavaScript
 • Знання C # і основних бібліотек .NET Framework

Особливості курсу

 • Практичні заняття і перевірка ДЗ
 • Безкоштовний відеокурс
 • Онлайн тестування і сертифікація

Викладачі курсу

 • Дмитро Охріменко - Експерт з побудови розподілених та веб-орієнтованих додатків
 • Олександр Пономаренко - .NET Developer
 • Олександр Ульянов - .NET Developer. C# Trainer
 • Альберт Ташу - .NET Developer
 • Антон Іваненко - .NET Developer. Тренер-консультант
 • Армен Маілян - .NET Developer
 • Владислав Гнатюк - .NET Developer
 • Владислав Сіненко - .NET Developer
 • Максим Ковальчук - .NET Developer. Тренер-консультант
 • Сергій Даценко - .NET Developer. Тренер-консультант
 • Олександр Шевчук - Експерт у галузі побудови архітектури інформаційних систем, бізнес-аналізу та управління IT проєктами
 • Юлія Стеценко - .NET Developer. Тренер-консультант
 • Віктор Васильчук - .NET Developer. Тренер-консультант
 • Євген Лукашук - .NET/.NET Core Developer. Тренер-консультант
 • Костянтин Чорний - .NET Developer. Тренер-консультант
 • Михайло Козин - .NET Developer. Тренер-консультант
 • Юрій Боцман - .NET Developer. Тренер-консультант
 • Михайло Трофименко - .NET Developer. Тренер-консультант
 • Владислав Черкіс - .NET Developer
 • Михайло Карпенко - .NET Team Leader
 • Володимир Виноградов - Senior Software Engineer
Більше інформації
Курс
Формат
Online
Початок навчання
Дата формується
Тривалість
20 годин
Рівень
Для початківців
Мова навчання
Ukrainian
Вартість
122 USD за курс
Гнучкий графікВидається диплом/сертифікатСупровід ментора
CyberBionic Systematics
 • C# / .NET
Подробиці

Програма курсу

Вступ до технології WPF, XAML

Розгляд основних компонентів технології WPF. Можливості та переваги технології. Ієрархія класів в Windows Presentation Foundation. XAML, правила формування розмітки інтерфейсу програми.

Контейнери компонування

Способи організації вмісту вікна. Адаптація вмісту до різних розмірів вікна. Розбір контейнерів компонування: StackPanel, WrapPanel, DockPanel, Grid, UniformGrid, Canvas, InkCanvas.

Клас Application та багатопоточність

Розгляд прикладів, що пояснюють роботу з класом Application. Події програми в WPF і отримання параметрів командного рядка. Особливості розробки багатопотокових інтерфейсів, робота з диспетчером в програмі WPF. Приклади використання класу BackgroundWorker.

Вміст елементів управління

Модель вмісту WPF програми. Розгляд можливостей базового класу ContentControl. Принципи комбінування основних елементів управління і різного мультимедійного контенту.

Властивості залежностей і маршрутизовані події

Кожен розробник знайомий з властивостями і подіями в .NET. Технологія WPF внесла кардинальні зміни в ці дві фундаментальні конструкції фреймворка. По проходженню уроку, слухач зможе створювати властивості залежностей і маршрутизовані події, розуміти, як вони функціонують.

Класичні елементи управління

Детальне вивчення елементів управління, які включає WPF. Незважаючи на те, що Windows-розробники користуються цими елементами управління дуже давно, на уроці розглядається багато важливих деталей щодо їх реалізації в WPF.

Вікна

Вікно - основний елемент будь-якої настільної прикладної програми. На уроці розглядається клас Window, модальні та немодальні вікна, а також робота зі стандартними діалоговими вікнами. У заняття входять приклади розробки вікон неправильної форми.

Команди

Загальні відомості про команди. Модель команд в WPF, прив'язка команд, джерела команд і цільові об'єкти команд. По проходженню уроку, слухач зможе створювати інтерфейси засновані на командах, використовувати системні команди і створювати свої команди використовуючи інтерфейс ICommand.

Ресурси

Ресурси складання та ресурси об'єкта (визначені в XAML розмітці). Класи, що дозволяють звертатися до ресурсів збірки і об'єктів. Принципи локалізації WPF програми через використання ресурсів.

Стилі і тригери

На уроці розглядається концепція завдання оформлення програм в WPF за допомогою стилів. Також розглядається декларативний спосіб завдання поведінки елемента керування за допомогою тригерів.

Після закінчення курсу ви будете вміти:

 • Використовувати XAML код для створення інтерфейсу програми
 • Використовувати контейнери компоновки для створення інтерфейсу, що не прив'язаний до розмірів вікна
 • Використовувати базові елементи управління
 • Працювати з ресурсами та стилями
 • Використовувати тригери, створювати шаблони елементів управління
 • Розробляти програми, що активно використовують зв'язування даних
 • Працювати з потоковими та фіксованими документами (XPS)

Попередні вимоги

 • Знання мови C#
 • Володіння основними бібліотеками .NET Framework

Особливості курсу

 • Практичні заняття і перевірка ДЗ
 • Безкоштовний відеокурс
 • Онлайн тестування і сертифікація
Більше інформації
Курс
Формат
Online
Початок навчання
Дата формується
Тривалість
20 годин
Рівень
Для досвідчених
Мова навчання
Ukrainian
Вартість
122 USD за курс
Гнучкий графікВидається диплом/сертифікатСупровід ментора
CyberBionic Systematics
 • C# / .NET
Подробиці

Цей курс призначений для розробників, які мають базові навички розробки додатків на WPF. Пройшовши цей курс, Ви поглибите свої знання і зможете створювати повнофункціональні додатки з використанням прив'язки даних і шаблону проектування MVVM. Ви дізнаєтеся, як працює анімація, і як створюється інтерфейс з тривимірними елементами.

Програма курсу

Фігури і пензли

Розгляд нової графічної моделі в WPF. Компонування складних графічних елементів з фігур. Застосування трансформацій для масштабування, переміщення і спотворення будь-яких частин користувацького інтерфейсу.

Класи Geometry i Visual

Створення складних двовимірних сцен. Конвертація векторної графіки в XAML розмітку. Малювання кривих, дуг та інших примітивів. Розгляд можливостей класу Path. Застосування низкорівневого класу Visual для виконання ручної візуалізації.

Шаблони елементів управління

Структура елементів управління в WPF - логічне і візуальне дерево. Перегляд шаблонів системних елементів управління. Створення своїх шаблонів. Приклади найбільш часто вживаних підходів розробки шаблонів.

Прив'язка даних. Частина 1

В урок входять приклади створення додатків з декларативною і програмною прив'язкою даних. Розглядаються напрямки прив'язки, оновлення прив'язки і прив'язка до різних джерел даних.

Прив'язка даних. Частина 2

Виведення інформації з баз даних. Налаштування елемента управління GridView. Ієрархічні джерела для прив'язки до елементів управління TreeView і Menu.

Документи і друк

Застосування потокових і фіксованих документів. Класи для виведення документів на друк. Друк користувальницького вмісту.

Анімація

Основи анімації в WPF. Створення анімації на основі таймерів і анімації на основі властивостей. Класи анімації. Створення анімації декларативно і за допомогою коду. Розгляд прикладів використання тригерів подій при роботі з анімацією. Управління відтворенням і анімовані трансформації.

Звук і відео

Відтворення аудіофайлів. Можливості класу MediaPlayer, відтворення відео і аудіо за допомогою цього класу. Відео-ефекти.

Тривимірна графіка в WPF

Основи тривимірної графіки - розгляд понять вікна перегляду, тривимірного об'єкту, джерела світла і матеріалу в контексті технології WPF. Використання бібліотеки 3DTools. Приклади розміщення стандартних елементів управління на тривимірних об'єктах.

Шаблон проєктування MVVM

Нові можливості платформи, такі як прив'язка даних і команди, дозволили кардинально змінити принцип проєктування програми. Для того щоб створити гнучкий і легко розширюваний додаток, який користується всіма можливостями технології WPF, використовується шаблон Model-View-ViewModel (MVVM). Завдання уроку - навчиться створювати інтерфейс, проєктуючи його з урахуванням даного шаблону, і підготувати слухача до використання різних фреймворків (наприклад, Prism, MVVM Light Toolkit).

Після завершення курсу ви будете вміти:

 • Використовувати прив'язку даних та існуючі шаблони прив'язки
 • Створювати геометрії, задавати для них трансформації
 • Створювати красивий дизайн за допомогою різноманітних пензлів
 • Працювати з документами, медіа-елементами, 3D графікою та анімацією
 • Розробляти додатки WPF, використовуючи шаблон проектування MVVM (Model-View-ViewModel)

Попередні вимоги

 • Знання мови C#
 • Володіння основними бібліотеками .NET Framework
 • Володіння матеріалами курсу WPF для початківців

Особливості курсу

 • Практичні заняття і перевірка ДЗ
 • Безкоштовний відеокурс
 • Онлайн тестування і сертифікація
Більше інформації
Курс
Формат
Online
Початок навчання
Дата формується
Тривалість
22 годин
Рівень
Для досвідчених
Мова навчання
Ukrainian
Вартість
134 USD за курс
Гнучкий графікВидається диплом/сертифікатСупровід ментора
CyberBionic Systematics
 • C# / .NET
Подробиці

Навчання складатиметься з двох частин. В теоретичній частині - історія, опис та призначення тієї чи іншої частини технології або її складової. У практичній же частині ми будемо розбирати функціонал різних частин технології, Ви ознайомитеся з описом головних властивостей і методів і будете засвоювати все на прикладах.

Програма курсу

Введення в платформу Universal Windows Platform. Життєвий цикл додатку.

На уроці розглядається знайомство з платформою універсальних додатків Windows (UWP), початкові налаштування для роботи з UWP, різниця між версіями збірок, а також створення нашого першого додатку. Ми дізнаємось передісторію створення життєвого циклу додатку, вивчимо поведінку додатку від моменту активації і до закриття.

Контейнери компоновки

На другому уроці розглянемо поняття компоновки, і взнаємо про існуючі контейнери для процеса компоновки. Також ви ознайомитесь з деревом наслідування і класом, від якого наслідуються всі контейнери.

Елементи управління (Частина 1)

На третьому уроці ви познайомитеся з елементами управління в платформі UWP. В цьому відео ви розглянете такі теми: "Кнопки", "Текстові поля", "Перемикачі" і "Робота з календарем, датою і часом".

Елементи управління (Частина 2)

В четвертому уроці ви згадаєте вивчені на третьому занятті елементи управління, а також вивчите нові. Ви познайомитесь з такими групами елементів: "Робота з зображенням", "Робота зі списками" і "Спеціальні елементи управління".

Прив'язка. Ресурси. Стилі і шаблони. Навігація

На уроці розглядається поняття прив'язки, різниця між компонентами {Binding} i {x:Bing}. Ви реалізуєте інтерфейс INotifyPropertyChanged. Ви розглянете поняття і призначення ресурсів в додатках UWP, властивості і призначення стилів і шаблонів, а також зможете створювати навігацію в свому додатку.

Команди. Шаблон MVVM

На уроці розглядаються відповіді на питання "Як і навіщо використовувати MVVM?", продовжимо тему прив'язки і інтерфейса INotifyPropertyChanged. Введення в поняття команди і інтерфейса ICommand.

Робота з даними і файлова система

На уроці розглядається поняття створення шаблонів даних при використанні інструмента прив'язки в універсальних додатках. Також ознайомимся з DataTemplate i ObservableCollection, вивчимо нововведення в роботі з файловою системою в додатках UWP, познайомимся зі спеціальними папками і файловими діалоговими вікнами.

Робота з мультимедіа і графікою

На уроці розглядаються елементи управління для роботи з мультимедіа і деякі аспекти, які появились в універсальних додатках. Ви познайомитесь з елементами, які дозволяють малювати фігури, лінії, текст і зображення, а також добавляти до всього цього різноманітні ефекти.

Фонові завдання

На уроці розглядається поняття і назначення фонових завдань, вивчення різних типів задач і їх створення.

SQLite i Entity Framework

На уроці розглядається робота з базами даних з використанням бібліотек SQLite s Entity Framework

Адаптивний дизайн

На уроці широко розглядається поняття адаптивного дизайну в додатках UWP, маленькі деталі і описання кожного способу реалізації такого дизайну в додатку.

Після завершення курсу ви будете вміти:

 • Розбиратися у життєвому циклі додатку та розуміти базову концепцію UWP
 • Створювати додатки з адаптивним дизайном, котрі будуть запускатися на усіх пристроях з OS Windows 10
 • Створювати додатки з використанням MVVM архітектури
 • Працювати зі стилями, ресурсами та шаблонами
 • Створювати коректну навігацію
 • Працювати з даними, файловою системою, мультимедіа та графікою
 • Створювати фонові задачі
 • Підключати базу даних до проекту та управляти нею

Попередні вимоги

 • Середні знання мови програмування C# і .NET Framework 4 / 4.5
 • Досвід роботи з WinForms. Досвід роботи з WPF буде плюсом в процесі навчання
 • Знайомство з ОС Windows 10. Буде плюсом мати мобільний пристрій з ОС Windows 10

Особливості курсу

 • Практичні заняття і перевірка ДЗ
 • Безкоштовний відеокурс
 • Онлайн тестування і сертифікація
Більше інформації
Курс
Формат
Online
Початок навчання
Дата формується
Тривалість
16 годин
Рівень
Для досвідчених
Мова навчання
Ukrainian
Вартість
165 USD за курс
Гнучкий графікВидається диплом/сертифікатСупровід ментора
CyberBionic Systematics
 • C# / .NET
 • Lead / Architect / CTO
Подробиці

Мета даного курсу - навчити розробників і архітекторів створювати ефективні високоякісні додатки на платформі Microsoft і .NET Framework в більш стислі терміни і з меншими ризиками завдяки використанню перевірених і, здобувших довіру, архітектурним принципам і шаблонам проектування.

Програма курсу

Введення в архітектуру

 • Що таке архітектура програмного забезпечення?
 • Основні принципи проектування архітектури ПЗ
 • Архітектурні шаблони і стилі
 • Методика побудови архітектури і дизайну

Проєктування багатошарових додатків

 • Основи проєктування
 • Рекомендації з проєктування багатошарових додатків
 • Рекомендації з проєктування компонентів

Проєктування шару представлення

 • Рекомендації з проєктування шару представлення
 • Проєктування компонентів представлення
 • Матриця технологій шару представлення

Проєктування бізнес-шару

 • Рекомендації з проєктування бізнес-шару
 • Проєктування компонентів бізнес-шару
 • Проєктування бізнес-сутностей
 • Проєктування компонентів робочого процесу

Проєктування шару доступу до даних

 • Рекомендації з проєктування шару доступу до даних
 • Проєктування компонентів шару доступу до даних
 • Матриця технологій шару доступу до даних

Проєктування шару сервісів

Рекомендації з проєктування шару сервісів.

Загальні аспекти дизайну

 • Показники якості
 • Наскрізна функціональність
 • Взаємодія і обмін повідомленнями
 • Фізичні рівні і розгортання
 • Enterprise Library від Patterns & Practices

Архетипи додатків

 • Вибір типу програми
 • Платформа додатків Microsoft
 • Матриця інтеграційних технологій
 • Матриця технологій робочого процесу
 • Огляд каталогу шаблонів Patterns & Practices

Після завершення курсу ви будете вміти:

 • Розбиратися в основних принципах архітектурного проектування ПО та шаблонах проектування під час розробки на платформі Microsoft .NET
 • Розбиратися в аспектах проектування багатошарових додатків
 • Розбиратися в аспектах проектування шару доступу до даних, шару представлення, бізнес-шару
 • Керуватися раціональними рішеннями під час обрання стратегії та шаблонів проектування додатку
 • Давати оцінку ключовим характеристикам дизайну архітектури ПО та основним атрибутам якості
 • Розбиратися в основних архетипах додатків

Попередні вимоги

 • Упевнені знання:
  • C#
  • Patterns of Design (GoF)
  • MVP
 • Розуміння основ:
  • UML (Class Diagram & Sequence Diagram)
  • WPF
  • WCF
  • WWF
  • WIF
  • SQL
  • ADO.NET
  • ASP.NET
  • Silverlight
  • JavaScript
  • SharePoint
  • Azure
  • MS Office

Особливості курсу

 • Практичні заняття і перевірка ДЗ
 • Безкоштовний відеокурс
 • Онлайн тестування і сертифікація
Більше інформації
Курс
Формат
Online
Початок навчання
Дата формується
Тривалість
20 годин
Рівень
Для досвідчених
Мова навчання
Ukrainian
Вартість
260 USD за курс
Вечірні заняттяВидається диплом/сертифікатСупровід ментора
CyberBionic Systematics
 • C# / .NET
 • WEB Developer / Webmaster
Подробиці

Мета нашого курсу - дати навички в розробці рішень для платформи SharePoint 2010.Навчити ефективно використовувати Visual Studio останньої версії і правильно підходити до вирішення завдань, використовуючи максимум вбудованих можливостей платформи.

Програма курсу

Вступ до платформи розробки SharePoint 2010

 • SharePoint 2010 як платформа розробки
 • Об'єктна модель SharePoint 2010, робота з об'єктами

Використання інструментів розробки

 • Розробка з використання SharePoint Designer 2010
 • Розробка програм з використанням Visual Studio останньої версії
 • Упаковка і установка програм на SharePoint 2010

Розробка Web-частин

 • Розробка стандартних web-частин
 • Розробка web-частин з підключеннями

Робота з SharePoint Objects

 • Програмна робота з вузлами
 • Програмна робота зі списками
 • Робота з даними списків

Створення одержувачів подій і параметри програми

 • Створення одержувачів подій
 • Програмна робота з файлом web.config
 • Робота з профілями користувачів

Розробка прикладних програм, що використовують служби Business Connectivity Service

 • Огляд служб Business Connectivity Service
 • Розробка зовнішніх типів вмісту та списків
 • Розробка прикладних програм, що використовують служби підключення до даних

Розробка робочих процесів

 • Розробка робочих процесів за допомогою SharePoint Designer
 • Створення робочих процесів за допомогою Visual Studio останньої версії

Робота з клієнтським API SharePoint 2010

Огляд можливостей і робота з клієнтським API в.NET прикладних програмах.

Розробка інтерактивних інтерфейсів користувача

 • Створення меню і елементів управління на стрічці
 • Створення діалогів на клієнті
 • Розробка Silverlight додатків для SharePoint 2010

Розробка ізольованих прикладних програм

 • Використання ізольованих прикладних програм
 • Обмеження пісочниці

Після закінчення курсу ви будете вміти:

 • Розбиратися в платформі SharePoint 2010, а також використовувати її інструменти розробки
 • Розробляти стандартні веб-частини за допомогою SharePoint 2010
 • Працювати з SharePoint objects
 • Створювати одержувачів подій і працювати з профілями користувачів
 • Розробляти робочі процеси, інтерактивні користувацькі інтерфейси, ізольовані додатки
 • Працювати з клієнтським API в .NET додатках

Попередні вимоги

 • Знання мови C# на середньому рівні
 • Володіння технологією ASP.NET, ADO.NET
 • Знання HTML, XML
 • Досвід роботи з Visual Studio останньої версії і SQL Management Studio

Особливості курсу

 • Практичні заняття і перевірка ДЗ
 • Безкоштовний відеокурс
 • Онлайн тестування і сертифікація

Викладачі курсу

Дмитро Охріменко - Експерт з побудови розподілених та веб-орієнтованих додатків.

Більше інформації
Курс
Формат
Online
Початок навчання
Дата формується
Тривалість
40 годин
Рівень
Для досвідчених
Мова навчання
Ukrainian
Вартість
220 USD за курс
Гнучкий графікВидається диплом/сертифікатСупровід ментора
CyberBionic Systematics
 • C# / .NET
 • Lead / Architect / CTO
Подробиці

Мета даного курсу – навчити розробників та архітекторів рішень використовувати шаблони проектування, що пропонуються групою “Patterns & Practice” для створення ефективних, високоякісних програм на платформі Microsoft .NET Framework у найкоротший термін та з найменшими ризиками завдяки використанню перевірених архітектурних принципів та шаблонів проектування.

Програма курсу

Шаблони проєктування складених прикладних програм WPF та Silverlight. Частина 1

 • Шаблони категорії "Модульність" та "Тестування". Створення локатор-сервісу, впровадження залежності та інверсія керування.
 • Service Locator - Створює локатор сервісу, що містить посилання на сервіси та інкапсульовану логіку для їх розташування. У своїх класах використовуйте локатор сервісу для отримання екземплярів сервісу.
 • Dependency Injection - Екземпляри залежностей не повинні створюватися у класі явно, а мають бути представлені декларативно у його описанні. Використовуйте об'єкт Builder для отримання дійсних екземплярів залежності об'єкта та їх передачі в об'єкт при його створенні та/чи ініціалізації.
 • Inversion of Control - Делегування функції вибору конкретного типу реалізації залежностей класів зовнішньому компоненту чи джерелу.

Шаблони проєктування складених прикладних програм WPF та Silverlight. Частина 2

Шаблони категорії "Тестування"

 • Separated Presentation - Відокремлення логіки представлення від бізнес-логіки. Шаблон Separated Presentation може бути реалізований по-різному, наприклад, як Supervising Presenter, або Presentation Model та т.п.
 • Presentation Model - Розділяє обов'язки по візуальному відображенню та реалізації стану та поведінки інтерфейсу користувача (UI) між різними класами, котрі названі Представлення та Модель презентації відповідно. Клас представлення керує елементами управління UI. Клас моделі презентації інкапсулює методи доступу до моделі та забезпечує відкритий інтерфейс, з яким легко взаємодіяти представленню (наприклад, шляхом прив'язки даних). Таким чином, клас моделі презентації є фасадом з характерним для UI станом та поведінкою.
 • Supervising Presenter та Supervising Controller - Розподіляє обов'язки по візуальному відображенню та методами обробки подій між різними класами, котрі названі Представлення та Презентатор відповідно. Клас представлення керує елементами управління UI, передаючи події користувача класу презентатора. Клас презентатора включає логіку, яка дозволяє відповідати на події, оновлювати модель (бізнес-логіку та дані програми) та керувати станом класу представлення.

Шаблони передачі даних. Переміщення даних. Частина 1

 • Data Replication - Створює набір реплікації та зв'язок реплікації для передачі даних між двома розташуваннями. Цей шаблон описує загальний процес, що деталізований у шаблонах передачі даних, описуваних у даному переліку.
 • Master-Master Replication - Копіює дані із джерела у задане місце, знаходить та усуває будь-які конфлікти оновлення, що виникли з моменту останньої реплікації (через зміни однакових даних джерела та цілі). Рішення включає два перехресні зв'язки реплікації між джерелом та цільовим розташуванням. Обидва зв'язки передають однаковий набір реплікації у обох напрямках. Такі пари зв'язків реплікації називають пов'язаними.
 • Master-Subordinate Replication - Копіює дані із джерела у задане місце без врахування оновлень, які могли відбутися для набору реплікації у цільовому розташуванні з моменту останньої реплікації.
 • Master-Master Row-Level Synchronization - Використовує пару пов'язаних зв'язків реплікації між джерелом та цільовим розташуванням, а також контролер синхронізації для управління синхронізацією у обох напрямках. Для синхронізації більше, ніж двох копій набору реплікації створює відповідну пару зв'язків реплікації для кожної додаткової копії.

Шаблони передачі даних. Переміщення даних. Частина 2

 • Master-Subordinate Snapshot Replication - Створює копію набору реплікації джерела у визначений момент часу (називається знімком), переносить цю копію у цільове розташування та перезаписує цільові дані. У цьому випадку будь-які зміни, що могли відбутися у цільовому наборі реплікації, заміняються новим набором реплікації джерела.
 • Capture Transaction Details - Створює додаткові об'єкти бази даних, такі як тригери і (тіньові) таблиці, та записує зміни до всіх таблиць, що входять у набір реплікації.
 • Master-Subordinate Transactional Incremental Replication - Запитує у джерела дані про транзакції, що завершилися, і повторює транзакції у правильній послідовності при записі у цільове розташування.
 • Master-Subordinate Cascading Replication - Збільшує число зв'язків реплікації між джерелом та ціллю, додаючи одну чи більше проміжних цілей між джерелом та кінцевими цільовими базами даних. Ці проміжні цілі являють собою сховище даних, що приймає набір реплікації із джерела, і, таким чином, виступає у ролі цільового розташування для попереднього зв'язку реплікації. При передачі даних по наступному зв'язку реплікації попередня проміжна ціль вже виступає в ролі джерела, і так далі, поки не буде досягнута кінцева ціль каскаду.

Шаблони передачі даних. Прототипи шаблонів

 • Maintain Data Copies - Виконує синхронний запис у копії даних із початкової програми чи синхронну публікацію даних у локальний кеш для подальшої їх передачі асинхронним сервісом.
 • Application-Managed Data Copies - Коли яка-небудь програма змінює свою копію даних, вона також повинна внести зміни і в інші копії. Програма повинна забезпечити оновлення копій даних і/чи похідних даних тією ж транзакцією, яка виконує зміну початкових даних.
 • Extract-Transform-Load - Тип передачі даних, який може забезпечувати виконання складних запитів для отримання даних із гетерогенних джерел, застосування складних операцій з даними, які включають агрегацію та очистку, але завжди виконуючий простий запис із заміщенням всіх змін у цілі.
 • Topologies for Data Copies - Архітектурні підходи по розгортанню копій даних на декількох платформах.

Шаблони корпоративних рішень. Шаблони розгортання. Частина 1

 • Deployment Plan - Створює план розгортання, що описує, які компоненти програми на які рівні будуть розгортатися. Якщо в процесі розподілу компонентів по шарам виявляється, що якийсь шар не підходить для компонента, визначте рентабельність внесення змін до компоненту для покращення його роботи з інфраструктурою чи внесення змін до інфраструктури для більшої відповідності компоненту.
 • Layered Application - Розділяє компоненти рішення на шари. Компоненти кожного шару повинні бути зв'язані і знаходитися приблизно на одному рівні абстракції. Кожний шар повинен бути слабо зв'язаним із нижче розташованими шарами.

Шаблони корпоративних рішень. Шаблони розгортання. Частина 2

 • Three-Layered Services Application - Копіює дані із джерела у задане місце без врахування оновлень, котрі могли відбутися для набору реплікації у цільовому розташуванні з моменту останньої реплікації.
 • Tiered Distribution - Структурує сервери та клієнтські комп'ютери як набір фізичних рівнів та розподіляє компоненти програми по відповідним рівням.
 • Three-Tiered Distribution - Структурує програму на три фізичні рівні: клієнтський рівень, рівень програми та рівень бази даних.

Шаблони корпоративних рішень. Розділені системи

 • Broker - Використовуйте шаблон Broker для приховання деталей реалізації виклику віддаленого сервісу шляхом його інкапсуляції у окремий шар.
 • Data Transfer Object - Створює об'єкт передачі даних (Data Transfer Object, DTO), що містить всі дані, які необхідні для віддаленого виклику. Змінює сигнатуру віддаленого методу, щоб приймати DTO як один параметр та повертати його клієнту. Після того як DTO отримано і збережено у вигляді локального об'єкту, програма може викликати процедури DTO без необхідності виконання віддалених викликів.
 • Singleton - Одинак забезпечує створення єдиного екземпляру класу. Інші об'єкти можуть здійснювати доступ до даного екземпляру через глобально доступний метод класу, який повертає посилання на екземпляр. Крім того, конструктор класу повинен бути оголошений private, щоб ні один інший об'єкт не зміг створити новий екземпляр.

Шаблони корпоративних рішень. Продуктивність та надійність

 • Server Clustering - Кластер серверів – це об'єднання двох чи більше серверів, що представляється як єдиний сервер. Таким чином, формується віртуальний ресурс, котрий розширяє доступність, масштабованість чи і те, і інше.
 • Load-Balanced Cluster - Забезпечує установку сервісу чи програми на декілька серверів, що сконфігуровані для розподілення робочого навантаження. Такий тип конфігурації називають кластером з балансуванням навантаження. Балансування навантаження масштабує продуктивність таких серверних програм, як веб-сервер, шляхом розподілення клієнтських запитів на множину серверів. Технології балансування навантажень, які звичайно називають підсистемами балансування навантаження, приймають вхідні запити і у випадку необхідності перенаправляють їх на певний вузол. Вузли балансування навантаження одночасно відповідають на запити різних клієнтів (навіть на велику кількість запитів одного клієнта).
 • Failover Cluster - Відмовостійкий кластер – це набір серверів, сконфігурованих таким чином, що якщо один сервер стає недоступним, інші сервери автоматично беруть на себе роботу того серверу, який вийшов із ладу, та продовжують опрацювання даних. Кожному серверу кластера назначений, в найменшій мірі, один резервний сервер із числа серверів цього ж кластеру.

Шаблони корпоративних рішень. Шаблони сервісів

 • Service Interface - Створює компонент, що забезпечує точку входу для взаємодії споживачів з сервісом, та представляє слабо деталізований інтерфейс, відділяючи реалізацію від бізнес-логіки.
 • Service Gateway – Інкапсулює код, що реалізує клієнтську частину контракту, в окремий компонент Service Gateway, який виступає у ролі посередника для других сервісів, інкапсулюючи деталі підключення до джерела і виконуючи всі необхідні перетворення.

Шаблони корпоративних рішень. Шаблони веб-представлення

 • Model-View-Controller - Цей шаблон розподіляє, основані на користувацькому вводі, дані предметної області представлення і дій у три окремих класи. Модель керує поведінкою та даними домену програми, відповідає на запити даних про стан (звичайно такі запити надходять від Представлення) та на команди внести зміни до стану (звичайно такі запити надходять від Контролера). Представлення керує відображенням інформації. Контролер інтерпретує вхідні дані користувача, отримані від миші та клавіатури, і інформує модель та/чи представлення про необхідність внесення відповідних змін.
 • Page Controller - Цей шаблон дозволяє приймати вхідні дані запиту сторінки, викликати запитувані дії моделі та визначати відповідне представлення сторінки-результату. Відокремлює логіку диспетчеризації від коду представлення. Там, де це необхідно, створюйте загальний базовий клас для всіх контролерів сторінок, щоб уникнути дублювання коду і підвищити узгодженість и тестованість.
 • Front Controller - Цей шаблон вирішує проблему децентралізації, що притаманна шаблону Page Controller, шляхом направлення всіх запитів через один контролер. Сам контролер звичайно реалізований у вигляді двох складових: обробника і ієрархії команд. Обробник отримує від веб-сервера HTTP-запити Post або Get та добуває із них відповідні параметри. Він використовує параметри запиту для вибору необхідної команди, а потім для передачі управління команді обробки. Самі команди також входять до складу контролера. Команди представляють певні дії, описані у шаблоні Command.
 • Шаблони Intercepting Filter, Page Cache та Observer.

Шаблони інтеграції. Шари інтеграції

 • Entity Aggregation - Вводить шар Entity Aggregation, що забезпечує логічне представлення сутностей на рівні підприємства з фізичними зв'язками, які підтримують доступ та оновлення відповідних їм екземплярів у серверних сховищах.
 • Process Integration - Визначає модель бізнес-процесів, яка описує окремі етапи, складові складної бізнес-функції. Створює окремий компонент диспетчера процесів, який може одночасно інтерпретувати велику кількість екземплярів цієї моделі та взаємодіяти з існуючими програмами для виконання окремих етапів процесу.
 • Portal Integration - Створює програму порталу, що відображає дані, отримані із декількох програм, в уніфікованому UI. Користувачі можуть здійснювати необхідні задачі на основі даних, відображених на цьому порталі.

Шаблони інтеграції. Топології інтеграції

 • Message Broker - Розширює рішення по інтеграції. Брокер повідомлень – це фізичний компонент, що забезпечує зв'язок між програмами. Програми взаємодіють не одне з одним, а лише з посередником - брокером повідомлень. Програма відправляє повідомлення посереднику разом з логічним ім'ям отримувачів. Посередник знаходить програми, зареєстровані під даним логічним іменем, і передає їм повідомлення.
 • Message Bus - Підключає всі програми через логічний компонент, який називають шиною повідомлень. Шина повідомлень забезпечує передачу повідомлень між програмами. Шина повідомлень включає три основні елементи: набір узгоджених з повідомленнями схем, набір загальних повідомлень з командою та спільно використовуваною інфраструктурою для відправки повідомлень шини отримувачем.
 • Publish/Subscribe - Забезпечує класи для публікації подій, на які можуть підписуватися інші програми. Механізм Publish\Subscribe забезпечує відправку подій чи повідомлень всім читачам.

Шаблони інтеграції. Системні підключення

 • Data Integration - Інтегрує програми у логічному шарі доступу до даних, відкриває дані однієї програми (джерело) для доступу із інших програм (ціль).
 • Functional Integration - Інтегрирує програми у логічному бізнес-шарі, відкриваючи бізнес-функцію однієї програми (джерело) для доступу із інших програм (ціль).
 • Service-Oriented Integration - Для логічної інтеграції програм у бізнес-шарі, дозволяє системам використовувати та надавати веб-сервіси XML. Використовуйте контракти Web Services Description Language (WSDL) для описання інтерфейсів цих систем. Забезпечте можливість взаємодії, узгодивши вашу реалізацію з сімейством специфікацій Web Services (WS-*).
 • Presentation Integration - Забезпечує доступ до функцій програми через UI шляхом моделювання вводу даних користувачем та читання даних з екрану монітору.

Шаблони інтеграції. Додаткові шаблони інтеграції

 • Pipes and Filters - Реалізує перетворення шляхом використання послідовності компонентів фільтрів, де кожный фільтр отримує вхідні повідомлення, виконує прості перетворення та передає перетворене повідомлення наступному компоненту. Проводить повідомлення через канали, що з'єднують входи та виходи фільтрів та буферизують зв'язок між фільтрами.
 • Gateway - Виносить всю функціональність доступу до зовнішньої системи в один інтерфейс. Даний шаблон усуває необхідність розуміння принципів підключення до зовнішньої системи, спрощуючи, таким чином, процеси розробки та обслуговування, пов'язані з доступом до зовнішніх систем.

Шаблони безпеки Web-сервісів. Аутентифікація

 • Brokered Authentication - Веб-сервіс перевіряє облікові дані, надані клієнтом, без необхідності прямої взаємодії між двома сторонами. Посередник аутентифікації, якому довіряють обидві сторони, передає маркер доступу клієнту. Після цього клієнт може надати Веб-сервісу облікові дані, включаючи і маркер доступу. Наступні три шаблони описують спеціальні реалізації шаблона Brokered Authentication.
 • Brokered Authentication: Kerberos – Виконує аутентифікацію через посередника між клієнтами і Веб-серверами за допомогою протоколу Kerberos.
 • Brokered Authentication: X509 PKI - Для перевірки облікових даних, що надаються програмою запитувачем, використовує аутентифікацію через посередника по сертифікатам X.509, що випущені центром сертифікації (Certificate Authority, CA) для інфраструктури відкритих ключів (Public Key Infrastructure, PKI).
 • Brokered Authentication: STS - Використовує аутентифікацію через посередника з маркером доступу, що випущені сервісом маркерів доступу (Security Token Service, STS). І клієнт, і Веб-сервіс довіряють STS забезпечення маркерів доступу.
 • Direct Authentication - Веб-сервіс виступає в ролі сервіса аутентифікації, перевіряючи облікові дані, отримані від клієнта. Облікові дані, що включають підтвердження володіння на основі спільних секретів, звіряються зі сховищем посвідчень.

Шаблони безпеки Web-сервісів. Авторизація і Керування винятковими ситуаціями

 • Trusted Subsystem - Веб-сервіс для доступу до додаткових ресурсів діє як довірена підсистема. Він використовує власні облікові дані (замість даних користувача) для доступу до ресурсів.
 • Exception Shielding - Очищає небезпечні виняткові ситуації, замінюючи їх винятковими ситуаціями з безпечною структурою. Повертає клієнту тільки очищенні виняткові ситуації чи виняткові ситуації із безпечною структурою. Виняткові ситуації із безпечною структурою не включають конфіденціальні дані в повідомлення про виняткову ситуацію та не містять докладні записи трасування стеку, оскільки це може призвести до розголошення конфіденційних даних про внутрішні операції Веб-сервісу.

Шаблони безпеки Web-сервісів. Шифрування повідомлень і виявлення повторів повідомлень

 • Data Confidentiality - Використовує шифрування для захисту конфіденційних даних повідомлення. Незашифровані дані, котрі називають відкритим текстом (plaintext), перетворюються в зашифровані дані (ciphertext). Дані шифруються за допомогою алгоритму і ключа шифрування. По досягненню місця призначення зашифрований текст перетворюється знову у звичайний текст.
 • Message Replay Detection - Кеширування ідентифікаторів вхідних повідомлень і використання виявлення повторів повідомлень дозволяє розпізнати та відключити повідомлення, для яких у кеші визначення повторів вже існує відповідний запис.

Шаблони безпеки Web-сервісів. Підпис повідомлень і перевірка повідомлень

 • Data Origin Authentication - Використання аутентифікації джерела даних дозволяє отримувачу впевнитися, що повідомлення не були пошкоджені при передачі (цілісність даних) і що вони надходять від очікуваного відправника (аутентичність).
 • Message Validator - Логіка перевірки повідомлень реалізує строго визначену політику, котра установлює обов'язкові частини повідомлення запиту для його успішної обробки сервісом. Перевірка корисного навантаження XML-повідомлень на відповідність XML-схемі (XSD) дозволяє впевнитися у правильності їх структури та відповідності очікуванням сервісу-обробника. Логіка перевірки також перевіряє повідомлення на відповідність певним критеріям: перевіряється розмір повідомлення, його вміст і використані набори символів. Повідомлення, що не відповідають заданим критеріям, відхиляються.

Шаблони безпеки Web-сервісів. Розгортання

Perimeter Service Router - Спроєктуйте проміжний Веб-сервіс, який буде виступати у ролі прикордонного сервісного маршрутизатора. Прикордонний сервісний маршрутизатор забезпечує зовнішній інтерфейс прикордонної мережі для внутрішніх Веб-сервісів. Він приймає повідомлення від зовнішніх програм і направляє їх на відповідний Веб-сервіс приватної мережі.

Після закінчення курсу ви будете вміти:

 • Розбиратися в патернах проєктування складових додатків WPF та Silverlight
 • Використовувати шаблони передачі даних, корпоративних рішень, інтеграції, безпеки
 • Визначати, в якій ситуації варто використовувати той чи інший шаблон
 • Покращувати якість коду та полегшувати його читання

Попередні вимоги

 • Досвід роботи програмістом не менше 1 року
 • Знання шаблонів проєктування GoF

Особливості курсу

 • Практичні заняття і перевірка ДЗ
 • Безкоштовний відеокурс
 • Онлайн тестування і сертифікація

Викладачі курсу

 • Олександр Пономаренко - .NET Developer
 • Олександр Ульянов - .NET Developer
 • Альберт Ташу - .NET Developer
 • Антон Іваненко - .NET Developer. Тренер-консультант
 • Армен Маілян - .NET Developer
 • Владислав Гнатюк - .NET Developer
 • Владислав Сіненко - .NET Developer
 • Максим Ковальчук - .NET Developer. Тренер-консультант
 • Сергій Даценко - .NET Developer. Тренер-консультант
 • Олександр Шевчук - Експерт у галузі побудови архітектури інформаційних систем. бізнес-аналізу та управління IT проєктами
 • Михайло Козин - .NET Developer. Тренер-консультант
 • Юрій Боцман - .NET Developer. Тренер-консультант
 • Володимир Нікітін - .NET Developer. Тренер-консультант
 • Михайло Трофименко - .NET Developer. Тренер-консультант
 • Владислав Черкіс - .NET Developer. Тренер-консультант
 • Михайло Карпенко - .NET Team Leader
 • Володимир Виноградов - Senior Software Engineer
Більше інформації
Курс
Формат
Online
Початок навчання
Будь-який момент
Тривалість
3 місяців
Рівень
Для досвідчених
Мова навчання
Ukrainian
Вартість
8 000 UAH за місяць
Гнучкий графікВидається диплом/сертифікатСупровід ментораРеальний проект у портфоліо
Foxminded
 • C# / .NET
Подробиці

Курс проходить онлайн в форматі менторінга: ментор дає вам завдання, контролює їх виконання та допомагає вирішити складні питання. Тривалість курсу залежить від індивідуальної швидкості навчання.

Програма курсу

Web development

В цьому завданні ми познайомимось з основами веб розробки і напишемо MVP версію нашої програми. З кожним наступним завданням наша програма буде набувати нового функціоналу і ставати схожою на завершений продукт.

Micro-services

В цьому завданні ми навчимося розбивати програму на дрібніші незалежні частини та налаштуємо комунікацію між ними. Мікросервісна архітектура є однією з найпопулярніших архітектур на даний момент, завдання допоможе вам зрозуміти, як краще ділити систему на мікросервіси та коли використовувати даний підхід.

NoSQL

Не реляційні бази даних дуже зручний спосіб коли нам потрібно зберігати інформацію яка не завжди відповідає прописаному стандарту або нам потрібно мати дуже швидкий доступ до даних. Тут ви і навчитесь як працювати з не реляційними базами даних і які переваги і недоліки в них є.

Conteinerization

Після того як мікросервіси набули великої популярності стало складно запускати проєкт на локальній машині. Для вирішення цієї проблеми було створено контейнери. Також контейнери допомагають створити середовище схоже до продакшину на локальній машині.

Authorization and Authentication

Жодна система не обходиться без авторизації для користувачів і наша не виняток. В цьому завданні ми додамо авторизацію до системи дізнаємось як працюють токени і які вони бувають. Навчитесь налаштовувати свій процес авторизації та автентифікації користувача.

Eventing

Прямий виклик іншого сервісу є доволі легким і зручним способом комунікації між сервісами, але він не завжди потрібний інколи нам достатньо повідомити когось про зміни і не чекати на відповідь від системи. А що робити якщо приймач повідомлення виключений, тоді ми повністю блокуємо виконання завдання навіть якщо нам не потрібно негайної відповіді з іншої сторони. Тут нам на допомогу прийдуть події, в яких вже реалізовано і відправка без очікування і спроба повторного виконання у випадку провалу першої.

CI/CD

Після того як функціонал розробили задачу потрібно пропустити через наступні кроки перш ніж цей функціонал побачить кінцевий користувач. Для того щоб зменшити навантаження на розробника створюються CI/CD скрипти, які автоматично білдять отриманий результат, запускають різноманітні тести (Unit, Integration, Automation, Linting Tool, Security) після чого заливають результат в потрібне середовище.

Cross-platform Development

В даному завданні ви навчитесь розробляти крос платформні застосунки, які можна буде запускати як на вашому комп’ютері так і на телефоні.

Попередні вимоги

 • Від 1-го року досвіду роботи на комерційному проєкті з використанням C#
 • Можливість написати простий веб сайт з CRUD операціями
 • Знання англійської мови на рівні читання технічної документації

Особливості курсу

 • Швидкість проходження курсу залежить від вас. Швидше вчитесь менше платите
 • 7 днів тестового періоду
 • Менторинг
 • Безкоштовна заморозка

Викладачі курсу

Андрій Винничук - Full Stack Software Developer

Більше інформації
Курс
Формат
Online
Початок навчання
Будь-який момент
Тривалість
6 місяців
Рівень
Для досвідчених
Мова навчання
Ukrainian
Вартість
5 000 UAH за місяць
Гнучкий графікВидається диплом/сертифікатСупровід ментораРеальний проект у портфоліо
Foxminded
 • C# / .NET
Подробиці

Оскільки розробники C#/.NET часто працюють у великих корпораціях, їм необхідно вчитися писати "чистий" код – переробки та доробки можуть коштувати занадто дорого. На курсах розробки на C#/.NET від компанії Foxminded ми відразу звертаємо на це увагу студентів та вчимо їх писати код, за який не буде соромно. Після того, як студенти освоїть ази розробки на C#/.NET та додаткових мовах, під керівництвом менторів вони створять телеграм-бота та простий додаток за допомогою отриманих знань. Ці проекти можна буде додати до портфоліо.

Програма курсу

Консольні програми

У даному розділі студент пройде шлях від створення найпростішої програми, до розуміння базових речей у програмуванні: умови, цикли, масиви, робота з консоллю, робота з файлами, парсинг рядкових виразів та багато іншого. Кожне завдання передбачає написання тестів, без яких не обійтися у створенні реальних додатків.

SQL

Поточний стан речей показує, що будь-яка програма, трохи складніша за "Калькулятор", має свою базу даних, необхідну для зберігання даних. У цьому завдання студент розбереться як створювати бази даних, таблиці, напише базові SQL-запити.

Декомпозиція

У цю групу входять два завдання побудувати діаграм предметних областей (UML). Саме вміння побудувати декомпозицію дозволяє програмісту уникнути проблем із купою безглуздо витрачених зусиль та мільйонів переробок при уточненні знань з предметної галузі. Також ці навички знімають проблему старту створення архітектури з нуля.

ASP.NET

У цьому розділі студент створить сайт для роботи з базою даних, створеною у попередньому розділі. Навчиться створювати сторінки для перегляду даних із БД, створення/редагування/видалення цих даних.

WPF (WinForms)

Незважаючи на солідний вік технологій для створення desktop-додатків під Windows, ці технології все ще можуть знадобитися розробнику, особливо в частині enterprise рішень. Також у завданні необхідно буде освоїти роботу з багатопоточністю, взаємодію з UI з кількох потоків, роботу з дисковою системою.

.NET 6

Флагманська та найактуальніша версія .NET, що активно розробляється фірмою Microsoft. У цьому розділі кілька завдань: студент дізнається як написати Telegram бота за допомогою C#, попрацює з апі сторонніх сайтів; напише backend та frontend для свого додатку "домашній облік фінансів" та опублікує його у хмарі Azure.

Попередні вимоги

 • Знання базового синтаксису C#
 • Знання ООП
 • Навички пошуку інормації
 • Знання англійської мови на рівні читання технічної документації

Особливості курсу

 • Швидкість проходження курсу залежить від вас. Швидше вчитесь - менше платите. Середній час проходження курсу 5-6 місяців
 • 7 днів тестового періоду
 • Менторинг
 • Безкоштовна заморозка

Викладачі курсу

 • Віктор Бешта - .NET Developer at GlobalLogic
 • Олександр Дмитрієв - .NET Developer at GlobalLogic
 • Ігор Мотроновський - Backend .NET Developer at VMedia
 • Олексій Деманов - Full-stack C#/.NET Web Engineer at GlobalLogic
 • Павло Ромашук - Fullstack Developer at Netafim
 • Євген Карпенко - Senior .NET Developer at AllStars-IT
 • Дмитро Лежень - Senior .NET Developer
 • Володимир Кулібаба - Senior Full-Stack Web Developer at MWDN
 • Дмитро Хрустальов - Software Developer at Occtoo
 • Микола Кузуб - Senior .NET Developer at EPAM
 • Євген Худоліїв - Senior .NET Developer at SoftServe
 • Володимир Лук'яненко - Senior .NET Developer at X1 Group
 • Пилип Гіревка - Senior Software Engineer at Dornier MedTech
 • Дмитро Зубенко - Full stack .NET Developer at Devitis
 • Андрій Винничук - Full stack Software Developer at TBC Group
Більше інформації
Відеокурс / Платформа
Формат
Online
Початок навчання
Будь-який момент
Тривалість
3 місяців
Рівень
Для початківців
Мова навчання
English
Вартість
безкоштовно
Гнучкий графікВидається диплом/сертифікат
EPAM
 • C# / .NET
Подробиці

На цьому курсі ти познайомишся з основами .NET & C# для розробки програм, дізнаєшся про обробку даних, мову запитів SQL, використання дизайн-патернів, архітектурних паттернів та створення застосунків з допомогою ASP.Net. Окрім цього, ми оглядатимемо Frontend-розробку з фокусом на HTML5, CSS3 та ключові принципи розробки на JavaScript.

Програма курсу

.NET & C#

 • NET ecosystem
 • C# Essentials
 • Unit Testing
 • Multithreading and asyncroniose programming

Data processing

 • DB, SQL
 • Data processing technologies

Design patterns and application architecture

 • OOD (object-oriented design)
 • Design patterns
 • Architecture patterns

ASP .NET

 • MVC
 • Web API
 • OWIN & KATANA, Authorization and automatization

Front-end

 • Web fundamental
 • HTML 5
 • CSS
 • JS Fundamentals

Як долучитися до програми?

 • Зареєструйся та заповни профіль
 • За бажанням пройди тест на визначення рівня англійської мови
 • Посилання на курс буде надіслане на твою електронну адресу
 • Починай вивчати курс

Що необхідно для успішного навчання:

 • Знання англійської на рівні B1 і вище
 • Досвід розробки будь-якою мовою програмування буде додатковою перевагою
 • Впевнені знання алгоритмів і структур даних, базових понять ООП допоможуть легше опанувати навчальну програму

Особливості курсу

 • Курс можна проходити з будь-якої точки світу, в комфортному темпі та у зручний час
 • Це можливість створити міцну основу для подальшого розвитку в .NET
 • В програмі курсу актуальний та якісний контент, що відповідає поточному стану IT-індустрії
 • Програма розроблена експертами EPAM з різних країн та дає корисні практичні знання для твоєї майбутньої кар'єри
 • Ще безкоштовна можливість для всіх бажаючих навчатися у кращих наставників та експертів EPAM
Більше інформації
Курс
Формат
Online
Початок навчання
Будь-який момент
Тривалість
6 місяців
Рівень
Для дітей
Мова навчання
Ukrainian
Вартість
1 600 UAH за місяць
Гнучкий графікВидається диплом/сертифікатСупровід ментора
Optima Academy
 • C# / .NET
Подробиці

Дистанційний курс "Основи програмування на C#" охоплює широкий спектр тем: від вступу в мову програмування C# до практичних проєктів. Учасники вивчатимуть базові типи даних і конструкції C#, методи й класи, а також навчатимуться застосовувати їх для створення та обробки основних структур даних.

Програма курсу

Теми:

 • Вступ до мови програмування C#
 • Базові типи даних і операції над ними
 • Базові конструкції C#
 • Методи й класи в C#
 • Практичні проєкти з C#

Процес навчання

Процес навчання дуже простий. Ви вибираєте курс і миттєво отримуєте доступ до всіх матеріалів. Потім проходите заняття й уроки власним темпом, враховуючи свій розклад. Кожне заняття містить відеоуроки, презентації, текстові матеріали, приклади коду, тести й домашні завдання. Курс триває 6 місяців, що дає вам достатньо часу для глибокого засвоєння матеріалу.

 • тривалість заняття - 45 хвилин
 • інтенсивність 2-3 заняття на тиждень

Після проходження курсу учасники матимуть

 • Знання й навички роботи з базовими засобами мови програмування C# для подання основних структур даних та реалізації алгоритмів їх обробки
 • Сертифікат Академії прикладної програмної інженерії Оптіма

Що необхідно для навчання?

Ноутбук або комп'ютер, під'єднаний до інтернету та оснащений необхідними гарнітурами (колонки або навушники, вебкамера, мікрофон).

Особливості курсу

 • Авторська система освітніх курсів
 • Унікальна команда тренерів
 • Турбота й індивідуальний підхід
 • Офіційний сертифікат
 • Навчання в будь-який час і з будь-якого місця
 • Комфортний освітній процес. Заняття проходять у мінігрупах
 • Засновник - перша в Україні дистанційна школа "Оптіма"
 • Корисні та потрібні знання. Максимум практики в кожному занятті

Викладачі курсу

Богдан Пацай - Має досвід роботи у ВНЗ понад 12 років, автор 4 навчальних посібників. Керівник академії Cisco

Більше інформації
Курс
Формат
Online
Початок навчання
Будь-який момент
Тривалість
6 місяців
Рівень
Для дітей
Мова навчання
Ukrainian
Вартість
1 600 UAH за місяць
Гнучкий графікВидається диплом/сертифікатСупровід ментора
Optima Academy
 • C# / .NET
Подробиці

Дистанційний курс "Об'єктно-орієнтоване програмування C#" надасть слухачам розширені знання й глибоке розуміння парадигми об'єктно-орієнтованого програмування на мові C#. Учні зможуть використовувати ці навички для створення складних програм і реалізації власних проєктів у світі програмування.

Програма курсу

Теми:

 • Вступ в об'єктно-орієнтоване програмування
 • Класи й об'єкти в ООП
 • Конструктори й робота з екземплярами класу
 • Мова UML. Діаграма класів
 • Наслідування. Модифікатори доступу. Робота з конструктором. Поліморфізм
 • Абстрактні класи, абстрактні методи
 • Масиви й індексатори
 • Статичні класи, розширювальні методи, вкладені класи
 • Конструктори в структурах. Стек
 • Boxing i unboxing. Робота з enum
 • Делегати. Створення делегатів
 • Анонімні методи. Лямбда вирази й лямбда оператори
 • Створення універсальних шаблонів
 • Багатозадачність. Робота з потоками
 • Конструкція try-catch i try-catch-finally
 • Робота над проєктом

Процес навчання

Програма пропонує доступний та зручний процес навчання. Учасники починають з вибору курсу й отримують доступ до всіх матеріалів. Заняття та уроки відбуваються за індивідуальним графіком. Загалом потрібно пройти 68 уроків, які допоможуть глибоко зануритися в предмет і розширити свої знання. Кожне заняття містить кілька елементів, що сприяють навчанню. Учасники отримають можливість переглядати відеоуроки та презентації, читати текстові матеріали й вивчати приклади коду. Також передбачені тести для самоаналізу й домашні завдання, які допоможуть закріпити отримані знання. Раз на тиждень - онлайн-консультація з ментором, де можна поставити будь-які питання й отримати розгорнуті відповіді.

 • Тривалість заняття - 45 хвилин
 • Інтенсивність 2-3 заняття на тиждень

Після проходження курсу учасники отримають

 • Знання й навички застосування та реалізації парадигм об'єктно-орієнтованого програмування на прикладі мови програмування високого рівня C#
 • Сертифікат академії прикладної програмної інженерії Оптіма

Що необхідно для навчання?

Ноутбук або комп'ютер, під'єднаний до інтернету та оснащений необхідними гарнітурами (колонки або навушники, вебкамера, мікрофон).

Особливості курсу

 • Авторська система освітніх курсів
 • Унікальна команда тренерів
 • Турбота й індивідуальний підхід
 • Офіційний сертифікат
 • Навчання в будь-який час і з будь-якого місця
 • Комфортний освітній процес. Заняття проходять у мінігрупах
 • Засновник - перша в Україні дистанційна школа "Оптіма"
 • Корисні та потрібні знання. Максимум практики в кожному занятті
Більше інформації
Курс
Формат
Online
Початок навчання
Будь-який момент
Тривалість
-
Рівень
Для дітей
Мова навчання
Ukrainian
Вартість
уточнюйте
Гнучкий графікВидається диплом/сертифікатСупровід ментора
Джун IT Academy
 • C# / .NET
Подробиці

Програма курсу

Теми:

 • Вступне заняття. Ознайомлення з мовою програмування C#
 • Машинна математика. Змінні та типи даних
 • Умовні конструкції
 • Циклічні конструкції
 • Методи
 • Методи. Рекурсія та перевантаження
 • ООП. Класи
 • ООП. Успадкування
 • ООП. Інкапсуляція та поліморфізм
 • Виключення та їх обробка
 • Масиви та колекції
 • Робота з файловою системою
 • Робота з файловою системою з технологією Windows Forms
 • Абстракція. Абстрактні класи та інтерфейси
 • DLL-бібліотеки
 • Процеси. Взаємодія з іншими програмними засобами при написанні коду
 • Делегати та події
 • Локальна база даних та взаємодія з нею при написанні коду
 • Технологія WPF
 • Багатопотокове програмування

Результат після проходження курсу:

 • Чітке розуміння завдань, що вирішуються програмуванням
 • Впевнене знання основ мови С#
 • Уміння раціонально організовувати робочий процес для ефективного досягнення поставлених цілей
 • Отримання архітектурних навичок розробки великих програм

Особливості курсу

 • Можлива оплата курсу частинами
 • Підтримка ментора
 • Повна комунікація з тренером та одногрупниками
 • Сертифікат після здачі іспиту і фінального проєкту
 • Інноваційний підхід до колективного навчання

Викладачі курсу

Євген Нагірняк - Senior .NET Developer

Більше інформації
Курс
Формат
Online
Початок навчання
Будь-який момент
Тривалість
10 занять
Рівень
Для досвідчених
Мова навчання
Ukrainian
Вартість
7 000 UAH за курс
Гнучкий графікВидається диплом/сертифікатСупровід ментораРеальний проект у портфоліо
IT-Столиця
 • C# / .NET
Подробиці

Програма курсу

Знайомство з Delegates, Events і лямбда-виразами

 • Що таке делегат
 • Форма оголошень Delegates
 • Робота з анонімними методами C#
 • Детальне знайомство з лямбда-виразами
 • Робота з Events (подіями)

Введення в EF (Entity Framework)

 • Як підключати Nuget-пакети
 • Основні принципи роботи з базами даних
 • Як підключати бази даних до проєктів
 • Знайомство з міграціями в Entity Framework
 • Робота з API-інтерфейсом LINQ to SQL

Концепція введення і виведення. Serialization в C# і знайомство з мовою розмітки XML

 • Робота з простором імен System.IO
 • Знайомство з поширеним форматом обміну даними та подання складних структур JSON
 • Що таке Serialization в C# (серіалізація). Основні принципи Serialization в форматі JSON. Як реалізувати власні методи для Serialization

Знайомство з Assembly (збірками), поняття Reflection, робота з атрибутами і директивами процесорів

 • Робота з namespace (простором імен)
 • Знайомство з Assembly і з Global Assembly Cache (глобальний кеш збірок)
 • Ознайомлення з Preprocessor directives
 • Attributes. Як створювати призначені для користувача атрибути
 • Робота з Reflection

Робота з потоками та з їх синхронізацією. Знайомство з класом Task (завдання)

 • Знайомство з розподіленими обчисленнями та з їх основними проблемами, проблеми з багатоядерними процесорами
 • Робота з асинхронними Delegates
 • Основні принципи роботи з класом Task (завдання) і з класом Thread, що дозволяє керувати потоками
 • З якими основними проблемами можна зіткнутися при роботі з паралельними обчисленнями
 • Які класи в C# відповідають за синхронізацію

Робота з модульною платформою для розробки ПЗ. .Net Core

 • Знайомство з можливостями платформи
 • Основні принципи веб-розробки
 • Як створювати додатки

Знайомство з модульним тестуванням (unit-тестування)

 • Робота з вбудованою в VS системою тестування Unit Testing Framework
 • Як створювати тести статичних і закритих методів
 • Як перевірити коректність роботи бізнес-логіки шляхом модульного тестування
 • Робота з Integration testing (інтеграційне тестування)

Робота з системою контролю версій (Git/VCS)

Фінал. Здача проєктів

Обговорення підсумків.

Навички після проходження курсу:

 • LINQ-застосування в доступі до інформації в колекціях
 • Формувати компоненти, по типу слабко зв'язаних з використанням подій
 • Формувати властивості
 • Формувати індексатори
 • Проводити операційні перезавантаження
 • Будувати методи
 • Робити їх виклик

Після проходження курсу будеш розуміти:

 • Прийоми інтеграції коду, що був виконаний із застосуванням динамічних мов, а також компонентів СОМ з додатком на C#
 • Методи регулювання об’єктним часом життя
 • Методи застосування ресурсів
 • Суть наслідування за формування нового посилального типу
 • Прийоми регулювання видимістю
 • Прийоми управління часом життя всіх членів користувальницького типу
 • Ціль платформи NET Framework 4 в побудові додатків програмних конструкцій Синтаксис C#
 • Роль Visual Studio та Visual C# в побудові додатків програмних конструкцій Синтаксис C#
 • Викидання та обробку виключень
 • Специфіку перехоплення виключень

Особливості курсу

 • Викладачі практики
 • Корпоративне навчання
 • Можливість навчатись у вихідні
 • Можливість влаштуватись у провідні IT-компанії
 • Індивідуальне навчання
 • Курс не підходить новачкам, потрібні навички в C#
Більше інформації
Курс
Формат
Online
Початок навчання
Будь-який момент
Тривалість
8 занять
Рівень
Для досвідчених
Мова навчання
Ukrainian
Вартість
6 000 UAH за курс
Гнучкий графікВидається диплом/сертифікатСупровід ментораРеальний проект у портфоліо
IT-Столиця
 • C# / .NET
 • WEB Developer / Webmaster
Подробиці

Програма курсу

Microsoft Visual Studio та web-додатки ASP.NET

 • Знайомство з NET. Framework
 • ASP.NET-знайомство
 • Практика

Microsoft Visual Studio та web-додатки ASP.NET: формування

 • Способи вибору мови для програмування
 • Знайомство із середовищем розробки Visual Studio, створення проєкту
 • Знайомство з шаблонами web-додатка
 • Знайомство зі структурою проєкту
 • Практика

Формування ASP.NET-форм

 • Етапи формування web-форми
 • Яким чином розміщуються серверні компоненти управління на web-формі
 • За допомогою яких механізмів вони конфігуруються
 • Практика

Процедура додатка серверного функціоналу ASP.NET-формам

 • Огляд Code-Behind
 • Специфіка проведення робіт з файлами такого типу
 • Етапи проведення обробки серверних компонентів управління
 • Знайомство зі статистичною значущість
 • Практика

Користувальницькі компоненти керівництва та базові сторінки: формування

 • Етапи додавання базових сторінок
 • Етапи їхнього використання
 • Етапи конвертування web-форми в сторінку змісту відносно базових сторінок
 • Яким чином можна розробити web-форми та користувальницькі компоненти управління
 • Практика

Специфіка перевірки видимих користувачам даних на ASP.NET-формах

 • Знайомство з системою перевірки інформації користувача на web-формі
 • Знайомство з компонентами регулювання ASP.NET-типу для перевірки введеної інформації
 • Алгоритм перевірки інформації форми
 • Алгоритм виведення кінцевого результату.
 • Практика

ASP.NET: пошук помилок та налагодження

 • Введення в ASP.NET-налагодження
 • Введення в ASP.NET-трасування
 • Практика

Операції з інформацією в додатках ASP.NET-типу

 • ADO.NET - це
 • Як відбувається з'єднання з базою даних
 • Алгоритм зв'язування серверних компонентів з ресурсами інформації
 • Практика

LINQ: робота з інформацією

 • LINQ - це
 • Проведення операцій з XML-даними за використання LINQ-провайдера для XML
 • Проведення операцій з інформацією LINQ-провайдера для сутності типу LINQ та SQL
 • Практика

Операції з динамічною інформацією в ASP.NET

 • Знайомство
 • Специфіка використання
 • Алгоритм регулювання динамічної інформації в ASP.NET
 • Практика

AJAX та ASP.NET

 • Знайомство з AJAX
 • Введення в спеціалізовані компоненти AJAX-управління з пакетом AJAX Control Toolkit
 • Огляд пакету AJAX Control Toolkit
 • Практика

Характеристика Windows Communication Foundation

 • Служба WCF - це
 • Специфіка виклику WCF-служб з web-форми
 • Яким чином реалізується WCF-служба даних
 • Практика

ASP.NET-додатки: конфігурування та розгортання

 • Введення в ASP. NET-конфігурування
 • Процедура розгортання ASP. NET на робочих серверах
 • Практика

ASP.NET-додатки: безпека та розмежування доступу

 • Введення в авторизацію
 • Введення в автентифікацію
 • Проведення автентифікації за допомогою web-форми
 • Знайомство з декларативними методами реалізації автентифікації та авторизації
 • Знайомство з програмними методами реалізації авторизації та автентифікації
 • Практика

Microsoft Visual Studio - нові технології та формування web-додатків

 • Алгоритм формування web-додатків за використання MVC-шаблону
 • Отримання даних від клієнта й обробка їх на сервері
 • Створення моделей, видів, контролерів на прикладі реального додатка
 • Практика

Після курсу ти зможеш:

 • Формувати свої та проводити операції з вже наявними додатками ASP. NET Web в Microsoft Visual Studio
 • Формувати ASP. NET-форми
 • Використовувати Silverlight
 • Формувати нові web-додатки, використовуючи при цьому MVC-шаблон
 • Регулювати дані користувачів та кешування в межах ASP. NET-додатка
 • Відшукати, а також виправити помилки в додатках ASP. NET
 • Займатися оснащенням безпеки та розмежуванням доступу в межах додатка ASP. NET
 • Займатися побудовою користувальницьких елементів регулювання, а також базових сторінок

Особливості курсу

 • Викладачі практики
 • Корпоративне навчання
 • Можливість навчатись у вихідні
 • Можливість влаштуватись у провідні IT-компанії
 • Індивідуальне навчання
Більше інформації

Сторінки

Читайте нас в Telegram, щоб не пропустити анонси нових курсів.